Gloria.tv And Coronavirus: Huge Amount Of Traffic, Standstill in Donations
09:05:30

Ruženec za Slovensko, Poprad - hala Aréna, 23. februára 2020, Slovenský dohovor za rodinu

Modlitbové stretnutie s hosťami z Medžugoria, (Mirjana Dragičevičová - Soldová, Goran Čurkovič, a ďaľší, archijerská sc. Liturgia s Vladykom Jánom Babjakon, arc. Jánom Oroschom a Mons. Stanislavom …More
Modlitbové stretnutie s hosťami z Medžugoria, (Mirjana Dragičevičová - Soldová, Goran Čurkovič, a ďaľší, archijerská sc. Liturgia s Vladykom Jánom Babjakon, arc. Jánom Oroschom a Mons. Stanislavom Stolárikom a emeritným Mons. Imrichom (je to 9 hodinávý záznam jednotlivých hosťov si môžete nájsť an linke)
Joske
Ovocem Ducha je však láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost, sebeovládání. Proti takovým není žádný zákon. Ga 5:22-23a
Peter(skala)
V Poprade sa modlili za Slovensko
www.katolickenoviny.sk/…/v-poprade-sa-mo…
🥴 🥴 🥴
"zázrak", KN uverejnili správu o modlitbovom stretnutí v Poprade :)
František1969
Peter-tak tomu sa vraví zázrak... 🙏
dalila
ID zastavený 👍
Peter(skala)
konečne Vašečka sa bude môcť venovať dôležitejším zaujmom, ako povedal :)
Lola123456
Konečne som si našla čas a pozrela si prednášku Poľského kňaza. Je to neskutočne krásna a silná prenáška o našej Nebeskej matke najsvätejšej Panne Márii. Všetko podložené z evanjelia, nechápem ako môže mať ešte niekto pochybnosti, že úcta k nej je oprávnená.
Lola123456
Veľká škoda, že to nevysielala televízia Lux ani Lumen, je tak dôležité zasvätiť sa Márii, aby sme obstáli v tomto tak ťažkom životnom boji o večný život.
Peter(skala)
čo sa ti páčilo na kazni toho knaza?
Lola123456
re Peter/skala/
Čo ma zaujalo? No najviac to, ako nás Mária ukrýva vo svojom srdci. Kňaz bol pre diabla odrazu neviditeľný, lebo ho Mária UKRYLA VO SVOJOM SRDCI A TAK MU NEMOHOL UBLížIť. Je to zázračne, môžeme vchádzať aj vychádzať a chytiť sa jej ruky, keď sme vonku. Pochopila som, ako bude uskutočnené jej víťazstvo. Nakoniec všetkých, ktorých ukryla pred diablom vo svojom srdci vypustí a ukáže …More
re Peter/skala/
Čo ma zaujalo? No najviac to, ako nás Mária ukrýva vo svojom srdci. Kňaz bol pre diabla odrazu neviditeľný, lebo ho Mária UKRYLA VO SVOJOM SRDCI A TAK MU NEMOHOL UBLížIť. Je to zázračne, môžeme vchádzať aj vychádzať a chytiť sa jej ruky, keď sme vonku. Pochopila som, ako bude uskutočnené jej víťazstvo. Nakoniec všetkých, ktorých ukryla pred diablom vo svojom srdci vypustí a ukáže diablovi, ako neporušených jeho zhubným pôsobením. Budú to jej deti, ktoré zrodí vo svojom srdci, ktoré budú oslavovať Boha.
Janka S.
Je zaťažko vysvetlovať protestatom, že úcta k Panne Márii je v očiach Božích svätou. Prednedávnom som osobne zažila ovocie modlitieb sv.ruženca kedy som sa s láskou skláňala k Panne Márii o pomoc a orodovanie u Boha za moju mamu a jej obrátenie, ktorá od stanovenia diagnózy rakoviny žlčníka prežila presne tri mesiace. Na večnosť odišla na sviatok Panny Márii Lurdskej. Buď za to naveky Požehnaná …More
Je zaťažko vysvetlovať protestatom, že úcta k Panne Márii je v očiach Božích svätou. Prednedávnom som osobne zažila ovocie modlitieb sv.ruženca kedy som sa s láskou skláňala k Panne Márii o pomoc a orodovanie u Boha za moju mamu a jej obrátenie, ktorá od stanovenia diagnózy rakoviny žlčníka prežila presne tri mesiace. Na večnosť odišla na sviatok Panny Márii Lurdskej. Buď za to naveky Požehnaná naša prekrásna Nebeská mamička. Ona sa nikdy nestavala na miesto Boha, Ona sama sa pokladá za služobnicu Pána a našu orodovníčku a prostredníčku medzi Ním a nami
2xs
>úcta k Panne Márii je v očiach Božích svätou.
---a to řekl Ježíš? Bůh? NE, TOTO NIKDY NEŘEKL. nebo kdo ti to nakecal, Janka? nebo sis tu větu vymyslela sama?
>kedy som sa s láskou skláňala k Panne Márii o pomoc
---ty máš zmatek i v tom kdo ke komu se skláněl. vždy vyšší k nižšímu!
Dana22
re:2xs

Pán JEŽIŠ miloval svoju MATKU.
Pod krížom stála a trpela spolu so svojím SYNOM.
ON povedal učeníkovi Jánovi:"Hľa,Matka tvoja!"
A svätý Ján skutočne doopatroval Pannu Máriu.
Tieto slová však patrili aj nám.
Panna Mária je aj naša MATKA.
Iste si už počul o Fatime.
Bolo to v roku 1917,počas 1. sv. vojny.
Tam Panna MÁRIA deťom z Fatimy povedala ,že ONA,je Nepoškvrnené počatie.
S láskou Matk…More
re:2xs

Pán JEŽIŠ miloval svoju MATKU.
Pod krížom stála a trpela spolu so svojím SYNOM.
ON povedal učeníkovi Jánovi:"Hľa,Matka tvoja!"
A svätý Ján skutočne doopatroval Pannu Máriu.
Tieto slová však patrili aj nám.
Panna Mária je aj naša MATKA.
Iste si už počul o Fatime.
Bolo to v roku 1917,počas 1. sv. vojny.
Tam Panna MÁRIA deťom z Fatimy povedala ,že ONA,je Nepoškvrnené počatie.
S láskou Matky vyjavila deťom dôležité veci.
Okrem iného aj to,že ak sa ľudia neobrátia,príde skoro 2. vojna.
To,že vojna vypukne ohlási obrovská žiara na nebi.
Tú žiaru videli aj očití svedkovia na Slovensku.
Naša Matka,Panna Mária sa opakovane zjavila aj na iných miestach.Starostlivá MATKA nad nami bdie a usmerňuje nás.

