Processos
1.1K

Chỉ trong hơn một tháng, cả thế giới đều biết đến Gangnam style. Như cũng …

Chỉ trong hơn một tháng, cả thế giới đều biết đến Gangnam style. Như cũng nhờ điệu nhảy ngựa wacky của Psy, mà mọi người ở khắp nơi mới “hoảng hồn” với sự xa hoa và đẳng cấp của “chàng béo” đến từ …