Gloria.tv And Coronavirus: Huge Amount Of Traffic, Standstill in Donations
Paxus
61.2K

Nebezpečné posolstvá falošnej írskej "vizionárky"

Kňaz a exorcista John Abberton má prvé skúsenosti s posadnutím u ľudí, ktorí sa posolstvám venovali a verili im: V anglicku sú zaznamenané aj prípady posadnutia, hovorí o tom exorcista, ktorý je …
zaba
Problém proroctví MBM je v jeho výbušném obsahu, odhalující rozkrytí ďábelského útoku na Kristovu věrouku započaté před mnoha staletími (asi Luther) a vrcholící v naší době přímým zahnízděním komunismu (teologie osvobození) v jejím nitru a připravující tak vyřazení hlavního nástroje proti budoucí instalaci falešného mesiáše (antikrista), kterýmž to nástrojem tomu bránící (viz II. List Sol) byl …More
Problém proroctví MBM je v jeho výbušném obsahu, odhalující rozkrytí ďábelského útoku na Kristovu věrouku započaté před mnoha staletími (asi Luther) a vrcholící v naší době přímým zahnízděním komunismu (teologie osvobození) v jejím nitru a připravující tak vyřazení hlavního nástroje proti budoucí instalaci falešného mesiáše (antikrista), kterýmž to nástrojem tomu bránící (viz II. List Sol) byl od prvopočátku církve právě papež. Znefunkčnění papežství vidí ten, kdo se chce podívat nepříjemné pravdě do očí a věřím, že mnohým nedělá tato představa dobře a proto budou velice náchylní ji odmítnout i pod jakoukoli jen trochu pravdivou záminkou. Věřím, že ďábel se bude snažit toto odhalení všelijak skrýt i cíleným napadením příjemců poselství. Využije na to každou jejich slabost naukovou i osobní, aby poselství přestala být respektována. Sama poselství na tuto skutečnost upozorňují, že zjevní jejich zastánci se musí výrazně chránit před napadením Zlého. Fandil jsem obnovené službě exorcistů, ale když vidím jejich zášť proti těmto poselstvím a současně mlčení proti tomu co se děje na papežském stolci, spadli mně z piedestalu svatosti na úroveň běžného počínání v círvi, která je jako vždy a všude ďáblem napadána v té nejrafinovanější podobě a my musíme jeho počínání stále pracně odhalovat skrze hřích systémový (proti věrouce) i osobní (moje pýcha). V irských poselství nenajdete jediný blud věroučný, ale jen propagovanou pastorační moudrost světců, tak jak ji známe od prvopočátků církve. Zatím co v dnešní pastorační službě Vatikánu najdete mnoho bludů a přesně takových, jak to předpovídají irská poselství. Za pasáž o poslušnosti od Faustiny díky, ale tato sdělení nejsou v rozporu s neznámou irskou prorokyní. Něco jiného je poslušnost v případkových věcech, skrze které nakonec hlavně obsluhujeme Kristovo dílo osobní zaangažovaností a pak je to ona hlavní poslušnost křesťana být v Kristu skrze křest a to hlavně v jeho učení v jeho Slovu. Světci ve všech staletích nakonec vždy drželi tuto hlavní poslušnost vůči Kristu, a právě proto nikdy neudělali v osobním počínání nic proti této své základní poslušnosti vůči Kristu, i když je to mnohdy stálo mnoho obětí a svým způsobem poslušnostních konfliktů ( sv. Terezie Veliká, Matka Tereza, Jan od Kříže a další museli dokonce odejít ze svých původních řádů nebo postů, aby mohli žít řádem dokonalejším v Kristu).
Kallistratos
- Teologie osvobození je hledání cest z chudoby a bídy v určitých částech světa s využitím místní církve... To není o paranoickém zahnízdění se komunismu... je třeba hledat jen příčiny a to zcela konkrétní v dané oblasti a podmínky v kterých něco takového vzniklo.... Mentalita, klima, národnostní třenice, nerostné bohatství, skladba obyvatelstva, náboženství, způsob obživy ... Mnoho -ismů a …More
- Teologie osvobození je hledání cest z chudoby a bídy v určitých částech světa s využitím místní církve... To není o paranoickém zahnízdění se komunismu... je třeba hledat jen příčiny a to zcela konkrétní v dané oblasti a podmínky v kterých něco takového vzniklo.... Mentalita, klima, národnostní třenice, nerostné bohatství, skladba obyvatelstva, náboženství, způsob obživy ... Mnoho -ismů a samozřejmě diktátorů je nastoleno jen tím, že se hledá řešení ... A tito pak vyrostou. Zcela dle Gausse zajistí majoritě spokojenost a pomyslnou prosperitu a zbytek revoltuje a nebo živoří... Severské státy Evropy to mají vyřešené precizně, tam teologii osvobození nepotřebují, stát má mírný převis nad rodinou, sociální zajištění velmi slušné, suverenita mladých překvapující, vzdělání špičkové.... Přejeme si to? Ráj na zemi? Komfort? Jak pro koho. Přelidněnost a nebo rasové disbalance jsou schopny během 50-100 let stejně tento systém rozložit, ať už je jakkoli odolný. Existuje jen díky své unikátnosti. Úplně jiné jsou podmínky v Ugandě a jiné v Emirátech, jiné na Aljašce a jiné v Texasu .... Všude máme ale Eucharistii a místní sbory. Byť v Saudské Arábii se zrovna kostelů ani buněk komiterny moc nedočkáme :)

