Join Gloria’s Christmas Campaign. Donate now!

V Ekvádore blahorečili jezuitu Emilia Moscosu, prvého mučeníka krajiny

Nový ekvádorský blahoslavený Vittorio Emilio Moscoso Cardenas (1846-1897) CIRKEV V Ekvádore blahorečili jezuitu Emilia Moscosu, prvého mučeníka krajiny Cirkev v Ekvádore v sobotu 16. novembra slávil…