ros-ann
ros-ann
34

THE REAL PRESENCE

03:56
From - 3 Minute Theology youtube channel --- They are not symbols, nor are they just bread and wine. The Blessed Sacrament and Precious Blood are truly His body, blood, soul and divinity.More
From - 3 Minute Theology youtube channel ---
They are not symbols, nor are they just bread and wine. The Blessed Sacrament and Precious Blood are truly His body, blood, soul and divinity.
ros-ann
7

Paul Wilbur THE WATCHMAN - full album

01:24:26
1. Lord God Of Abraham 2. Adonai 3. O Shout For Joy 4. Medley: Baruch Adonai El Shaddai 5. Shout For Joy 6. Shema 7. Holy Holy Holy 8. Worthy (You Are Awesome) 9. A Resting Place 10. El Elyon 11. …More
1. Lord God Of Abraham
2. Adonai
3. O Shout For Joy
4. Medley: Baruch Adonai El Shaddai
5. Shout For Joy
6. Shema
7. Holy Holy Holy
8. Worthy (You Are Awesome) 9. A Resting Place 10. El Elyon 11. Watchman 12. The Day Of The Lord 13. Rejoice O Israel
ros-ann
4

7 ta' Ottubru -- IL-BATTALJA TA' LEPANTO U R-RUŻARJU

06:45
Ħajr lis-Sur Joseph Galea tal-video. Jien kemm editjajt u daħħalt il-mużika minn Music: www.bensound.com NEMMNU FIL-QAWWA TAT-TALBA TAR-RUŻARJU
ros-ann
3

Lk 17:5-10 -- Say, 'We are merely servants' - Kieku kellkom fidi.

00:49
IN YEAR C - SUNDAY GOSPEL OF WEEK 27 IN ORDINARY TIME Evanġelju Kieku kellkom fidi. Lq 17, 5-10 Qari mill-Evanġelju skont San Luqa F’dak iż-żmien, [Lq:17:5] L-appostli qalu lill-Mulej: "Kattar …More
IN YEAR C - SUNDAY GOSPEL OF WEEK 27 IN ORDINARY TIME
Evanġelju
Kieku kellkom fidi.
Lq 17, 5-10
Qari mill-Evanġelju skont San Luqa
F’dak iż-żmien, [Lq:17:5] L-appostli qalu lill-Mulej: "Kattar fina l-fidi." [Lq:17:6] Weġibhom il-Mulej: "Kieku kellkom fidi mqar daqs żerriegħa tal-mustarda, kontu tgħidu lil din is-siġra tat-tut, 'Inqala' u mur tħawwel fil-baħar,' u hi kienet tisma' minnkom.
[Lq:17:7] "Wieħed minnkom ikollu qaddej qiegħed jaħrat jew jirgħa; meta jidħol mill-għalqa x'se jgħidlu? 'Ejja, isa, u oqgħod għall-ikel'? [Lq:17:8] jew, 'Lestili x'niekol, ilbes il-fardal u newwilli sa ma niekol u nixrob jien, u mbagħad tiekol u tixrob int?' [Lq:17:9] Jaqaw se jroddlu ħajr lill-qaddej talli jkun għamel li ordnalu? [Lq:17:10] Hekk ukoll intom, meta tagħmlu kull ma tkunu ordnati, għidu, 'Aħna qaddejja li ma niswew għal xejn; għamilna biss dak li kellna nagħmlu.' "
Il-Kelma tal-Mulej R/. Tifħir lilek Kristu .
ros-ann
17

Lk 16:1-13 -- The Parable of the Dishonest Manager - Ma tistgħux taqdu lil Alla u lill-flus