Jde-li o exorcisty - i tam je třeba rozlišovat. Exorcista a citování některých jejich slov je na úrovni toho, jako když si někdo vybere svatého a vybere si jen dílčí slova a opomine jeho životní příběh a celkový myšlenkový exodus. Takto můžeme udělat i z Hitlera lidumila, příležitostného čalouníka, milovníka psů, sympatického vegetariána a nebo důvěrného přítele. Manipulovat se dá čímkoli. I exorcisté se nepochybně neschodnou, jsou omylní, nemají stejný názor atd. Není třeba významněji stavět na prohlášení těch či oněch a vzájemně porovnávat hodnotu slov toho exorcisty, papeže, biskupa.... Jednoznačnosti se stejně nedobereme. Nicméně nás to může nasměrovat. Obávám se, že dnešní "poslíčci" vtělení do různých zjevení a generovaných na internetu :) jsou FALEŠNÍ JAKO PĚTNÍK. Jsme oslepení virtualitou, omámeni informacemi, zahlceni a torpédování mnohostí, zmatkem, dezorientací a panikou, kterou se výborně snaží produkovat informační magistrály..... Podívejme se jen na jakýkoli konflikt světa v moderní době, volbu prezidentů a nebo cokoli jiného, jak se mluví o hybridní vojně, jak se vše zpochybňuje, jak se vytvářejí polarity a vidíme to jak na EU, jak na případu Turecka, jak na USA a ovlivňování prez. voleb.... Dnes prostě nevíme a nejsme objektivně informováni a díky tomu vznikají další a další informační kanály, které si osobují právo na ještě větší a správnou informovanost..... Vznikají informační metastázy, nedůvěra, rezignace, odpor, rozklad..... A toto přeneseno na Církev je to samé a BACHA na to..... Je to silná zbraň, jak zasít nedůvěru, odpor, důvod k rozštěpení..... A proto jsem zastáncem tohoto - nadechnout se z plných plic a věřit Kristu a důvěřovat tomu, že Jeho Církev nesena v poctivých křesťanech bude žít a žije.... Není třeba lež, podvod, pomluva, zášť a opakující se kritika, aby obnovila cokoli, ale je potřeba pouze mravenčí práce tam kde člověk je a poctivý život a silné přesvědčení, že pokud s Kristem, tak v Jeho Duchu..... A v místě, kde žijeme.... Jediná slza před Bohem má větší význam než sto herců a zlostných heretiků. Bůh VŠE vidí... a o VŠEM ví..... Mnoho věcí není v našich rukou, ale je určováno okolnostmi, které neznáme a v nich se často jen osvědčujeme, podobně jako v tzv. únikovce :) A o tom ten život tak trochu je. Howgh :)
Kallistratos
->
Paxus
Treba to správne pochopiť
palo774
Bohu s páči keď duša nedóveruje jemu samému? Veď máme Božie slovo kde je celý návod na život.
Paxus
Falošné posolstvá: Kniha Pravdy