TU je kniha o zjavení vo Fatime:Boli raz 3 malé deti

docplayer.cz/106860589-C-bar…
2xs
Dana22: píšeš samozřejmě pitomosti, nějaké tradované a ničím nepodložené předpoklady.
Pokud to řekl Ježíš Janovi a Marii, neřekl to mně ani tobě. Tedy Jan je pro Marii jako-syn, a ona pro něj jako-matka... bylo to řečeno kvůli vdově, která v té době (pokud byla bez syna) měla velmi mizernou pozici i podmínky pro další život. Kdyby Marie měla být z tohoto titulu matkou i mou či tvou, pak podle …More
Dana22: píšeš samozřejmě pitomosti, nějaké tradované a ničím nepodložené předpoklady.
Pokud to řekl Ježíš Janovi a Marii, neřekl to mně ani tobě. Tedy Jan je pro Marii jako-syn, a ona pro něj jako-matka... bylo to řečeno kvůli vdově, která v té době (pokud byla bez syna) měla velmi mizernou pozici i podmínky pro další život. Kdyby Marie měla být z tohoto titulu matkou i mou či tvou, pak podle stejného přístupu když řekl Ježíš Petrovi "ty jsi Petr-skála a na té skále zbuduji svou církev", tak si může nějaký podobný mimoň domýšlet, že to přece neplatí jen pro Petra, ale že to je řečeno všem, tedy klidně i mně a já jsem potom papež... a ty papežka. Absurdní, že? Co řekl Ježíš Samařance, to také platí všem? Co řekl Jidášovi, to také platí pro všechny? Co řekl farizejúm, to platí všem? Nikdy mě nepřestane udivovat hIoupost, s níž lidé plácají naprosto nelogické nesmysly. - TAKŽE MARIE NENÍ MATKOU NIKOHO, kromě Jana, jemuž byla svěřena, aby o ni pečoval jako náhradní syn (ta role dávno skončila, už tam nežijí). Co dalšího z toho hIupáci vyvozují, to jsou extrémní úlety a nános balastu tradovaný špatně po staletí.
Fatima a Mariina zjevení ani proroctví mě nezajímají. Mě zajímá Ježíš, a ten nikdy Marii nevyzdvihoval, ničím ji neustanovil, a Ježíš ani na zemi, ani nikdy předtím ani potom neustanovil za důležitý článek víry nějaké údajné zjevení. Naopak - řekl, že přijdou divy a zdánlivé zázraky, ale že se nemáme nechat zmást. Dokonce se už párktát v Církvi stalo, že domnělé Mariino zjevení bylo jen úkazem způsobeným ďáblem, který aby zmátl katolíky, vzal na sebe záměrně její podobu.
Istvano
To sú stretnutia hodné nasledovania. Bez úcty a prosby k našej Nebeskej Matke nedosiahneme vôbec nič. Na takýchto stretnutiach by malo byť celé SLOVENSKO. Otec arcibiskup Orosh sa tu zase ukázal ako pastier PAR EXELLANS. Samozrejme aj Otec biskup Stolárik a Vladyka Babjak. Mali by sme sa modliť za Otca arcibiskupa Orosha, aby ho Svätý Otec František poctil hodnosťou KARDINÁLA a PRÍMASA celého …More
To sú stretnutia hodné nasledovania. Bez úcty a prosby k našej Nebeskej Matke nedosiahneme vôbec nič. Na takýchto stretnutiach by malo byť celé SLOVENSKO. Otec arcibiskup Orosh sa tu zase ukázal ako pastier PAR EXELLANS. Samozrejme aj Otec biskup Stolárik a Vladyka Babjak. Mali by sme sa modliť za Otca arcibiskupa Orosha, aby ho Svätý Otec František poctil hodnosťou KARDINÁLA a PRÍMASA celého Slovenska.
Lola123456
Ruženec je evanjelium v malom. Rozprávame sa v ňom s Máriou o Bohu/kontenplácia,nazeranie/, modlíme sa v ňom aj Otče náš po každom desiatku teda priamo k Bohu. Kde je Mária tam je aj Ježiš, tieto dve bytosti sa nikdy od seba neoddelili, či v pozemskom živote alebo v nebeskom. Keď kľačíme pred jej sochou klaniame sa spolu s ňou Ježišovi. On si vzal telo z jej tela a teda ona je aj v eucharistii. …More
Ruženec je evanjelium v malom. Rozprávame sa v ňom s Máriou o Bohu/kontenplácia,nazeranie/, modlíme sa v ňom aj Otče náš po každom desiatku teda priamo k Bohu. Kde je Mária tam je aj Ježiš, tieto dve bytosti sa nikdy od seba neoddelili, či v pozemskom živote alebo v nebeskom. Keď kľačíme pred jej sochou klaniame sa spolu s ňou Ježišovi. On si vzal telo z jej tela a teda ona je aj v eucharistii. Mária je najúžasnejšie dielo Najvyššieho, Nepoškvrnená a čistá je to nekonečné dobro, ukazuje nám stále na Ježiša, nie je a nechce byť bohyňou, je plná pokory a lásky k Bohu, k nemu nás vedie, k nemu oroduje za nás, jej Syn nič neodmietne. Je to po Bohu najväčšie dobro, aké môže človek mať.
Lola123456
2xs
Lola123456 ---Aha, a proč si raději nečteš Slovo Boží = evangelium v Bibli a nerozjímáš přímo o slovech Pána? Slova Ježíše jsou pro tebe nezajímavá, zatímco povídání s člověkem-Marií zajímavé je? Poměr kecání 10x pro marii a 1x pro Boha se ti zdá OK? Proč př růženci 150x až 200x neustále dokola zdravíš člověka-Marii? Proč tomu říkáš modlitba, když to modlitba (rozhovor s Bohem) není? Proč jsi …More
Lola123456 ---Aha, a proč si raději nečteš Slovo Boží = evangelium v Bibli a nerozjímáš přímo o slovech Pána? Slova Ježíše jsou pro tebe nezajímavá, zatímco povídání s člověkem-Marií zajímavé je? Poměr kecání 10x pro marii a 1x pro Boha se ti zdá OK? Proč př růženci 150x až 200x neustále dokola zdravíš člověka-Marii? Proč tomu říkáš modlitba, když to modlitba (rozhovor s Bohem) není? Proč jsi povídavá, když to Ježíš jasně zakazuje? A zakázané klekání před sochou (modlou) je také v pořádku?
Lola123456
re 2xs
Považuješ sa za múdreho, ale chýba ti svetlo Ducha Sv. Odpoviem ti, hoci u takých čo sa podvoľujú pýche svojho rozumu je to zbytočné. Sv. Písmo čítam každý deň, na pokračovanie stále dookola, keď dočítam idem od začiatku. A každý deň sa modlím aj ruženec a robí mi to veľkú radosť, kedˇs Máriou môžem rozjímať o Ježišovi. Vieš, je to tak ako keď sa rozprávaš s niekym vzácnym a blízkym o …More
re 2xs
Považuješ sa za múdreho, ale chýba ti svetlo Ducha Sv. Odpoviem ti, hoci u takých čo sa podvoľujú pýche svojho rozumu je to zbytočné. Sv. Písmo čítam každý deň, na pokračovanie stále dookola, keď dočítam idem od začiatku. A každý deň sa modlím aj ruženec a robí mi to veľkú radosť, kedˇs Máriou môžem rozjímať o Ježišovi. Vieš, je to tak ako keď sa rozprávaš s niekym vzácnym a blízkym o svojom milovanom - stále ho máš na mysli, stále ho máš v srdci a stále potrebuješ s niekym o ňom hovoriť.
Vyrušuje ťa socha Panny Márie? V starom zákone mali ľudia zakázané zobrazovať Boha, lebo ho nikdy nevideli a teda nevedeli ako vyzerá. V Novom zákone sme poznali Boha Otca cez Ježiša/ kto vidí mňa, vidí Otca/. Nový zákon nezakazuje zobrazovať Boha, ani svätcov ani Pannu Máriu, lebo v ich sochách vidíme skutočnú osobu, ktorú zobrazuje a pomáha nám precítiť väčšiu úctu k nej. Doporučujem ti prečítať si životopis Bartolomeja Longa, ktorý založil pobožnosť k Pompejskej Panne Márii. On bol oveľa horšie na tom ako si ty a pochopil. Stačí sa len zrieknuť pýchy a poprosiť Ježiša, aby ti On ukázal aký máš mať vzťah k Panne Márii. Zaručene túto tvoju prosbu vypočuje.
2xs
Víra je v Boha a ne o vztahu k nějakému člověku, třeba k Marii nebo Martě... to je jedno. Všichni lidé jsou vedle Boha jako nic, méně než zrnko písku. Pokud ti to nedochází, že se máš ve víře a vděčnosti a důvěře orientovat na Boha a ne na zrnko písku, tak si dělej dobře, ale jsi mimo. Řekl jsem ti to, tak se jednou nebudeš moci vymlouvat, že jsi to nevěděla.
"Milovat budeš Pána, Boha svého z …More
Víra je v Boha a ne o vztahu k nějakému člověku, třeba k Marii nebo Martě... to je jedno. Všichni lidé jsou vedle Boha jako nic, méně než zrnko písku. Pokud ti to nedochází, že se máš ve víře a vděčnosti a důvěře orientovat na Boha a ne na zrnko písku, tak si dělej dobře, ale jsi mimo. Řekl jsem ti to, tak se jednou nebudeš moci vymlouvat, že jsi to nevěděla.
"Milovat budeš Pána, Boha svého z CELÉHO srdce svého, z CELÉ své duše, z CELÉ své mysli a z CELÉ své síly!" ---až toto konečně pochopíš, nezbyde ti na Marii ani minuta... vše věnuješ Bohu.
Lola123456
Súhlasim, že sa nemáme upierať na človeka, ovšem okrem Panny Márie. Ona je vyňatá z dedičného hriechu, jej sa diabol nikdy nedotkol, je výnimočná, je iná ako my, je to Božia Matka a má veľmi dôležitú úlohu, viesť ľudí k Bohu. Do nej Boh vložil všetky milosti a praje si aby sme si ju ctili. Že ti to Boh nezjavil vo sv. Písme? Ale je tu tradícia od apoštolov, nemôže byť všetko doslova zaznamenané …More
Súhlasim, že sa nemáme upierať na človeka, ovšem okrem Panny Márie. Ona je vyňatá z dedičného hriechu, jej sa diabol nikdy nedotkol, je výnimočná, je iná ako my, je to Božia Matka a má veľmi dôležitú úlohu, viesť ľudí k Bohu. Do nej Boh vložil všetky milosti a praje si aby sme si ju ctili. Že ti to Boh nezjavil vo sv. Písme? Ale je tu tradícia od apoštolov, nemôže byť všetko doslova zaznamenané v sv. Písme, to by muselo byť hrubé ako zemeguľa. Tradíciou sa úcta k Panne Márii prenáša z pokolenia na pokolenie. A čo Magnifikát zo sv. Písma, kde sa hovorí....blahoslaviť ma budú všetky pokolenia..........?
Lola123456
Si pastor? Nebudeš sa môcť vyhovárať pred posledným súdom, že si o tom nevedel. Dávam ti to na vedomie, cti si Pannu Máriu, kým máš čas.
2xs
Lola123456 >>Súhlasim, že sa nemáme upierať na človeka, ovšem okrem Panny Márie
---až mi odpovíš, kde takový nesmysl Ježíš ustanovil, můžeme se bavit dál.
Nikde v Bibli nic podobného není, natož o "dôležitú úlohu, viesť ľudí k Bohu" - to sis prostě svévolně vymyslela nebo jako tupá ovce po někom hIoupém zopakovala. Pravda to není.
Není ani pravda, že by do ní Bůh vložil VŠECHNY milosti, protože…More
Lola123456 >>Súhlasim, že sa nemáme upierať na človeka, ovšem okrem Panny Márie
---až mi odpovíš, kde takový nesmysl Ježíš ustanovil, můžeme se bavit dál.
