Posolstvo Kráľovnej pomoci, 15. novembra 2019: Modlite sa ešte viac!

Posolstvo Kráľovnej pomoci Modlite sa ešte viac Moje milované deti! Prichádzam medzi vás, aby som vám pripomenula dôležitosť každodennej modlitby. Keď sa modlíte zjednotené so Mnou, vaša modlitba …
Janka S. and 3 more users like this.
Janka S. likes this.
František1969 likes this.
Betka11 likes this.
Peter(skala) likes this.