Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego - Co mówi Pismo Święte o stworzeniu świata widzialnego…

62. Co mówi Pismo Święte o stworzeniu świata widzialnego? Przez opowiadanie o „sześciu dniach" stwarzania Pismo Święte pozwala poznać wartość stworzenia i jego przeznaczenie dla chwały Bożej i dla …