Nikde v Bibli nic podobného není, natož o "dôležitú úlohu, viesť ľudí k Bohu" - to sis prostě svévolně vymyslela nebo jako tupá ovce po někom hIoupém zopakovala. Pravda to není.
Není ani pravda, že by do ní Bůh vložil VŠECHNY milosti, protože to by byl hodně omezený (nemajetný) Bůh, a na nikoho jiného by už nezbylo nic.
Na tvoje tradované tradice, na ten vršený nános na nános hlouposti, nedůslednosti a povrchního přístupu ti kašlu. Na Ježíše nekašlu - toho se držím. Lidí a tvých smyšlenek se držet nehodlám, zvláště když jsou v rozporu s Božím Slovem.
2xs
>>Nebudeš sa môcť vyhovárať pred posledným súdom, že si o tom nevedel. Dávam ti to na vedomie, cti si Pannu Máriu, kým máš čas.
---musím se ti vysmát do ksichtu... nebohá ovce. Já věřím v Boha, ty v marii. Já stanu před soudem spravedlivého, milujícího a milosrdného Boha. Ty před soudem Marie... asi budeš mít dost ubohou věčnost, bez Boha a s člověkem marií.
Lola123456
Budeš veľmi potrebovať zástancu pred Božím súdom, ale nebudeš ho mať. Pri mne bude stáť Mária, A neprekrucuj moje slová, že neverím v Boha ale v Máriu. Z tvojho dialógu usudzujem, že nemáš v sebe Božieho Ducha lebo nemáš lásku k blížnemu, máš v sebe veľký nepokoj, čo nie je znak Božej prítomnosti. Spamätaj sa a čiň pokánie. Modlím sa za teba ruženec a prosím našu Matku o orodovanie za teba u jej …More
Budeš veľmi potrebovať zástancu pred Božím súdom, ale nebudeš ho mať. Pri mne bude stáť Mária, A neprekrucuj moje slová, že neverím v Boha ale v Máriu. Z tvojho dialógu usudzujem, že nemáš v sebe Božieho Ducha lebo nemáš lásku k blížnemu, máš v sebe veľký nepokoj, čo nie je znak Božej prítomnosti. Spamätaj sa a čiň pokánie. Modlím sa za teba ruženec a prosím našu Matku o orodovanie za teba u jej Syna.
Skončila som, už nebudem odpovedať na tvoje urážky. A odpúšťam ti.
2xs
Ježíš NIKDY nemluvil ANI JEDNO SLOVO o Marii jako o nějakém zastánci na soudu, natož o nějaké ochránkyni, královně a podobné nesmysly. To vše si vyfantazírovali nenormální lidé.
Jsi orientovaná na Marii, ne na Boha, tak nelži.
Říkáš, že se "modlíš" růženec, ale to jen meleš dokolečka zdrávasy, což je oslovování člověka, oslavování člověka a prosby k člověku (jestli teda vůbec rozumíš, co je …More
Ježíš NIKDY nemluvil ANI JEDNO SLOVO o Marii jako o nějakém zastánci na soudu, natož o nějaké ochránkyni, královně a podobné nesmysly. To vše si vyfantazírovali nenormální lidé.
Jsi orientovaná na Marii, ne na Boha, tak nelži.
Říkáš, že se "modlíš" růženec, ale to jen meleš dokolečka zdrávasy, což je oslovování člověka, oslavování člověka a prosby k člověku (jestli teda vůbec rozumíš, co je význam těch vět - rozhodně tam ani jedenkrát neoslovuješ Boha). Proto je třeba uznat, že to není modlitba (rozhovor s Bohem), anebo Marii máš za Boha, a pak jsi modloslužebnice.
2xs
Joske, proč se ztrapňuješ a lžeš??? Dlouze cituješ, ale ani slovo z toho nedokazuje tvůj výmysl, že "Ježíš uctíval svou matku" -- možná vůbec nevíš, co to je uctívat? jaký je rozdíl mezi uctívat a ctít?
Přikázání "cti otce svého i matku svou" je samozřejmost - dítě neplnoleté má poslouchat a pomáhat, dítě dospělé se má o rodiče zajímat a ve stáří je zabezpečit a pomoci. To je zcela běžná věc, …More
Joske, proč se ztrapňuješ a lžeš??? Dlouze cituješ, ale ani slovo z toho nedokazuje tvůj výmysl, že "Ježíš uctíval svou matku" -- možná vůbec nevíš, co to je uctívat? jaký je rozdíl mezi uctívat a ctít?
Přikázání "cti otce svého i matku svou" je samozřejmost - dítě neplnoleté má poslouchat a pomáhat, dítě dospělé se má o rodiče zajímat a ve stáří je zabezpečit a pomoci. To je zcela běžná věc, kterou si Ježíš jistě plnil jako skoro všichni lidé. Ale pokud by toto mělo dělat z Marie nějakou extra uctívanou svatou, tak i moje a každá matka je extra uctívaná svatá. Plnění 4. přikázání opravdu nevytváří z rodičů (ani matky) nějakou nenormálně uctívanou osobu.
I druhým zbytečným citátem trefuješ totálně vedle - nejde o přímluvce Marii, ale o Přímluvce = Boha Ducha Svatého. Je to Bůh, jeden s Otcem i Synem (Ježíšem), takže stále platí, že máme jediného přímluvce u Otce - je to Ježíš, Boží Syn. Nekonečně větší než nějaký člověk.
No a že toho Ježíš učinil více? (v kontextu je míněno zázraků, což jsi zamlčel). A kdyby měla Maria sebemenší důležitost pro nás, NEZAPOMNĚL by nám to jistě říct a jistě by to také, jakožto důležité, bylo zapsáno, tedy v Bibli.
Strážce
@2xs, uctívat a ctít je to samé. Mírni se. 😀 www.slovnik-synonym.cz/web.php/slovo/uctivat
2xs
Nesmysl z internetu. Zmatených, co neznají význam slov, je opravdu dost.
Je snad podle tebe příkaz tvořící nárok rodičů "Cti otce svého..." to stejné jako mlácení hlavou o zem v případě třeba muslimů? Ti také ctí Alláha. Ale pokud nejsi debilní, musíš vědět, že ten projev není to stejné jako synovská úcta k rodičům.
Základní zmatení katolíků je i ve slově "modlitba" - podle jejich vlastní definic…More
Nesmysl z internetu. Zmatených, co neznají význam slov, je opravdu dost.
Je snad podle tebe příkaz tvořící nárok rodičů "Cti otce svého..." to stejné jako mlácení hlavou o zem v případě třeba muslimů? Ti také ctí Alláha. Ale pokud nejsi debilní, musíš vědět, že ten projev není to stejné jako synovská úcta k rodičům.
Základní zmatení katolíků je i ve slově "modlitba" - podle jejich vlastní definice jde o rozmluvu s Bohem, ale zdrávasu říkají také modlitba, ač se tam Bůh ani jednou neoslovuje, Zdrávas Královno je prý taky "modlitba", Pod ochranu tvou je prý taky "modlitba", drmolení růžence je prý taky "modlitba", oslovování mrtvých lidí (označených jako svatí) s prosbou o jejich přímluvu, tomu říkají také "modlitba", Anděle Boží je taky "modlitba"...
Nemají cit pro obsah a pro proporce. Ani pro zdravé priority.
Strážce
@2xs, ty jsi také nesmysl z internetu. Zatím jsi předvedl slovník štamgasta z páté cenové, česky pořádně neumíš a chtěl bys vykládat Písmo svaté. Navážíš se do křesťanů hulvátským způsobem a urážíš každého, kdo brání jednu z nejlepších rozjímavých modliteb. Ty nejsi křesťan ani náhodou, nejsi ani slušně vychovaný. Najdi si raději jinou zábavu. 🤨
Lola123456
Typický luterán je ten pod značkou 2xs, každý luterán sa pohoršuje nad svätcami, ktorí už odišli k Pánovi, že sú to mŕtvi ľudia. Ale napísané je, že Boh je Bohom živých a nie mŕtvych.
Coburg
2xs Vypočuj si v tomto zázname prednášku o. Dominika Chmielewského, ten to vysveľuje absolútne zrozumiteľne.
2xs
Já ale nemám nejasnosti ani jsem nechtěl něco vysvětlovat (mně).
Jde o zvrhlost pa-víry mnoha katolíků, a to je třeba uvidět, uznat a napravit. Nic méně, nic více.
2xs
Jednoduchá otázka: co je to ten "Ruženec", že to ti katolíci provádějí?
---pro případ, že odpověď zní, že je to modlitba, musím vás informovat:
"Modlitba je rozmluva s Bohem" - to je katolická definice. Marie je Člověk.
Jedná se snad o modlitbu k bohyni? Nebo jste si předefinovali, co to modlitba je? Anebo jste si svévolně upravili slova Pána Ježíše, který na dotaz "Pane, nauč nás jak se modlit" …More
Jednoduchá otázka: co je to ten "Ruženec", že to ti katolíci provádějí?
---pro případ, že odpověď zní, že je to modlitba, musím vás informovat:
"Modlitba je rozmluva s Bohem" - to je katolická definice. Marie je Člověk.
Jedná se snad o modlitbu k bohyni? Nebo jste si předefinovali, co to modlitba je? Anebo jste si svévolně upravili slova Pána Ježíše, který na dotaz "Pane, nauč nás jak se modlit" odpovídá: "vy se nemodlete mnohomluvně jako pohané, kteří si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. Vy se však modlete takto: Otče náš, jenž jsi na nebesích...".
---takže matete, co je modlitba (místo k Bohu mluvíte k člověku Marii).
---"modlíte" se mnohomluvně (růženec je nekonečné drmolení slov stále dokola), což činíte jednoznačně v rozporu s jasnou instrukcí Ježíše
---nemodlíte se "Otče náš...", ale myslíte si, že vaše potřeby přesto vyslyší Bůh
---nesmíte poklekat před sochou ani člověkem ani ničím stvořeným, ale přesně to děláte! -Jste naschvál proti všemu, co řekl Bůh?
Peter(skala)
dobre hovoriš že modlitba je rozhovor s Bohom, ale to neznámená, že nie je rozhovor s Pannou Máriou, anjelmi a svätými... ak tomu neveriš, dokaž to ofcicialnym učením Cirkvi a to odvolaním sa na dokument Cirkvi, kde sa píše doslovne: Modlitba nie je rozhovor s Pannou Máriou, anjelmi a svätými...
✍️
2xs
NEodpověděl jsi správně ani na jedinou námitku.
Že můžeme mluvit i s lidmi je pravda, ale první je Bůh (mnohem víc než triliardkrát větší než jakýkoliv člověk), tedy je to důvod triliardkrát častěji a pokorněji hovořit právě s Bohem, který je dárce všeho, a ne s nějakým vybraným člověkem... ale ti pomatení lidé neklečí před monstrancí, nýbrž jasně před sochou Marie. Dokonce ani ne před člověkem, …More
NEodpověděl jsi správně ani na jedinou námitku.
Že můžeme mluvit i s lidmi je pravda, ale první je Bůh (mnohem víc než triliardkrát větší než jakýkoliv člověk), tedy je to důvod triliardkrát častěji a pokorněji hovořit právě s Bohem, který je dárce všeho, a ne s nějakým vybraným člověkem... ale ti pomatení lidé neklečí před monstrancí, nýbrž jasně před sochou Marie. Dokonce ani ne před člověkem, ale před kusem neživé hmoty. V nějakém sále, a nikoliv v řádně vysvěceném domě Božím.
Proč poctivě a jasně nepřiznáš, že vše, co je v tom videu, je úchylné a špatně?
Peter(skala)
aha, takže tebe vadí, že sa nemodlia pred Eucharistiou, ale sochou Panny Márie ?!

