Odhalování falešných nauk: Mariánský kultMore
Odhalování falešných nauk: Mariánský kult
blog.cz
*Mikael
46

Odhalování falešných nauk: Mariánský kult

Odhalování falešných nauk: Mariánský kult.Modloslužba před Bohem je větší hřích než vražda.Uctívání Marie je velmi nespravedlivý a... Blog.cz - …
Samson1
Přesně toto jsem pro Mikael myslel. Jsou to texty písma, které se k P. Marii vztahují. Biblický základ Mariánskej úcty Pre náročných Biblický základ pro Mariánský kult.
Samson1 včera
No, *Mikael by si měl přečíst vše, co je v Písmě sv. o P. Marii, co učí církev a postavit se s ní pod kříž a poprosit Krista, aby mu vyložil, co míní když říká: Hle Matka tvá.
Líbi se mi to
Více

Nahlásit
Upravit …More
Přesně toto jsem pro Mikael myslel. Jsou to texty písma, které se k P. Marii vztahují. Biblický základ Mariánskej úcty Pre náročných Biblický základ pro Mariánský kult.
Samson1 včera
No, *Mikael by si měl přečíst vše, co je v Písmě sv. o P. Marii, co učí církev a postavit se s ní pod kříž a poprosit Krista, aby mu vyložil, co míní když říká: Hle Matka tvá.
Líbi se mi to
Více

Nahlásit
Upravit komentář
Odstranit komentář
OAMDG1 se to líbí. před 1 hodinou
ľubica se to líbí. včera
Samson1
Hoki, proč by ses měl ještě v něčem vyjadřovat k mikemu. Myslím, že o P. Marii učí církev. Mike to jasně podal a ty k tomu máš akorát blbé připomínky. Biblický základ Mariánskej úcty Pre náročných
ľubica likes this.
Samson1
Hento, ono se už nemusí vymýšlet, stačí si přečíst a hlavě tyto pravdy přijat do svého srdce. Potom to hokimu vánek neodnese. Mike dobře zapracoval a hoki se ne a ne poučit. Má zablokovaný rozum svým rytířstvím. Biblický základ Mariánskej úcty Pre náročných
ľubica likes this.
Peter(skala)
Jehovisti sa odvolavaju na tzv.reformatorov ktorí prekladali Biblie do rôznych jazykov (pričom menili aj podstatne mena) akí to boli hrdinovia a pravoverní kresťania (pričom paradoxne keby dnes žili, tak by ich považovali za sektarov) ale akosi už neberu do uvahy, že aj oni len prekladali a menili slová Biblie už z Knihy kníh, ktoru schvalili a tradovali kresťania verní učeniu KC.
Peter(skala)
Maria Dubovska pred 4 hodinami
čo sa ohanaš bibliou vlastne? kto si myslíš že ju zostavil a dal do tej podoby s ktorou sa ty dneska ohanaš? no presne tak ti modlari katolici..........

Presne na toto myslim ked kresťania z iných cirkvi hovoria o katolikoch, že nie su krestania ale modlari a pod.
Ved keby nebolo papežov (KC) tak by ine cirkvi a dokonca aj sekty ako jehovisti nemali by …More
Maria Dubovska pred 4 hodinami
čo sa ohanaš bibliou vlastne? kto si myslíš že ju zostavil a dal do tej podoby s ktorou sa ty dneska ohanaš? no presne tak ti modlari katolici..........

