Quo Vadis, katolícki liberali a tradicionalisti, kde je vaša kňazská služba ?!

Tak ako vo svetskej sfére (civilnej), aj v náboženskej (cirkevnej) sa ľudia rozdeľujú na viacero strán, kde jední odbočujú na ľavo a druhí na pravo. Preto sa nazývajú pravičiari a ľavičiari. Pred …