Samozrejme, že bolo by to lepšie, ale to neznamená, že modliť sa pred sochou Panny Márie je niečo hriešne. Cirkev to nikdy neučila, prave naopak - katolicka Cirkev je známa tým, že odporuča modliť sa pred sochami, lebo viditelne sprítomnuju Svätých.

Kde je Panna Mária, tak je aj Ježiš a modlitba sv.ruženca aj ked …More
aha, takže tebe vadí, že sa nemodlia pred Eucharistiou, ale sochou Panny Márie ?!

Samozrejme, že bolo by to lepšie, ale to neznamená, že modliť sa pred sochou Panny Márie je niečo hriešne. Cirkev to nikdy neučila, prave naopak - katolicka Cirkev je známa tým, že odporuča modliť sa pred sochami, lebo viditelne sprítomnuju Svätých.

Kde je Panna Mária, tak je aj Ježiš a modlitba sv.ruženca aj ked navonok vyzera ako keby bola len modlitbou k Panne Márii, v skutočnosti je kristocentrická.

Keby sochy Svätých boli len neživými homtami, tak by v kostole neboli a dokonca ani sám Boh by nenariadil Mojžišovi, aby vyhotovil archu zmluvy s vyobrazením sôch anjelov.

Netreba sa báť sôch, pokial naozaj zviditelnuju Svätých, len tie sochy su marnivé, ktoré svojim výzorom mýlia ludské predstavy o Svätých. Takými sochami bola socha býka, ktorá mala predstavovať Boha a nakoniec ju Mojžiš zničil.