Presne na toto myslim ked kresťania z iných cirkvi hovoria o katolikoch, že nie su krestania ale modlari a pod.
Ved keby nebolo papežov (KC) tak by ine cirkvi a dokonca aj sekty ako jehovisti nemali by Bibliu.
Samson1
Hauk - skončil jsem.
Samson1
Věřili by všem Mariánským dogmatům Církve. Třeba že ji Bůh už vzal do nebe i s tělem a když Bůh posílá své posly, aby nesli jeho poselství dnešní době, neposílá už anděly, ale P. Marii, naši Matku. Oni si myslí, že mají právo nad výkladem Písma, ale výklad Písma není soukromý, církev vykládá Písmo. Oni ho nenapsali, nemohou ho ani vyložit. Amen.
ľubica likes this.
3 more comments from Samson1
Samson1
Ještě přidám, láskou Otce, Láskou Ježíše, Láskou Ducha svatého a nedegradovali by P. Marii na svou úroveň. Byla by požehnanou mezi ženami.
ľubica likes this.
Samson1
Oni Maria nerozumí Boží lásce. Kdyby rozuměli, milovali by P. Marii z celého srdce.
ľubica likes this.
Samson1
Maria Dubovska, tvrda je tato reč, ale pravdiva. Oni su sektari. Co chces po sektaroch. Sektari do kralovstvi božeho nevchazajú.
Maria Dubovska
čo sa ohanaš bibliou vlastne? kto si myslíš že ju zostavil a dal do tej podoby s ktorou sa ty dneska ohanaš? no presne tak ti modlari katolici. no takže asi ti nič iné nezostane len ju zahodit a vyrobit nejakú vlastnú, lepšejšiu. debil.
Samson1
Ježí Mariino panenství neporušil, ale posvětil. Ten Izaiáš se spíš vztahuje na tebe *Mikael protože je též psáno: Proto vám dá znamení sám Pán. Hle panna počne a porodí syna. To bylo řečeno k tomu, že lidé pokoušeli Pána, svého Boha. Kdo ti dal právo nás soudit z modlářství. Soudce je jedině Bůh. Ty se můžeš kardinálně mýlit. Jen si myslíš, ale pravda u Boha je jiná.
ľubica and 2 more users like this.
ľubica likes this.
markus55 likes this.
OAMDG1 likes this.
Peter(skala)
Trochu pomôžem:
1. Ale nepoznal ju, kým neporodila syna; a dal mu meno Ježiš. (Mt 1:25)
2. A Šaulova dcéra Michol nemala deti až do dňa svojej smrti. (Sam,6:23)

Mt 1,25 - Duch Svätý poučil Jozefa, že Mária sa v panenstve stala matkou Božieho Syna; preto neporušil jej panenstvo ani pred narodením ani po narodení Božieho Syna. To je učenie viery, o ktorom nemožno pochybovať. Výraz "ale …More
Trochu pomôžem:
1. Ale nepoznal ju, kým neporodila syna; a dal mu meno Ježiš. (Mt 1:25)
2. A Šaulova dcéra Michol nemala deti až do dňa svojej smrti. (Sam,6:23)

Mt 1,25 - Duch Svätý poučil Jozefa, že Mária sa v panenstve stala matkou Božieho Syna; preto neporušil jej panenstvo ani pred narodením ani po narodení Božieho Syna. To je učenie viery, o ktorom nemožno pochybovať. Výraz "ale nepoznal ju, kým neporodila syna," je hebraizmus a doslovný preklad latinského textu, ktorý podľa zmyslu treba chápať: A bez toho, že by s ňou nažíval, porodila syna. Ostatné časti evanjelia, ako aj tradícia Cirkvi predpokladajú ustavičné panenstvo Panny Márie. Hebraizmus »kým (až) neporodila« bol zaužívaný výraz východného človeka; vidno to aj z 2 Sam 6, 23: "Saulovej dcére Michol sa nenarodil syn až do dňa jej smrti." Spojka "až" ("kým") tu nepoukazuje na to, čo bude, ale na fakt, ktorý sa stal, alebo nestal.
www.mojabiblia.sk/…/evanjelium-podl…
Peter(skala)
*Mikael pred 47 minútami
Ale nežili spolu, dokud neporodila syna; a dal mu jméno Ježíš.
Byla tedy panna jen do narození Ježíše; koho to tedy nazýváte Pannou?

prečo si mysliš, že biblický slovnik "dokud-pokial" znamená, že dovtedy bola pannou a potom už nie?
OAMDG1 likes this.
*Mikael
Vy katolíci jste vesměs modláři, a proto do Božího království nevcházíte:

„Dobře prorokoval Izaiáš o vás pokrytcích, jak je psáno: ‚Tento lid ctí mě rty, ale srdce jejich je daleko ode mne;

7 marná je zbožnost, kterou mne ctí, učíce naukám, jež jsou jen příkazy lidskými.‘

8 Opustili jste přikázání Boží a držíte se lidské tradice.“
*Mikael
"Ale nežili spolu, dokud neporodila syna; a dal mu jméno Ježíš."

