Müller: Nhiều Giám mục đã trở thành dị giáo

Trong quá khứ, nhiều giám mục đã trở thành dị giáo và dẫn dắt giáo phận của họ ly giáo, ví dụ, các Donatist ở Bắc Phi, những người ở thế kỷ 4/5 đã tự hào là "đa số" khi đối mặt với người Công giáo,c …