nl.news
62

Gevallen priester, vriend van Franciscus, wordt Anglicaanse lekenbisschop

Daniel Genovesi is aangesteld in Buenos Aires, Argentinië, als de tijdelijke Anglicaanse bisschop van Uruguay, zo schrijft AnglicanNews.org (18 maart). Het Anglicaans bisdom Uruguay is nog liberaler …