My však už vieme, ako vyzeral Boh ked prišiel na Zem v osobe Syna Ježiša Krista a preto sochy znazornujuceho Ježiša sú skutočným vyobrazením Boha.
Július7
2xs :
Ruženec je modlitba s Pannou Máriou k Ježišovi.
František1969
2xs
Július, ty falešník, - a proto při té "modlitbě" drmolíš 150-200 krát "Zdrávas Maria... Svatá Maria..."?
Proč se vyhýbáš pravdě a férové odpovědi, proč se nemodlíš dle pokynu našeho Pána Ježíše přímo k Otci? ...Otče náš, jenž jsi na nebesích.
Proč se vyhýbáš popravdě uznat, že drmolení zdrávasu je mnohomluvné, a to Ježíš odmítá?
Proč se vyhýbáš pravdivému uznání, že klečet před sochou člověka je …More
Július, ty falešník, - a proto při té "modlitbě" drmolíš 150-200 krát "Zdrávas Maria... Svatá Maria..."?
Proč se vyhýbáš pravdě a férové odpovědi, proč se nemodlíš dle pokynu našeho Pána Ježíše přímo k Otci? ...Otče náš, jenž jsi na nebesích.
Proč se vyhýbáš popravdě uznat, že drmolení zdrávasu je mnohomluvné, a to Ježíš odmítá?
Proč se vyhýbáš pravdivému uznání, že klečet před sochou člověka je exces a nedovolená modloslužba?
2xs
František1969 ---proč myslíš? jsem katolík a držím se slov Ježíše a katechismu. Byl snad Ježíš také protestant? Asi ne, ale ty jsi pomatenec, který krátce štěkne a má hotovo... jednoduchý hIupáček.
Július7
Tak je František. Protestantské táraniny. Odvrhli Matku Božiu a preto nezískajú v živote a ani na súde po smrti jej opateru.
Protestanti ani nevedia, že Zdravas Mária sa skladá z 2 častí. Teda z anjelského pozdravu, ktorým archanjel Gabriel pozdravil Máriu a je to aj Písme, kde si to protestant može vyhľadať a druhá časť je prosba k Matke nášho Boha Ježiša Krista.
A Panna Mária je prímluvkyňa a …More
Tak je František. Protestantské táraniny. Odvrhli Matku Božiu a preto nezískajú v živote a ani na súde po smrti jej opateru.
Protestanti ani nevedia, že Zdravas Mária sa skladá z 2 častí. Teda z anjelského pozdravu, ktorým archanjel Gabriel pozdravil Máriu a je to aj Písme, kde si to protestant može vyhľadať a druhá časť je prosba k Matke nášho Boha Ježiša Krista.
A Panna Mária je prímluvkyňa a orodovkyňa, takže je len správne sa na ňu obracať, zdraviť ju a prosiť o pomoc a ochranu.
A ruženec je modlitba a rozjímanie o živote a smrti a oslávení Ježiša Krista spolu s jeho nebeskou Matkou.
Pýcha a blud Luthera, ktorý je podľa roznych videní najskor v pekle, im bráni, aby tieto skutočnosti pochopili.
2xs
Peter(skala) >>bolo by to lepšie, ale to neznamená, že modliť sa pred sochou Panny Márie je niečo hriešne
---jsi úplně mimo. ty si pro své modloslužebnictví najdeš jakoukoliv lež. třeba i že modleni se k sochám a poklekání před nimi je OK. žiješ jen v bezmyšlenkovité zkažené praxi katolické církve. Co řekl Bůh, to tě nezajímá. Co řekl Ježíš, to je ti jedno, stejně jako Slovo Boží (Bible). Máš …More
Peter(skala) >>bolo by to lepšie, ale to neznamená, že modliť sa pred sochou Panny Márie je niečo hriešne
---jsi úplně mimo. ty si pro své modloslužebnictví najdeš jakoukoliv lež. třeba i že modleni se k sochám a poklekání před nimi je OK. žiješ jen v bezmyšlenkovité zkažené praxi katolické církve. Co řekl Bůh, to tě nezajímá. Co řekl Ježíš, to je ti jedno, stejně jako Slovo Boží (Bible). Máš svou zvrhlou modifikaci víry... jen nevím ke komu. K Bohu asi ne.
2xs
Július7 :D Ahaaa, takže ty máš nějakou opateru? A na soudu se setkáš s Marií a ne s Bohem? Ahaaaaaaaaaaaaaaa! Tak to jsi úplně mimo. Něco takového Ježíš NIKDY neřekl, ani předtím nebo potom Bůh. To si vymysleli hIupáčci jako ty... věří raději kdejakému člověku, jen ne Bohu a jeho Slovu. (A kdyby Marie měla nějaký vyšší význam a kdyby to bylo důležité, Ježíš by to nezapomněl říct... kdyby to mělo …More
Július7 :D Ahaaa, takže ty máš nějakou opateru? A na soudu se setkáš s Marií a ne s Bohem? Ahaaaaaaaaaaaaaaa! Tak to jsi úplně mimo. Něco takového Ježíš NIKDY neřekl, ani předtím nebo potom Bůh. To si vymysleli hIupáčci jako ty... věří raději kdejakému člověku, jen ne Bohu a jeho Slovu. (A kdyby Marie měla nějaký vyšší význam a kdyby to bylo důležité, Ježíš by to nezapomněl říct... kdyby to mělo jakýkoliv vztah ke spáse člověka. To se ale nestalo. A Ježíš není zapomnětlivý).
Mrie není přímluvkyně - bible říká, že JEDINÝ, JEDINÝ, JEDINÝ je náš přímluvce u otce - Kristus Ježíš (Žd7) a jediný, JEDINÝ prostředník (1 Tim 2).

před 10 minutami
Július7
2xs :
O čom to točíš ? Nebol to pokyn samotného Boha, keď archanjel Gabriel pozdravil Máriu pozdravom Zdravs Mária ? Neprišlo to od Boha ? Ako vidíš, nepozdravil ju modlitbou Otče náš...
Nielen Ježiš, ale ani samotný Boh Otec neodmietol Zdravas Mária, keď prikázal, aby bola Matka Božia uctená týmto pozdravom. A to samé majú robiť aj kresťania.
Kľačať pred Matkou Boha nie je žiadna modloslužba. …More
2xs :
O čom to točíš ? Nebol to pokyn samotného Boha, keď archanjel Gabriel pozdravil Máriu pozdravom Zdravs Mária ? Neprišlo to od Boha ? Ako vidíš, nepozdravil ju modlitbou Otče náš...
Nielen Ježiš, ale ani samotný Boh Otec neodmietol Zdravas Mária, keď prikázal, aby bola Matka Božia uctená týmto pozdravom. A to samé majú robiť aj kresťania.
Kľačať pred Matkou Boha nie je žiadna modloslužba. Panna Mária je totiž Matkou Boha a súčasne je aj Spoluvykupiteľka a táto dogma bude raz uznaná podobne, ako Nepoškvrnené Počatie. Ale protestant ako ty to nepochopí. Vy nechápete, že katolíci nemajú Pannu Máriu za bohyňu a keď pred jej sochami kĺačia, tak to nie je úcta k bohyni, ale k Matke Boha a to je rozdiel, takže z logiky tu nejde o modloslužbu. To len, vy protestati si myslíte, že akékoľvek kĺačanie je modloslužba...ľudia kĺačia pred kráľmi, cisármi, pápežmi ako prejav úcty k človeku s určitou hodnosťou. Pričom Panna Mária ich všetkých prevyšuje a nad ňou je len Boh.
Július7
2xs :
Neprekrucuj. Tvoje domýšľanie sa netýka toho, čo som napísal. Kde píšem, že na súde po smrti nebude sudca Boh ? Nikde. Píšem o tom, že katolíci, ktorí si počas života ctili Matku Božiu ju na tom súde budú mať ako obhajkyňu o čom svedčia nespočetné vízie katolíckych svatých.
Ty budeš ťažko katolík, veď nepoznáš ani katechizmus. Nepoznáš ani encykliky svatých otcov o Márií, atď...
Ježiš sa …More
2xs :
Neprekrucuj. Tvoje domýšľanie sa netýka toho, čo som napísal. Kde píšem, že na súde po smrti nebude sudca Boh ? Nikde. Píšem o tom, že katolíci, ktorí si počas života ctili Matku Božiu ju na tom súde budú mať ako obhajkyňu o čom svedčia nespočetné vízie katolíckych svatých.
Ty budeš ťažko katolík, veď nepoznáš ani katechizmus. Nepoznáš ani encykliky svatých otcov o Márií, atď...
Ježiš sa za nás primlúva u Otca, Mária u svojho Syna, Ježiša, pričom svojej Matke nič neodoprie...
2xs
Július7 ---to jsi tak tupej, že si myslíš, že když archanděl pozdravil jednu lidskou ženu, že to je určeno pro tebe k neustálému opakování?
A víš o tom, od koho je druhá polovina Zdrávasu? Až v 15. století byla k němu připojena zvrhlým knězem, jmenoval se Savanarola a byl za svou svévoli, zmatky a drzosti k papeži exkomunikován, vyloučen z církve putující i církve vítězné, popraven a spálen. ---…More
Július7 ---to jsi tak tupej, že si myslíš, že když archanděl pozdravil jednu lidskou ženu, že to je určeno pro tebe k neustálému opakování?
A víš o tom, od koho je druhá polovina Zdrávasu? Až v 15. století byla k němu připojena zvrhlým knězem, jmenoval se Savanarola a byl za svou svévoli, zmatky a drzosti k papeži exkomunikován, vyloučen z církve putující i církve vítězné, popraven a spálen. ---TO JE TAKÉ PRO TEBE DŮVOD TO OPAKOVAT?
cs.wikipedia.org/wiki/Girolamo_Savonarola
cs.wikipedia.org/wiki/Zdrávas_Maria

že podle tebe Bůh ani Ježíš něco neodmítnul, to ještě neznamená, že to chce. máš problémy s logikou. Ježíš ani Bůh nic nehovořil například o heroinu - znamená to, že ho máš brát?

kdo tu překrucuje jsi ty - stále zlovolně otáčíš kdo co NEřekl nebo NEchtěl.
přečti si 10x původní můj komentář, abys pochopil, že problém zde je, a ani jeden z dalších hrdinů odpovídačů neodpověděl korektně ani na jeden z těch bodů.

