Gloria.tv And Coronavirus: Huge Amount Of Traffic, Standstill in Donations
56:32
Paxus
11.2K

Očistec - dielo Božieho milosrdenstva.

Marino Restrepo - mystická skúsenosť o očistci. Nikdy neštudoval teológiu ani náboženské vedy. Napriek tomu prednášal vysokoučeným teológom v Katolíckej cirkvi a v akademickom svete. Jeho jednoduchý …More
Marino Restrepo - mystická skúsenosť o očistci.
Nikdy neštudoval teológiu ani náboženské vedy. Napriek tomu prednášal vysokoučeným teológom v Katolíckej cirkvi a v akademickom svete. Jeho jednoduchý spôsob prezentácie Kristovho učenia, plynúci z jeho srdca umožnilo vzdelancom vypočuť si jednoduchosť evanjeliového posolstva vliateho Duchom Svätým.
Paxus