Jan Paweł II – Żydowskie spojrzenie na polskiego świętego katolickiego

Harold Kasimow Jan Paweł II – Żydowskie spojrzenie na polskiego świętego katolickiego Kwiecień 2014, nr 707 Jan Paweł II zostanie zapamiętany nie tylko dzięki swojemu nadzwyczajnemu zaangażowaniu …
"Dla wielu Żydów na całym świecie kamieniem milowym była niedziela 26 marca, ostatni dzień papieskiej pielgrzymki do Ziemi Świętej, kiedy Jan Paweł II stanął przed Ścianą Płaczu w Jerozolimie, w najświętszym miejscu dla każdego Żyda, i w szczelinę w murze wsunął kartkę z następującą modlitwą: „Boże naszych ojców, który wybrałeś Abrahama i jego potomków, by ponieśli narodom Twe Imię: jesteśmy …More
"Dla wielu Żydów na całym świecie kamieniem milowym była niedziela 26 marca, ostatni dzień papieskiej pielgrzymki do Ziemi Świętej, kiedy Jan Paweł II stanął przed Ścianą Płaczu w Jerozolimie, w najświętszym miejscu dla każdego Żyda, i w szczelinę w murze wsunął kartkę z następującą modlitwą: „Boże naszych ojców, który wybrałeś Abrahama i jego potomków, by ponieśli narodom Twe Imię: jesteśmy głęboko zasmuceni postępowaniem tych, którzy w ciągu dziejów spowodowali cierpienia Twych dzieci, i prosząc o Twe wybaczenie, chcemy zobowiązać się do doskonałego braterstwa z Ludem Przymierza

Wielu Żydów uznało tę modlitwę papieża za „moralne trzęsienie ziemi”. Amos Oz, wybitny pisarz izraelski, nazwał wizytę Jana Pawła II w Izraelu „epokowym punktem zwrotnym, rewolucją o historycznym znaczeniu”
" To podczas tej wizyty papież wypowiedział niezwykłe słowa oparte na dokumencie Nostra aetate dotyczące silnej więzi łączącej Kościół katolicki i naród żydowski: „Kościół Chrystusowy odkrywa więź łączącą go z judaizmem (Nostra aetate, 4). Religia żydowska nie jest dla naszej religii rzeczywistością zewnętrzną, lecz czymś wewnętrznym. Stosunek do niej jest inny aniżeli do jakiejkolwiek innej …More
" To podczas tej wizyty papież wypowiedział niezwykłe słowa oparte na dokumencie Nostra aetate dotyczące silnej więzi łączącej Kościół katolicki i naród żydowski: „Kościół Chrystusowy odkrywa więź łączącą go z judaizmem (Nostra aetate, 4). Religia żydowska nie jest dla naszej religii rzeczywistością zewnętrzną, lecz czymś wewnętrznym. Stosunek do niej jest inny aniżeli do jakiejkolwiek innej religii. Jesteście naszymi umiłowanymi braćmi i – można powiedzieć – naszymi starszymi braćmi”