>ako obhajkyňu
---kde to Ježíš říká? dej mi odkaz. jinak sis to asi vymyslel ty nebo tvoja babka. prostě nesmysl.
Když máme jediného přímluvce =Ježíše (viz Bible), tak už nemáme a nepotřebujeme obhájkyni. On Bůh za nás udělal vše, ona je jen člověk... nekonečně menší, bezvýznamná (a sama to věděla a také řekla).
Peter(skala)
2KUSY...katolik...... čo sa nemodlí sv.ruženec 🙄 zabííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííl
Július7
2xs : Pre luteránov, protestantov je bežné, že neznášajú a umenšujú Pannu Máriu. Ty nie si katolík a nedržíš sa katechizmu...
Ten dodatok bol schválený Tridentským koncilom a keby si bol skutočne "katolík", čo nie si, tak by si vedel, že je to pre katolíkov závazné...
Inak, škoda času s tebou. Už som ti všetko vyvrátil a že to nechápeš a neuznávaš je tvoj problém...
Svoje sektárske problémy si …More
2xs : Pre luteránov, protestantov je bežné, že neznášajú a umenšujú Pannu Máriu. Ty nie si katolík a nedržíš sa katechizmu...
Ten dodatok bol schválený Tridentským koncilom a keby si bol skutočne "katolík", čo nie si, tak by si vedel, že je to pre katolíkov závazné...
Inak, škoda času s tebou. Už som ti všetko vyvrátil a že to nechápeš a neuznávaš je tvoj problém...
Svoje sektárske problémy si rieš inde...
2xs
Já ale nejsem luterán, nýbrž katolík... ale normální, ne tradiční, který tupě přebírá zvrhlé pobožnůstkářství.
Marii nelze umenšit - je i podle svého zvolání nejmenší služebnicí Pána... je jen nepatrným zrnkem prachu vedle Stvořitele všeho, miliard kilometrů vesmíru se všemi galaxiemi, hvězdami, černými dírami a výtrysky plynů a energií. Ten který z ničeho vytvořil všechno, včetně všech zákonů …More
Já ale nejsem luterán, nýbrž katolík... ale normální, ne tradiční, který tupě přebírá zvrhlé pobožnůstkářství.
Marii nelze umenšit - je i podle svého zvolání nejmenší služebnicí Pána... je jen nepatrným zrnkem prachu vedle Stvořitele všeho, miliard kilometrů vesmíru se všemi galaxiemi, hvězdami, černými dírami a výtrysky plynů a energií. Ten který z ničeho vytvořil všechno, včetně všech zákonů fyzikálních i jiných zákonitostí přírody, včetně lidstva a všechno dobře řídí, ten je NEKONEČNÝ vedle jedné nicotné Marie - a pak přijde nějaký lDlOT a pozdraví: Sláva Kristu a Marii -- a je hotovo... 50 : 50... jedna Maria = jeden Kristus. A počet zdrávasů převyšuje 10x počet otčenášů, počet kostelů "zasvěcených" Marii je 10x větší než je kostelů Jména Ježíš, Božského Spasitele nebo Boží Trojice. Prakticky každé jedno poutní místo je mariánské... ALE VŠEM TRADIČNÍM lDlOTŮM TO PŘIPADÁ DOKONALE V POŘÁDKU. i kdyby byla Maria rovna Bohu, tak to není ve správném poměru. Ale ona je oproti Bohu méně než jedna triliardita!!! 1/1000000000000000000000
Nejde o moje problémy, nejde o sektářství, ty tupče! Nejde o nic menšího než o pravdu a spravedlnost. Anebo o tvou úchylnost... o níž teď víš a je ti to jedno, a podle toho skončíš. S lhostejnými, kteří měli Boha všude jinde, než tam, kde skutečně je.
Július7
Len si zanadávaj...A predstav si ešte, že taký sv. páter Pio, čo mal 50 rokov stigmy a vykonal spústu zázrakov, tak ten sa pomodlil denne aj 80 ružencov...Z tej matematiky a nesprávneho pomeru sa možeš aj zblázniť, však ? 🤦
Iste to robil, aby ťa naštval, však ?
Ako som písal, strata času s tebou. Radšej pros Boha, aby ti dal poznať, akú úctu má Ježiš k svojej Matke.
Hlúpe a nicotné sú tvoje názor…More
Len si zanadávaj...A predstav si ešte, že taký sv. páter Pio, čo mal 50 rokov stigmy a vykonal spústu zázrakov, tak ten sa pomodlil denne aj 80 ružencov...Z tej matematiky a nesprávneho pomeru sa možeš aj zblázniť, však ? 🤦
Iste to robil, aby ťa naštval, však ?
Ako som písal, strata času s tebou. Radšej pros Boha, aby ti dal poznať, akú úctu má Ježiš k svojej Matke.
Hlúpe a nicotné sú tvoje názory a nie Panna Mária...
Peter(skala)
Julo..nech ho hnupa... je to nastrčený Trol..šak nie je možné, žeby niekto bol katolikom a neuznával sv.ruženec. On sa len tak tvary, žeby reč nestala:)
2xs
Július7: ---a koho zajímají nějaké stigmy? Kdo zde mluvil o páteru Piovi? Proč tě zajímá? Mně je to jasné - jsi senzacechtivá ovce... budeš věřit všemu, co se tobě líbí, co tě vzrušuje. Ale pravda tě nezajímá.
Pokud je někdo úchyI, to neznamená, že je hodný následování. Drmolíš taky 80? nebo 150? 200? ...svatoušku.
A Ježíš k Matce právěže žádnou extra úctu neměl. Ani k tomu nenabádal nikoho z …More
Július7: ---a koho zajímají nějaké stigmy? Kdo zde mluvil o páteru Piovi? Proč tě zajímá? Mně je to jasné - jsi senzacechtivá ovce... budeš věřit všemu, co se tobě líbí, co tě vzrušuje. Ale pravda tě nezajímá.
Pokud je někdo úchyI, to neznamená, že je hodný následování. Drmolíš taky 80? nebo 150? 200? ...svatoušku.
A Ježíš k Matce právěže žádnou extra úctu neměl. Ani k tomu nenabádal nikoho z lidí.
2xs
Peter(skala) ---nadáváš, katolíku? :D sám jsi hňup a troll.
Že si někdo tak omezený nedokáže představit katolíka bez růžence, to je jen tvůj problém. Ne každý musí být úchyl a dělat něco jen stádně, že se to traduje. Někdo se drží čisté víry a slov Pána Ježíše.
Július7
2xs : Pravda je, že si totálne mimo...

"A Ježíš k Matce právěže žádnou extra úctu neměl."

Toto može napísať len pošahaný sektár, ktorý si myslí, že je nejaký moderný katolík, ale žije v temnote...
Veď ty nepoznáš ani Ježiša, ktorým sa tak oháňaš...
Prvý zázrak Ježiš urobil špeciálne, kvoli žiadosti jeho Matky a ty tu blábolíš, že k nej nemal úctu...
Si troll, alebo si mimo.Týmto s tebou končím.…More
2xs : Pravda je, že si totálne mimo...

"A Ježíš k Matce právěže žádnou extra úctu neměl."

Toto može napísať len pošahaný sektár, ktorý si myslí, že je nejaký moderný katolík, ale žije v temnote...
Veď ty nepoznáš ani Ježiša, ktorým sa tak oháňaš...
Prvý zázrak Ježiš urobil špeciálne, kvoli žiadosti jeho Matky a ty tu blábolíš, že k nej nemal úctu...
Si troll, alebo si mimo.Týmto s tebou končím...
2xs
BIbečku, neznáš ani Písmo, ani slova Ježíšova a chceš se bavit o tom, kdo je sektář?
Mnoho vět k Marii v Písmu není, ale prakticky vše z úst Ježíše svědčí o popření nějaké mimořádné úcty směrem k Marii:
---Odpověděl jim: "Proč jste mě hledali? Nevěděli jste, že já musím být v tom, co je mého Otce?" Ale oni nepochopili...
---Ježíš jí řekl: “Co mi chceš, ženo? Ještě nepřišla má hodina.”
---Někdo …More
BIbečku, neznáš ani Písmo, ani slova Ježíšova a chceš se bavit o tom, kdo je sektář?
Mnoho vět k Marii v Písmu není, ale prakticky vše z úst Ježíše svědčí o popření nějaké mimořádné úcty směrem k Marii:
---Odpověděl jim: "Proč jste mě hledali? Nevěděli jste, že já musím být v tom, co je mého Otce?" Ale oni nepochopili...
---Ježíš jí řekl: “Co mi chceš, ženo? Ještě nepřišla má hodina.”
---Někdo mu řekl: "Hle, tvoje matka a tvoji příbuzní stojí venku a chtějí s tebou mluvit." On však odpověděl tomu, kdo mu to řekl: "Kdo je moje matka a kdo jsou moji příbuzní?" A ukázal rukou na své učedníky a řekl: "To je moje matka a to jsou moji příbuzní!

