Bula Pavla IV. vs. Bula Gregora VII.

Bula Pavla IV. "Cum Ex Apostolatus Officio" v 6 a 7 paragrafe opisuje situáciu, kedy by pápežská voľba nebola platná, aj keby pápeža zvolili kardináli jednomyseľne. Porovnaj: Bulla pp. Paulus IV.…