vi.news
94

Thủ thuật "Trường hợp cá nhân": Đức Hồng y Marx ban phước lành cho các cặp đồng tính

Đức Hồng y Munich, Reinhard Marx, 64 tuổi, đã khuyến khích các linh mục của mình đưa ra những lời "động viên" [Tiếng Đức: "Zuspruch"] mang tính lễ thức dành cho các cặp đồng tính: "Tôi không thấy có …