vi.news
35

Tỷ lệ tham dự thấp là vấn đề thường trực: Ngay cả với với ngày nắng đẹp

Tại Buổi tổng khán ngày 27 tháng 11 của Francis, những người có mặt một lần nữa dường như chỉ lấp đầy một nửa Quảng trường St Peter's. Thời tiết rất tuyệt tại 17 độ C. Bức ảnh của bài viết được …