vi.news
28

Parolin không muốn văn bản lạm dụng của Benedict

Benedict XVI bắt đầu viết văn bản lạm dụng của ông vào tháng 9 năm 2018, ngay sau hội nghị thượng đỉnh lạm dụng của Vatican được công bố. Theo Corriere della Sera, nó đã được trao lại cho Ngoại …