Až mi najdeš a sem vložíš aspoň jeden citát, kde Ježíš komukoliv ustanovuje nějakou úctu k člověku Marii, posoudím to jako jeden proti třem... ale do té doby radši drž hubu a studuj Bibli.
Nemám čas na plané žvanění s hIupáky.
Július7
Si drzý sektár, nemám záujem s tebou diskutovať, pretože sa ani nevieš správať. Už len z tej odpovede Ježiša svojej Matke na tej svadbe je vidieť, že nič nechápeš. Bol to prvý viditeľný Ježišov zázrak, ktorý by najskor nespravil, keby ho o to nepožiadala jeho Matka Mária. Už to je dokaz, akú k nej mal úctu, pretože vtedy ešte neprišiel čas zázrakov, ktorými dokazoval pred ľuďmi svoje Božstvo. …More
Si drzý sektár, nemám záujem s tebou diskutovať, pretože sa ani nevieš správať. Už len z tej odpovede Ježiša svojej Matke na tej svadbe je vidieť, že nič nechápeš. Bol to prvý viditeľný Ježišov zázrak, ktorý by najskor nespravil, keby ho o to nepožiadala jeho Matka Mária. Už to je dokaz, akú k nej mal úctu, pretože vtedy ešte neprišiel čas zázrakov, ktorými dokazoval pred ľuďmi svoje Božstvo. Ale kvoli svoje Matke urobil výnimku, pretože jej nikdy nič neodprel a ani neodporie. Ale, tebe, zadubený sektár, čo neznáša Pannu Máriu je to zbytočné vysvetľovať...
Takže to napíšem jednoduchšie...

1.Urobil Ježiš zázrak, keď ho jeho Matka požiadala ?
2.Áno, urobil, hoci povodne nechcel.
3.Čo z toho vyplýva ?
4. Vyplýva z toho fakt, že si svoju Matku vysoko uctil, že ju vysoko rešpektuje a plní jej želania i keď može byť povodne proti tomu, čo dokazovala jeho odpoveď.

Ale toto pochopia len tí inteligentnejší, čo majú pravé svetlo viery :

V Káne Galilejskej bola svadba. Bola tam aj Ježišova matka. Na svadbu pozvali aj Ježiša a jeho učeníkov. Keď sa minulo víno, povedala Ježišovi jeho matka: „Nemajú vína.“ Ježiš jej odpovedal: „Čo mňa a teba do toho, žena? Ešte neprišla moja hodina.“ Jeho matka povedala obsluhujúcim: „Urobte všetko, čo vám povie!“ Stálo tam šesť kamenných nádob na vodu, ktoré slúžili na očisťovanie, ako bolo zvykom u Židov, každá na dve až tri miery. Ježiš im povedal: „Naplňte nádoby vodou!“ A naplnili ich až po okraj. Potom im povedal: „Teraz načrite a zaneste starejšiemu!“ A oni zaniesli. Keď starejší ochutnal vodu premenenú na víno – on nevedel, skade je, ale obsluhujúci, čo načierali vodu, to vedeli -, zavolal si ženícha a vravel mu: „Každý človek podáva najprv dobré víno a horšie až potom, keď si hostia upili. Ty si zachoval dobré víno až doteraz.“ Toto urobil Ježiš v Káne Galilejskej ako prvé zo znamení a zjavil svoju slávu. A jeho učeníci uverili v neho.
2xs
Július: ty jsi nerozuměl? že máš uvést alespoň jeden citát, kde Ježíš vyzdvihuje Marii? Jsi dementní? Já ti přidám ještě jeden citát Ježíše = pravdy:
---"Pravím vám, mezi těmi, kdo se narodili z ženy, nikdo není větší než Jan" ==to znamená, že ani Marie narozená z ženy (Anny) není větší než Jan Křtitel... ten je nad ní.

na to, že nemáš zájem se mnou diskutovat, jsi toho nablinkal hromadu.
ono …More
Július: ty jsi nerozuměl? že máš uvést alespoň jeden citát, kde Ježíš vyzdvihuje Marii? Jsi dementní? Já ti přidám ještě jeden citát Ježíše = pravdy:
---"Pravím vám, mezi těmi, kdo se narodili z ženy, nikdo není větší než Jan" ==to znamená, že ani Marie narozená z ženy (Anny) není větší než Jan Křtitel... ten je nad ní.

na to, že nemáš zájem se mnou diskutovat, jsi toho nablinkal hromadu.
ono asi bude pravda spíš to, že nemáš na to, aby se mnou mohl diskutovat.
2xs
ad 1-4: Ježíš udělal zázrak, protože chtěl, a udělal ho až tehdy, kdy ho měl udělat... ne tehdy, kdy se do toho vměšovala spěšná a "přechytralá" Marie. Kdo je normální, chápe, jak ji Ježíš odmítl, udělal si distanc, prostor, kde mu do toho nikdo nezasahuje a kde se on sám svobodně rozhodne začít dělat zázraky, a pak je dělá - bez Marie. Jasné? Jsi pitomec, pokud si fakt myslíš, že Boha (který …More
ad 1-4: Ježíš udělal zázrak, protože chtěl, a udělal ho až tehdy, kdy ho měl udělat... ne tehdy, kdy se do toho vměšovala spěšná a "přechytralá" Marie. Kdo je normální, chápe, jak ji Ježíš odmítl, udělal si distanc, prostor, kde mu do toho nikdo nezasahuje a kde se on sám svobodně rozhodne začít dělat zázraky, a pak je dělá - bez Marie. Jasné? Jsi pitomec, pokud si fakt myslíš, že Boha (který něco podle tebe "nechtěl") může k tomu donutit nějaký člověk, který je vedle Boha méně než zrnko písku ve vesmíru.
Július7
2xs : Si proste obmedzený a nie je možná s tebou diskusia...Keď ti niekto napíše, že 1+1 = 2, tak ty budeš tvrdiť, že to nie je pravda...
2xs
Július7 ---kecy. ty jsi nenapsal pravdu. a už vůbec ne 1+1=2
dobře víš, že jsi mimo, že NAPROSTO nemáš o co opřít ty svoje pohádky o mariině nadřazenosti ani nemáš jediné slovo Ježíšovo, kde by nabádal jiné lidi "mou matku budete ctít"... nebo "moje matka bude vaší královnou, ochránkyní nebo advokátkou" (jak někteří nemocní zde bez důvodu prohlašují). naopak existují (a odcitoval jsem ti je) …More
Július7 ---kecy. ty jsi nenapsal pravdu. a už vůbec ne 1+1=2
dobře víš, že jsi mimo, že NAPROSTO nemáš o co opřít ty svoje pohádky o mariině nadřazenosti ani nemáš jediné slovo Ježíšovo, kde by nabádal jiné lidi "mou matku budete ctít"... nebo "moje matka bude vaší královnou, ochránkyní nebo advokátkou" (jak někteří nemocní zde bez důvodu prohlašují). naopak existují (a odcitoval jsem ti je) citáty, které její výlučnost nebo nějakou protekci naprosto vyvracejí. Mám zato, že Ježíš se k ní tak odmítavě choval záměrně, aby nezavdal příčinu k chorému oslavování tohoto člověka. Nikoho z lidí nevyvýšil mimo Jana Křtitele. Dokonce ani Petr měl jen nějaké pravomoci v rámci služby "pasení beránků a ovcí", ale neměl nějaká privilegia -- Ježíš totiž řekl "JEDEN je váš PÁN, a vy VŠICHNI jste bratři", tedy na stejné úrovni, nikdo není víc než jiný člověk.
Tak doufám, že to někdy pochopíš, a že se z té mariánské choroby dostaneš.
Peter(skala)
Dakujem za kvalitný video-zaznam z modlitboveho stretnutie
👍
páčilo sa mi, že prišli biskupi Sečka, Orosch a Babjak
že prišli aj reholné sestry
👏
že sa modlili male deti zo Žakoviec pred sochou Panny Márie
že sa rozjímalo nad tajomstvami sv.ruženca
za krasne melodické piesne plné pokoja a lásky
...
František1969
Peter-otázka na teba! Je pravda, že to tv Lux ani Lumen nevysielali? Ja som to trochu sledoval cez efko... 😇
Peter(skala)
Tak to vyzera že TV LUX mali iné problémi, museli spropagovať boj proti fašizmu, minimalne 2 relacie aby :) bo idu volby 🙄

