vi.news
80

Công lý tha hóa: Cá nữ tu vô tội dòng Đức Mẹ Teresa héo rũ trong tù

Giám mục Theodore Mascarenhas, 58 tuổi, Tổng thư ký các Giám mục Ấn Độ, đã đến thăm nữ tu theo dòng Đức Mẹ Teresa, Concelia Baxla, trong tù, ông đã đưa tin trên UcaNews.com (15 tháng 2). Nữ tu Conce…