lumendelumine.cz
ľubica
41

Prohlášení katolických kleriků, vědců a intelektuálů proti rouhání papeže Františka

Sdružení katolických kleriků, vědců a intelektuálů vydalo prohlášení, ve kterém protestují proti rouháním spáchaným papežem Františkem během amazonsk…
ľubica
Mates5485 likes this.
ľubica
Sdružení katolických kleriků, vědců a intelektuálů vydalo prohlášení, ve kterém protestují proti rouháním spáchaným papežem Františkem během amazonské synody: Jedná se o tato rouhání:
4. října se papež František účastnil rouhavého modloslužebného klanění bohyni Pachamama.
Dovolil, aby se tento obřad konal ve vatikánských zahradách, v blízkosti hrobů mučedníků a chrámu apoštola Petra. Účastnil …More
Sdružení katolických kleriků, vědců a intelektuálů vydalo prohlášení, ve kterém protestují proti rouháním spáchaným papežem Františkem během amazonské synody: Jedná se o tato rouhání:
4. října se papež František účastnil rouhavého modloslužebného klanění bohyni Pachamama.
Dovolil, aby se tento obřad konal ve vatikánských zahradách, v blízkosti hrobů mučedníků a chrámu apoštola Petra. Účastnil se tohoto modloslužebného klanění a žehnal dřevěnou figurínu Pachamamy.

7. října byla modla Pachamamy umístěna před hlavním oltářem u Sv. Petra a pak nesena v průvodu do synodního sálu. Papež František odříkával během ceremonie modlitby a pak se připojil k procesí.
Když byly dřevěné figuríny pohanského božstva odstraněny z kostela Santa Maria in Traspontina, kam byly rouhavě umístěny, a někteří katolíci pobouřeni touto profanací je hodili do Tibery, papež František se 25. října omlouval za toto odstranění a do kostela byla dodána nová figurína. Tak byla zahájena další profanace.
27. října při závěrečné mši synody, přijal misku používanou při modloslužebném obřadu a umístil ji na oltář.
Tentýž papež František potvrdil, že tato dřevěná zobrazení jsou pohanské modly. Ve svých omluvách za jejich odstranění z katolického chrámu je výslovně pojmenoval Pachamama, jménem falešné bohyně matky země pro jihoamerické pohanské pověry.
ekans
protestují