ZBM
41793

Tajemnice żydowskie - Ks. M. J.

Krzyczymy, ze nam Polskę wzięli Rusy, Prusy I za to wstręt czujemy do nich w głębi duszy; Dzisiaj nasza ojczyznę rozbierają, żydzi, Lecz mało kto z Polaków czuje to i widzi! Nakładem Autora. — Druk…
Quas Primas
Hmmmm, komentarz zbędny.
------------------------
Do chrześcijańskiego czytelnika (tłumaczone translatorem)

Judaizm jest rodzajem kosmicznej czerwonej linii nawet dla najbogatszych, najsławniejszych i najsilniejszych poruszycieli na tej planecie. Zadziwiające, prawda? Są mężczyźni i kobiety ze stali i królowie biznesu, którzy zmierzą się z każdym wrogiem lub konkurentem, ale uciekają od …More
Hmmmm, komentarz zbędny.
------------------------
Do chrześcijańskiego czytelnika (tłumaczone translatorem)

Judaizm jest rodzajem kosmicznej czerwonej linii nawet dla najbogatszych, najsławniejszych i najsilniejszych poruszycieli na tej planecie. Zadziwiające, prawda? Są mężczyźni i kobiety ze stali i królowie biznesu, którzy zmierzą się z każdym wrogiem lub konkurentem, ale uciekają od lęku przed najmniejszym znakiem opozycji rabinicznej. Nie przekroczą tej czerwonej linii. Wiedzą, że oznacza to wygaśnięcie ich reputacji, kariery i biznesu, bez względu na to, kim są i jak dużo dowodzą zasobami i materiałami. Prezydenci, papieże, premierzy i potentaci upadają jak domina przed supremacją talmudyczną. W naszych college'ach i uniwersytetach talmudyczne i syjonistyczne gliny patrolują, czujnie wyczuwając najmniejszy powiew krytycznego śledztwa i sceptycyzmu wobec twierdzeń judaizmu o sobie samym, szybko ujawniając to "oszczerstwo" i dokumentują to "chłodzące" konto o wolności akademickiej "nadużywanej" kwestionować fasadę, którą ortodoksyjny judaizm projektuje światu.

(Michael Hoffman, judaizm odkrył)
-------------------------------------
To the Christian Reader

Judaism is a kind of cosmic red line even for the wealthiest, the most famous and most powerful movers and shakers on this planet. Astonishing, is it not? There are men and women of steel and kings of the business deal who will face down any foe or competitor, but flee in dread from the least sign of rabbinic opposition. They won’t cross that red line. They know it means the termination of their reputation, career and business, no matter who they are or how much they command in resources and materials. Presidents, popes, prime ministers and moguls all fall down like dominoes before Talmudic supremacy. In our colleges and universities Talmudic and Zionist thought cops are on patrol, vigilantly detecting the least whiff of critical investigation and skepticism toward Judaism’s claims about itself, quick to expose this „slander” and document that „chilling” account of academic freedom „misused” to question the facade which Orthodox Judaism projects to the world.

(Michael Hoffman, Judaism discovered)
ZBM
Art.1145 KPC Orzeczenia sądów państw obcych wydane w sprawach cywilnych podlegają uznaniu z mocy prawa, chyba że istnieją przeszkody określone w art. 1146.
Art.1146 §1 pkt7 KPC Orzeczenie nie podlega uznaniu, jeżeli uznanie byłoby sprzeczne z podstawowymi zasadami porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej (klauzula porządku publicznego).
Kwestia ew. roszczeń organizacji żydowskich do polskie…More
Art.1145 KPC Orzeczenia sądów państw obcych wydane w sprawach cywilnych podlegają uznaniu z mocy prawa, chyba że istnieją przeszkody określone w art. 1146.
Art.1146 §1 pkt7 KPC Orzeczenie nie podlega uznaniu, jeżeli uznanie byłoby sprzeczne z podstawowymi zasadami porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej (klauzula porządku publicznego).
Kwestia ew. roszczeń organizacji żydowskich do polskiego majątku bezspadkowego sprowadza się więc do podstawowych zasad porządku prawnego RP. Polskie władze muszą teraz jednoznacznie wytłumaczyć Polakom i światu podstawowe zasady porządku prawnego RP, a jeżeli były jakiekolwiek zaniedbania w realizacji tego porządku, winny jak najszybciej uporządkować stan prawny co do zasad. Problemów, które strona żydowska może próbować wykorzystać, może być wiele, np. nierozstrzygnięta kwestia legalności Konstytucji RP z 1997r., brak prawnej ciągłości RP z II RP, łamanie polskich zasad prawnych w podległości prawu UE. Ogólnie, Żydzi będą chcieli wykazać sprzeczności w polskich rozstrzygnięciach prawnych by dowieść brak jednoznacznych zasad w polskim prawie. Ustawa o IPN zdaje się umacniać podstawowe zasady porządku prawnego (penalizacja kłamstwa oświęcimskiego) i dlatego wywołuje tak wściekły atak Izraela i organizacji żydowskich. Niepokój budzić musi demoralizacja polskich prawników, takich jak prof. Rzepliński, który poparł protest władz Izraela przeciwko nowelizacji ustawy o IPN.
Bos016
Tutaj podaję link do artykułu. Wychodzi na jaw cały misterny plan Żydów. To jest jak walka Goliatem? pressmania.pl/polskie-obozy-k…
mk2017
ZBM likes this.
Bos016 likes this.