01:55
IN YEAR C - SUNDAY GOSPEL OF WEEK 25 IN ORDINARY TIME - ( short form Lk 16, 10-13 ) Evanġelju Ma tistgħux taqdu lil Alla u lill-flus. Lq 16, 1-13 Qari mill-Evanġelju skont San Luqa F’dak iż-żmien, …More
IN YEAR C - SUNDAY GOSPEL OF WEEK 25 IN ORDINARY TIME - ( short form Lk 16, 10-13 )
Evanġelju
Ma tistgħux taqdu lil Alla u lill-flus.
Lq 16, 1-13
Qari mill-Evanġelju skont San Luqa
F’dak iż-żmien, Ġesù [Lq:16:1] qal lid-dixxipli tiegħu: "Kien hemm raġel għani li kellu amministratur, u lil dan xlewh lil sidu li kien qiegħed iberbaqlu ġidu. [Lq:16:2] Għalhekk is-sid sejjaħlu u qallu, 'Dan x'inhu li qiegħed nisma' fuqek? Agħtini kont ta' l-amministrazzjoni tiegħek, għax ma tistax tibqa' iżjed amministratur tiegħi.' [Lq:16:3] L-amministratur bejnu u bejn ruħu qal, 'Issa x'sejjer nagħmel, ladarba sidi se jneħħini mill-amministrazzjoni? Immur nagħżaq? Ma niflaħx. Nittallab? Nistħi. [Lq:16:4] Naf x'nagħmel, ħalli meta nitwarrab minn fuq din l-amministrazzjoni, nsib lil ħaddieħor li jilqagħni għandu.'
[Lq:16:5] U wieħed wieħed bagħat għal dawk li kellhom jagħtu lil sidu. 'Kemm għandek tagħtih lil sidi?' staqsa lill-ewwel wieħed. [Lq:16:6] 'Mitt barmil żejt,' wieġbu dak. 'Oħroġ il-karti …More
ros-ann
17

Adoration - Jubilate Deo omnis terra (+ simple guitar chords under video)

04:50
One of the hymns during Adoration in Medjugorje + simple guitar chords = --- medjugorjemalta.blogspot.com/…/adoration-jubil… ---
ros-ann
25

Jubilate Deo omnis terra (simple guitar chords)

For Adoration - Jubilate Deo omnis terra (simple guitar chords)
ros-ann
33

Lk 1:26-38 -- The Birth of Jesus Foretold - "Sliem għalik, mimlija bil-grazzja, il-Mulej miegħek"

01:35
- MARCH 25 - Lq 1, 26-38 Int se tnissel fi ħdanek u jkollok iben. - AUGUST 2 - PROPER GOSPEL on the Franciscan Feast of Our Lady of the Angels of the Portiuncula - DECEMBER 8 - Lq 1, 26-38 Sliem għal…More
- MARCH 25 - Lq 1, 26-38 Int se tnissel fi ħdanek u jkollok iben.
- AUGUST 2 - PROPER GOSPEL on the Franciscan Feast of Our Lady of the Angels of the Portiuncula
- DECEMBER 8 - Lq 1, 26-38 Sliem għalik, mimlija bil-grazzja, il-Mulej miegħek
- DECEMBER 20 - Lq 1, 26-38 Ara, inti se tnissel fil-ġuf u jkollok iben
Evanġelju
"Sliem għalik, mimlija bil-grazzja, il-Mulej miegħek"
Lq 1, 26-38
Qari mill-Evanġelju skont San Luqa [Lq:1:26] Fis-sitt xahar Alla bagħat l-anġlu Gabrijel f'belt tal-Galilija. jisimha Nazaret, [Lq:1:27] għand xebba, mgħarrsa ma' raġel jismu Ġużeppi mid-dar ta' David. Dix-xebba kien jisimha Marija. [Lq:1:28] L-anġlu daħal għandha u qalilha: "Sliem għalik, mimlija bil-grazzja, il-Mulej miegħek." [Lq:1:29] Hi tħawwdet ħafna għal dan il-kliem, u bdiet taħseb bejnha u bejn ruħha x'setgħet qatt tfisser din it-tislima. [Lq:1:30] Iżda l-anġlu qalilha: "Tibżax, Marija, għax inti sibt grazzja quddiem Alla. [Lq:1:31] Ara, inti se tnissel fil-ġuf u jkollok iben u ssemmih Ġesù. […More
ros-ann
27

Lk 11:1-13 -- "How to pray - Itolbu u jingħatalkom."

