teologiapolityczna.pl
cedcde

25 października. Komentarz do Ewangelii o. Jacka Salija OP

(Rz 7, 18-25a) Bracia: Jestem świadom, że we mnie, to jest w moim ciele, nie mieszka dobro; bo łatwo przychodzi mi chcieć tego, co dobre, ale wykonać…