Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego - W jaki sposób Bóg objawił, że jest Miłością?

42. W jaki sposób Bóg objawił, że jest Miłością? Bóg objawił, że Jego miłość do Izraela jest mocniejsza niż miłość ojca czy matki do swych dzieci i że swój lud miłuje bardziej niż oblubieniec swą …