vi.news
74

Viganò: Ngay cả thành viên Tam Điểm lạc quan nhất cũng chưa từng mơ về triều đại của Giáo hoàng …

"Ngôi nhà của gia đình Áp-ra-ham mang tên Abu Dhabi là "nghiệp đoàn Babel". Tổng Giám mục Viganò đã viết bài này trên AldoMariaValli.it vào ngày 19 tháng 11 (video về Ngôi Nhà ở dưới). Ông gọi nó là …