Gloria.tv And Coronavirus: Huge Amount Of Traffic, Standstill in Donations

Główne wątki "Querida Amazonia": Pachamama znów na horyzoncie

Adhortacja apostolska Franciszka, która wyciekła kilka godzin przed publikacją (12 lutego), odrzuca święcenia żonatych mężczyzn, ponieważ nie chodzi tylko o "ułatwienie większej obecności wyświęconyc…
Mark0S
Czy niedługo ujrzymy na glorii tv "Kto nie uznaje paczamamy jest poza kościołem" 🙂
Prawda inside
Cieszmy sie jeszcze nas nie wyrzucają oficjalnie z Kościołów!
Tymoteusz
Blisko, coraz bliżej...
wlowoj
Ojcowie nasi zmieszali się z poganami
i uczyli się postępować jak oni.
Poczęli czcić ich bałwany,
które stały się dla nich pułapką.
Ps106
antonio 64_64
A wiec cieszmy sie , paciamama to nie bałwochwalstwo to "buk"