03:33
Misko3
1148

Timkovic 60 Ci ma zena dusu 2019

V staroveku sa žena nepokladala vôbec za človeka. Aj v dodnes existujúcich svetových náboženstvách, napr. u židov aj muslimov sa žena nepokladá za človeka rovnocenného mužovi. Vo Sv. Písme sa pri …More
V staroveku sa žena nepokladala vôbec za človeka. Aj v dodnes existujúcich svetových náboženstvách, napr. u židov aj muslimov sa žena nepokladá za človeka rovnocenného mužovi. Vo Sv. Písme sa pri stvorení muža jasne píše, že mu Hospoď Boh vdýchol do tváre nešamah, tj. ľudskú nesmrteľnú dušu stvorenú na Obraz Boží. Avšak pri stvorení prvej Ženy Sv. Písmo len konštatuje, že ju Hospoď Boh utvoril z Adamovho rebra a potom ju priviedol k Adamovi, ale o vdýchnutí nejakej duše sa nepíše nič. Povstáva teda otázka, či má žena vôbec dušu.
Odpoveďou je originálny hebrejský text Sv. Písma, kde sa píše, že Boh stvoril Adama (hebr. Adam = 1)Adam, 2)človek, 3)červeň - červené farbivo, zem) na svoj obraz a Sv. Písmo výslovne dodáva, že to bol (tj. ten Adam) muž a žena. Teda Adam nie je len muž ale je to muž a žena. A ďalej Sv. Písmo píše, že Hospoď Boh Adamovi (teda mužovi a žene) vdýchol nešamah, tj. ľudskú duchovnú dušu. Takže je jasné, že aj žena, nielen muž má ľudskú nesmrteľnú duchovnú dušu tej …More
Zedad likes this.
Zedad
Chyba Adama od vyjití Ráje