Konejme denní zástupné pokání za neúctu k Marii Panně

Napadlo mě dnes ve 3.00 v noci, když jsem nemohl usnout. Začal jsem to dělat a usnul jsem. Odpusť Pane Bože našim spoluobčanům (i nám - jsme-li v tom vinni) lhostejnou neuctivost, nebo i přímé …
Zedad
Panno Maria, oroduj za nás
Barbarin likes this.
Každý učedník Kristův- patří Neposkvrněné Bohorodičce. I protestanti,
kteří z moci Boží činí mocné skutky Boží-/ i když ji nevyznávají ústy/.
Odprošení za neúctu k Neposkvrněné P.M. kladu pod moc krve Kristovy
do rány v levé noze, už několik let. Jsem pod vedením baziliánů-patriarchy Eliáše.
p.s. už několik let... nedlouho po tom co jsem se společně/ tehdy s pravoslavným knězem/
Liborem Halíkem zúčastnila ,rekolekcí na Ukrajině.
alan.koller likes this.
V Polsku vychází kniha „Poplach pro Církev“. Úryvek z ní přeložil dr. R. Malý. Církev podcenila roli kultury a v jistém okamžiku rezignovala na úlohu jejího mecenáše. Snad ještě v 19. století měla jakési pozice ve školství, ale hned v další etapě následovala její abdikace na výchovu a vzdělání, kterou jí vnutily nepřátelské (tj. zednářské) vlády. Od té chvíle kultura a vzdělání se začaly …More
V Polsku vychází kniha „Poplach pro Církev“. Úryvek z ní přeložil dr. R. Malý. Církev podcenila roli kultury a v jistém okamžiku rezignovala na úlohu jejího mecenáše. Snad ještě v 19. století měla jakési pozice ve školství, ale hned v další etapě následovala její abdikace na výchovu a vzdělání, kterou jí vnutily nepřátelské (tj. zednářské) vlády. Od té chvíle kultura a vzdělání se začaly rozvíjet zcela mimo Církev a její vliv. Do té doby byl člověk vychováván v křesťanském prostředí a stával se anima naturaliter christiana (duše přirozeně křesťanská), poněvadž všechno kolem bylo křesťanské a on to do sebe nasával. Dnes v kultuře a ve vzdělávacím procesu člověk včetně křesťanů nasává něco úplně jiného. dnešní krize Církve je hlavně krizí duchovenstva. V jistém okamžiku nastala změna duchovní formace kněží na Západě pod vlivem optimismu 60. let 20. století, koncepce otevření se světu a nekritického pohledu na různé závěry humanitních věd. Propojení teologie s psychologií, sociologií, psychoanalýzou nebo literární vědou dospělo až k vyřazení křesťanského poselství. Bylo přijato jiné paradigma, křesťanství zcela cizí. Od té doby začala kulhat i seminární formace. Tehdy můžeme mluvit o počátku homosexuální a pedofilní krize v Církvi. Nastoupilo přijetí sexuální revoluce do nitra Církve. Tak se stává, že jsou 40letí kněží, kteří se nikdy v životě nezpovídali. Ve Francii, když k nim přicházejí muslimové, kteří chtějí konvertovat ke křesťanství, tak jsou často od toho právě kněžími odrazováni. Německý episkopát rozhodl, že nemá být ani obracení, ani evangelizace muslimů. V Římě nikdo z profesorů na Biblickém institutu nevěří v pravdivost událostí popisovaných v evangeliích. To jsou nevěřící lidé! To jsou kněží? Co oni to tam žvaní? Národy nevěří, protože současní katoličtí kněží nevěří. Když v Irsku probíhalo referendum o tzv. homosexuálních manželstvích, tak mnozí kněží se otevřeně vyslovovali pro LGBT. Nesetkalo se to s žádnými napomenutími nebo tresty ze strany biskupů. Více na:
www.duseahvezdy.cz/…/mentalni-koloni…
pehol likes this.
Zedad
Jsou lidé, kteří nás matou.
Barbarin likes this.
Zedad
Odpusť nám Pane Ježíši
Zedad likes this.