Marie byla panna jen do narození Krista, pak už ne! Koho to tedy nazýváte Pannou?
Roberto 55
Kedze protestanti nemaju spravny pochop Pisma, tak vysledok je potom takyto...
ľubica and one more user like this.
ľubica likes this.
markus55 likes this.
Samson1
39 V těch dnech se Maria vydala na cestu a spěchala do hor do města Judova.
40 Vešla do domu Zachariášova a pozdravila Alžbětu.
41 Když Alžběta uslyšela Mariin pozdrav, pohnulo se dítě v jejím těle; byla naplněna Duchem svatým
42 a zvolala velikým hlasem: „Požehnaná jsi nade všechny ženy a požehnaný plod tvého těla.
43 Jak to, že ke mně přichází matka mého Pána?
44 Hle, jakmile se zvuk tvého pozd…More
39 V těch dnech se Maria vydala na cestu a spěchala do hor do města Judova.
40 Vešla do domu Zachariášova a pozdravila Alžbětu.
41 Když Alžběta uslyšela Mariin pozdrav, pohnulo se dítě v jejím těle; byla naplněna Duchem svatým
42 a zvolala velikým hlasem: „Požehnaná jsi nade všechny ženy a požehnaný plod tvého těla.
43 Jak to, že ke mně přichází matka mého Pána?
44 Hle, jakmile se zvuk tvého pozdravu dotkl mých uší, pohnulo se radostí dítě v mém těle.
45 A blahoslavená, která uvěřila, že se splní to, co jí bylo řečeno od Pána.“
ľubica likes this.
Samson1
46 Maria řekla: „Duše má velebí Pána
47 a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli,
48 že se sklonil ke své služebnici v jejím ponížení. Hle, od této chvíle budou mne blahoslavit všechna pokolení,
49 že se mnou učinil veliké věci ten, který je mocný. Svaté jest jeho jméno
50 a milosrdenství jeho od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí.
51 Prokázal sílu svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci …More
46 Maria řekla: „Duše má velebí Pána
47 a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli,
48 že se sklonil ke své služebnici v jejím ponížení. Hle, od této chvíle budou mne blahoslavit všechna pokolení,
49 že se mnou učinil veliké věci ten, který je mocný. Svaté jest jeho jméno
50 a milosrdenství jeho od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí.
51 Prokázal sílu svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně;
52 vladaře svrhl z trůnu a ponížené povýšil,
53 hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté poslal pryč s prázdnou.
54 Ujal se svého služebníka Izraele, pamětliv svého milosrdenství,
55 jež slíbil našim otcům, Abrahamovi a jeho potomkům navěky.“
56 Maria zůstala s Alžbětou asi tři měsíce a pak se vrátila domů.
ľubica likes this.
3 more comments from Samson1
Samson1
To že Satan na sebe může brát podobu anděla světla, je pravda, může imitovat svaté, Krista i P. Marii. O to se nepřu. Nemůžeš ovšem popírat P. Marii a její povolání a účast na díle vykoupení. Nauč se ji tedy podle magnifikat i velebit, že ji Pán učinil ke své oslavě veliké věci. Ju Oslavuješ tím zároveň Pána.
ľubica likes this.
Samson1
Já momentálně nezastávám Mariánská zjevení. Ale Biblickou Ženu, Matku Krista. Zjevení mohou být i nepravá a můžeš mít částečnou pravdu.
Samson1
Pokud to chceš tvrdit, nemáš nic společného s Bohem. Ježíš je můj Pán, ale i bratr. Podle Otce, Boha i podle Matky, P. Marie. Amen.
ľubica likes this.
*Mikael
Ta vaše "Panna Marie" nemá s Ježíšovou matkou společného vůbec nic.
Samson1
No, *Mikael by si měl přečíst vše, co je v Písmě sv. o P. Marii, co učí církev a postavit se s ní pod kříž a poprosit Krista, aby mu vyložil, co míní když říká: Hle Matka tvá.
OAMDG1 and one more user like this.
OAMDG1 likes this.
ľubica likes this.
*Mikael
Ta, které vy říkáte Panna Marie není panna, a Marie se taky nejmenuje...
Samson1
Kult P. Marie jistě může být podáván i falešně. K P. Marii se nedá nic přidat a ani ubrat. P. Marii je nutno chápat ve světle Ducha svatého. Pokud od ni odnímáš, co ji Bůh dal, urážíš tím samého Boha. Tak Bůh stvořil vše v Kristu, Maria je Dcera i Matka, určitě bylo vše stvořeno pro Krista a skrze něho. (Jan, 2-3)
ľubica likes this.
Peter(skala)
..a prečo Dávid videl vo vizii Ženu (Kralovnu) po pravici Syna?
Samson1 likes this.
ľubica
úbohý Mikael  !!!
Peter(skala)
*Mikael pred 39 minútami
Vaše matka má být ten nebeský Jeruzalém:
Ga 4:26: "Ale horní Jeruzalém je svobodný, a ten je naší matkou ."

