David44PL
31533

Zalew tandety w świątyni Pańskiej

Niech Pan pomoże nam odkryć na nowo drogę piękna jako jedną z dróg, być może najbardziej pociągającą i fascynującą, by dotrzeć do Boga, spotkać Go i miłować – pisał Ojciec Święty Benedykt XVI. Nieste…
Noelka shares this.
.
Niech Pan pomoże nam odkryć na nowo drogę piękna jako jedną z dróg, być może najbardziej pociągającą i fascynującą, by dotrzeć do Boga, spotkać Go i miłować – pisał Ojciec Święty Benedykt XVI. Niestety, we współczesnych świątyniach coraz rzadziej mamy szansę dostrzec Boga przemawiającego w pięknie liturgii i sztuki Kościoła.
adan1
no tak bo kiedyś chrześcijanie byli jak z żelaza i stali a teraz są z jak plastiku i gumy tak więc jacy wierni taka oprawa
tahamata
"Wbrew naiwnemu optymizmowi epigonów posoborowej „reformy”, kryzys Kościoła najłatwiej dostrzec w stanie jego liturgicznych praktyk, oddających aktualny stan świadomości Ludu Bożego. Organizacja przestrzeni, w której sprawuje się święte misteria, sztuka sakralna oraz muzyka, odpowiadające tajemnicy modlitwy i sakramentów, stanowiły wszak zawsze pierwszą i zasadniczą przestrzeń przepowiadani…More
"Wbrew naiwnemu optymizmowi epigonów posoborowej „reformy”, kryzys Kościoła najłatwiej dostrzec w stanie jego liturgicznych praktyk, oddających aktualny stan świadomości Ludu Bożego. Organizacja przestrzeni, w której sprawuje się święte misteria, sztuka sakralna oraz muzyka, odpowiadające tajemnicy modlitwy i sakramentów, stanowiły wszak zawsze pierwszą i zasadniczą przestrzeń przepowiadania Chrystusa, szkołę wiary i przestrzeń kształtowania sensus fidelium kolejnych pokoleń. Cechą zaś owej przestrzeni, odpowiadającej istocie liturgii, zawsze było piękno."