Bergoglio při vánočním přání si bere na pomoc kardinála Martiniho. Jde o epochální změny...

Naše zpravodajství z bitevního pole, zatím co pokračujeme v cestě po troskách.... »Drazí bratři a sestry, římská Kurie není těleso odtržené od reality – i když riziko zde stále je, - nýbrž je pojata …
ľubica
nech sa páči komu sa to nepozdáva k akým tragickým zmenám smeruje RKC:
Vianočný príhovor pápeža Rímskej kúrii: Cieľ reformy je evanjelizácia
ľubica
V lednu 1996 vyšel další kritický článek s příslušným separátem o knize kardinála Martiniho „Izrael - svatý kořen“, ve kterém kardinál vyzýval katolíky, aby četli Talmud.
více:
Don Luigi Villa 6. část