em.pp.Benedikt XVI. nakoniec nebude spoluautorom knihy kard.Saraha, aj keď do nej prispel svojimi …

em.pp.Benedikt XVI. dňa 25.11.2019 napísal tretí a posledný list kard.Sarahovi, kde zhrnul všetky jeho priania s ohľadom na jeho výroky o kňazskom celibáte. Povoľuje kardinálovi zverejniť jeho …