05:18

Sogn Herman Giusep, confessur

pdf: cheu l'entira historia Sogn Herman Giusep, confessur Ils 7 d’avrel: Sogn Herman Giusep, confessur Quei sogn dad oz ei naschius el marcau da Kellen da paupers, denton fetg pietus geniturs. Tras …More
pdf: cheu l'entira historia
Sogn Herman Giusep, confessur
Ils 7 d’avrel: Sogn Herman Giusep, confessur

Quei sogn dad oz ei naschius el marcau da Kellen da paupers, denton fetg pietus geniturs. Tras quei ei igl affon da pign ensi semussaus obedeivels, mudests e specialmein devozius tier Nossadunna. Strusch 7 onns vegls, va el savens discusamein en baselgia da Nossadunna e plaida cun Maria e cun igl affon Jesus. Savens fa il buob in plascher a Nossadunna cun purtat flurs. Ina ga ha el schizun saviu termagliar cugl affon Jesus e Gion Battesta. La pupira fuva schi gronda ch’il bab saveva buca vestgir e schar ir a scola siu buob. E cheu ha Maria, la Regina dils aunghels provediu siu survient Herman miraculusamein cun las caussas necessarias. Cun 12 onns ei il giuvenot entraus en la claustra da Steinfeld denton ses studis ha el fatg a Friesland cun particular laud. Lu tuorna Herman puspei en sia claustra. In temps survescha el cheu als confrars digl entir convent. Quei fa el nuidis, …More