www.tvlux.sk/tvprogram/table/23-02-2020/

ani NAŽIVO nedali, pozri archiv
www.tvlux.sk/videoarchiv/
Peter(skala)
.a Lumen tiež boli "zaneprazdnení" 😉
www.lumen.sk/aktualny-program.html
wacula25wp.pl
stjako1000 PIĘKNA KATECHEZA ==OTO kwintesencja prawdy Bożej Bez Ducha Świętego Bóg jest daleki .Kiedy Jezus wybierał sobie uczniów i proponował im, by poszli za Nim, nie byli oni ani święci ani też mocni. Byli raczej przeciętni i prości. Co zatem ich zmieniło? Co dało im odwagę, siłę i zdolność do poświęcenia swego życia za prawdę, w którą wierzą?Tym, który ich odmienił, był Duch Święty. …More
stjako1000 PIĘKNA KATECHEZA ==OTO kwintesencja prawdy Bożej Bez Ducha Świętego Bóg jest daleki .Kiedy Jezus wybierał sobie uczniów i proponował im, by poszli za Nim, nie byli oni ani święci ani też mocni. Byli raczej przeciętni i prości. Co zatem ich zmieniło? Co dało im odwagę, siłę i zdolność do poświęcenia swego życia za prawdę, w którą wierzą?Tym, który ich odmienił, był Duch Święty. Jezus wielokrotnie wspominał o Jego nadejściu. Nazywał Go -Pocieszycielem Nauczycielem” i Umocnieniem z wysoka . 🤗 👏 👏 👏 😀 stjako1000
Tina 13
🙏
stjako1000
Heilwasser
🙏
Lola123456
2xs re: - Neviem kde dať tento komentár, dám ho sem,-Kto neuznáva Pannu Máriu , nie je katolík aj keď sa zaň vydáva.
2xs
Lola, ty jsi ta poslední, kdo by mohl určovat kdo katolík je nebo není. Katolíkem je věřící, který je platně pokřtěn v této církvi a plní základní povinnosti, mezi něž bych zařadil respekt k desateru, přinejmenším k prvnímu přikázání, znalost a uznávání šesti základních pravd víry, osobní vztah k trojjedinému Bohu a svému Pánu, Kristu, Ježíši. Katolíkem naopak spíše není lůza, která se k Bohu …More
Lola, ty jsi ta poslední, kdo by mohl určovat kdo katolík je nebo není. Katolíkem je věřící, který je platně pokřtěn v této církvi a plní základní povinnosti, mezi něž bych zařadil respekt k desateru, přinejmenším k prvnímu přikázání, znalost a uznávání šesti základních pravd víry, osobní vztah k trojjedinému Bohu a svému Pánu, Kristu, Ježíši. Katolíkem naopak spíše není lůza, která se k Bohu hlásí jen formálně, tradičně, povrchně, druhotně. Ale primárně, Boha urážlivě a modloslužebně ctí někoho MNOHEM NIŽŠÍHO. Citově, početně i časově se více věnují komusi nekonečně-krát nižšímu a nekonečně bezvýznamnějšímu. Boha a člověka nelze prakticky vůbec srovnat. Už si to konečně uvědom. Hrníř a hrnec. Že Bůh použil Marii, podobně jako Jana Křtitele, Davida, Abraháma, Mojžíše a jiné, to je fakt. Použil je jako nástroje, jako svůj výtvor. Ale pouze Jana Křtitele vyznamenal nad jiné lidi narozené z ženy - "nikdo není vyšší než on". Ale ty jako pipka stále píšeš o své marii a mylně ji pokládáš za ohnisko katolické víry. Jsi mimo myšlenkově, jsi tedy zřejmě i mimo církev.
Lola123456
Mária bola jeho, teda Božia matka na rozdiel od Jána Krstiteľa a ostatných a zasluhuje si náležitú úctu. Prestaň sa tu do nás navážať, vyprodukoval si tu asi 5 strán dialógu a zbytočného, lebo keby si bol katolík tak chápeš čo znamená pre katolíka Mária. Vedel a poznal by si duchovné dejiny Cirkvi cez dogmy, encykliky, tradície atď. Priznaj, že si evanjelický pastor, ktorý sa potrebuje vybúriť …More
Mária bola jeho, teda Božia matka na rozdiel od Jána Krstiteľa a ostatných a zasluhuje si náležitú úctu. Prestaň sa tu do nás navážať, vyprodukoval si tu asi 5 strán dialógu a zbytočného, lebo keby si bol katolík tak chápeš čo znamená pre katolíka Mária. Vedel a poznal by si duchovné dejiny Cirkvi cez dogmy, encykliky, tradície atď. Priznaj, že si evanjelický pastor, ktorý sa potrebuje vybúriť na katolíkoch.
2xs
Jaké "do nás" - ty mluvíš za nějaký kolektiv? Jaký? Kdo tě pověřil, ty pomatená modloslužebnice?!
A nic jako matka Boží nebo Bohorodička neexistuje!!! protože Bůh je Duch, je od věků do věků, dávno před nějakým člověkem Marií, takže nechápu, jak tě logika pustí do toho nesmyslu, že by ten člověk mohl být matkou Boha. Marie porodila Ježíše, což bylo vtělení Boha na Zemi, konkrétně druhé Božské …More
Jaké "do nás" - ty mluvíš za nějaký kolektiv? Jaký? Kdo tě pověřil, ty pomatená modloslužebnice?!
A nic jako matka Boží nebo Bohorodička neexistuje!!! protože Bůh je Duch, je od věků do věků, dávno před nějakým člověkem Marií, takže nechápu, jak tě logika pustí do toho nesmyslu, že by ten člověk mohl být matkou Boha. Marie porodila Ježíše, což bylo vtělení Boha na Zemi, konkrétně druhé Božské osoby. Bůh si za pomoci svého výtvoru / nástroje Marie (hluboko pod Bohem) pouze zrealizoval SVŮJ BOŽÍ záměr, a to vtělení se do podoby člověka, do lidského skeletu a bílkovin -kde duch byl božský. Marie tedy pouze posloužila k vyprodukování lidské fyzické schránky, a to dělením buněk v sobě, což dělají miliardy žen podobně dodnes. Nic mimořádného. Jediné plus jí je možno přičíst za nesobeckost a soulad i ochotnou spolupráci s Bohem. V tom je nám všem příkladem a inspirací. Ne však tak, aby se o ní mlelo 50 a více procent času, ale správné je věnovat se Bohu, Bohu a zase Bohu, a ji jen občas zmínit, když se to hodí v kontextu té poslušnosti a ochoty.
Jinak své encykliky a tradície si strč hluboko víš kam. První i poslední je Bůh-Pravda. Slovo Boží = Písmo. A ne nějaké tvé smyšlenky a ujeté dojmy a city.
Lola123456
Nechaj si svoje úvahy pre svojich heretikov Luteránov, ty jedovatý had.
Mates5485
2xs

Si psychicky narušení jedinec urážlivý,ktorý od zlosti vybuchuje často na iných. Si obyčajní sektár bez viery a píšeš totálne hlúposti. Panna Mária je matka Božia Ježiša Krista aj naša a máme sa utiekať ku nej je spoluvykupiteľka, Bohorodička a Orodovnica naša. Dôležitosť je modlitba ruženca od nej. ( teda Boh cez ňu ) Daj si odchod pomýlení človek a daj si facku. Si hlúpy naivní sektár a …More
2xs

Si psychicky narušení jedinec urážlivý,ktorý od zlosti vybuchuje často na iných. Si obyčajní sektár bez viery a píšeš totálne hlúposti. Panna Mária je matka Božia Ježiša Krista aj naša a máme sa utiekať ku nej je spoluvykupiteľka, Bohorodička a Orodovnica naša. Dôležitosť je modlitba ruženca od nej. ( teda Boh cez ňu ) Daj si odchod pomýlení človek a daj si facku. Si hlúpy naivní sektár a daj sa liečiť na psychiatriu.
2xs
Mates, jsi méněcennej čoklík, kterej jen stupidně štěká 100x vyvrácené nesmysly, hloupé provokace a hříšné urážky. Jednou tě ty srágory o matce Boha a o spoluvykupitelce budou velmi mrzet a tížit, ale s tím, že jsi kdysi vypnul svůj méněcennej mozeček už zpětně nic nenaděláš.
A nauč se aspoň slovensky, chudáku.
Segal
Mates není méněcenný, ani ty nejsi. Jen jsi bludař. 😀😁😂🙊🙉🙈 😀