Prečo potom Ježiš povedal?
"Hľa, tvoja Matka"
Ved apoštol Ján mal vlastnu mamu.
*Mikael
Marie by bez Ježíše vůbec nebyla:

1 Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo bylo Bůh.

2 To bylo na počátku u Boha.

3 Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest.
Tomislav
Ježíš bez Marie je nevtělený a pouze nějaká idea
OAMDG1 likes this.
Samson1
No, převlečený Satan tu je Mikael.
*Mikael
A k Ježíšovi nepřitahuje Marie, ale Otec (Jan 6,44).
*Mikael
Nikoli skrze Marii. :-)
One more comment from *Mikael
*Mikael
Nikdo nepřichází k Otci, než skrze Ježíše...
markus55
Veríš ty vôbec v Ježiša? Ak áno, tak by si bol tolerantnejší.
markus55
Mikael, nevieš, čo píšeš a nechápeš, čo píšem ja. Ja som katolík a Mária je moja Matka, ktorá ma privádza k Ježišovi.
ľubica likes this.
2 more comments from markus55
markus55
Mikael, to je typická protestanská logika! Vysvetlujete si sv. písmo, ako sa vám to hodí...
ľubica likes this.
markus55
Radšej sa za teba pomodlím a vložím ťa do Srdca Panny Márie. Ona už nájde cestu, ako svojím orodovaním zachráni tvoju dušu. Veď nakoniec aj ty si jej milované dieťa-Mikael..
ľubica likes this.
*Mikael
Tm 2,5 Je totiž jeden Bůh a jeden prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš,
*Mikael
Klaníte se převlečenému Satanovi.
markus55
Ale Panna Mária porodila Ježiša, takže by sme ju mali vnímať nielen ako Božiu Matku ale ako aj našu Matku, ktorá nám vyprosuje veľa milostí. A hlavne ruženec modlený srdcom nám prináša mnoho milostí skrze Máriu, ktorá nám ich vyprosuje.
Monika G and one more user like this.
Monika G likes this.
ľubica likes this.
*Mikael
Vaše matka má být ten nebeský Jeruzalém:
Ga 4:26: "Ale horní Jeruzalém je svobodný, a ten je naší matkou ."
markus55
PROSÍM O DUCHOVNÉ KATOLÍCKE VKLADY!
markus55
Pre tvoju informáciu Mikael: My Máriu neuctievame a neklaniame sa jej ale ju vnímame ako našu nebeskú Matku, ktorá nás privádza k Ježišovi a všetci tí, čo vylúčili Máriu so svojho života, vo večnosti pochopia ako veľa milostí stratili... A potom nechápem tieto protikatolícke vklady. Toto je katolícka a nie protestanská Glória.
Monika G and one more user like this.
Monika G likes this.
ľubica likes this.
Samson1
Zdrávas Maria milostiplná. Mariánský kult samého anděla s nebe poslaného Bohem, že.
markus55 likes this.