48:41
robbi
2777

Tomaš Holub - Prijd Království Tvé

Večerná universita
Iva Podzimková
Kdo začne pochvalně mluvit o Luterovi katolický kněz, tak to hned típám.....
Sulika
Robbi nevím zda to byla dobrá volba...to bude stejný šoumen jako farář Maroš Kufa z sk. .....o pokání
ani slovo /opravte mě/ tolika sloffff jak můj milovaný bratr Samson....tedy někdy bývá stručný. Umí pěkně obejít krávu když řekne odrostlé tele a víš to hned jaképak copak ale tento Tom to ze sebe souká
a podstata mu zcela uniká…More
Robbi nevím zda to byla dobrá volba...to bude stejný šoumen jako farář Maroš Kufa z sk. .....o pokání
ani slovo /opravte mě/ tolika sloffff jak můj milovaný bratr Samson....tedy někdy bývá stručný. Umí pěkně obejít krávu když řekne odrostlé tele a víš to hned jaképak copak ale tento Tom to ze sebe souká
a podstata mu zcela uniká..................................
Ostrik likes this.