Ekumenický Pašiový sprievod Košicami na Veľký piatok 19.4.2019

Ekumenické spoločenstvo cirkví a náboženských spoločností na území mesta Košice, pripravuje 25. Ekumenický Pašiový sprievod na Veľký piatok 19.4.2019 so začiatkom o 13.00 hod., pred Evanjelickým …