Cuốn sách của Ratzinger/Sarah: Francis thua trận, phải trong cậy vào chiến thuật bôi nhọ

Ấn bản đầu tiên của cuốn sách Ratzinger/Sarah đã được in và nhà xuất bản Fayard của Pháp sẽ không thay đổi bất cứ điều gì. Biên tập viên Fayard Nicholas Diat đã viết bài này trên Twitter.com (ngày …