01:51
IN YEAR C - SUNDAY GOSPEL OF WEEK 17 IN ORDINARY TIME. Evanġelju Itolbu u jingħatalkom. Lq 11, 1-13 Qari mill-Evanġelju skont San Luqa [Lq:11:1] Darba kien qiegħed xi mkien jitlob. Kif spiċċa …More
IN YEAR C - SUNDAY GOSPEL OF WEEK 17 IN ORDINARY TIME.
Evanġelju
Itolbu u jingħatalkom.
Lq 11, 1-13
Qari mill-Evanġelju skont San Luqa
[Lq:11:1] Darba kien qiegħed xi mkien jitlob. Kif spiċċa mit-talb, wieħed mid-dixxipli tiegħu qallu: "Mulej, għallimna nitolbu, bħalma Ġwanni wkoll għallem lid-dixxipli tiegħu." [Lq:11:2] U qalilhom: "Meta titolbu, għidu,
'Missier, jitqaddes ismek, tiġi Saltnatek.
[Lq:11:3] Ħobżna ta' kuljum agħtina kuljum. [Lq:11:4] U aħfrilna dnubietna, għax aħna wkoll naħfru lil kull min hu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib.' " [Lq:11:5] Qalilhom ukoll: "Wieħed minnkom ikollu ħabib li jiġih f'nofs ta' lejl u jgħidlu, 'Ħabib, islifni tliet ħobżiet, [Lq:11:6] għax ġie għandi wieħed ħabib tiegħi mill-vjaġġ u ma għandix x'nagħtih.' [Lq:11:7] U l-ieħor iwieġbu minn ġewwa u jgħidlu, 'Iddejjaqnix; issa l-bieb magħluq, u wliedi qegħdin fis-sodda miegħi; ma nistax inqum nagħtik.' [Lq:11:8] Ngħidilkom jien, li jekk ma jqumx jagħtih għax ħabib tiegħu, iqum u …More
ros-ann
31

Yr C -- Corpus Christi -- Lk 9:11b-17 -- Il-Ġisem u d-Demm ta’ Ġesù, Solennità

01:09
Evanġelju Kulħadd kiel u xaba’. Lq 9, 11b-17 Qari mill-Evanġelju skont San Luqa F’dak iż-żmien, Ġesù [Lq:9:11b] qagħad ikellem il-folol fuq is-Saltna ta' Alla, u fejjaq lil dawk li kienu jeħtieġu l-…More
Evanġelju
Kulħadd kiel u xaba’.
Lq 9, 11b-17
Qari mill-Evanġelju skont San Luqa
F’dak iż-żmien, Ġesù [Lq:9:11b] qagħad ikellem il-folol fuq is-Saltna ta' Alla, u fejjaq lil dawk li kienu jeħtieġu l-fejqan. [Lq:9:12] Il-jum kien wasal biex jintemm. Resqu lejh it-Tnax u qalulu: "Ibgħathom in-nies ħa jmorru fl-irħula u r-rziezet tal-qrib biex isibu fejn jistrieħu u jieklu xi ħaġa, għax hawnhekk qegħdin f'post imwarrab."
[Lq:9:13] Iżda hu qalilhom: "Agħtuhom intom x'jieklu." Qalulu: "Ma għandniex aktar minn ħames ħobżiet u żewġ ħutiet, jekk għallinqas ma mmorrux aħna stess nixtru l-ikel għal dawn in-nies kollha!"
[Lq:9:14] Għax kien hemm madwar il-ħamest elef raġel. U qal lid-dixxipli tiegħu: "Qegħduhom bilqiegħda ħamsin ħamsin." [Lq:9:15] Hekk għamlu, u qiegħdu lil kulħadd bilqiegħda.
[Lq:9:16] Mbagħad ħa l-ħames ħobżiet u ż-żewġ ħutiet, rafa' għajnejh lejn is-sema, berikhom u qasamhom, u tahom lid-dixxipli biex inewwluhom lin-nies. [Lq:9:17] U kulħadd kiel u xaba' u l-bċejjeċ tal-ħobż …More
ros-ann
71

O SPIRTU S-SANTU --- Sorijiet Orsolini (Ursuline Sisters) - lyrics & simple guitar chords

04:55
O SPIRTU S-SANTU --- Sorijiet Orsolini (Ursuline Sisters) + simple guitar chords --- medjugorjemalta.blogspot.com/…/o-spirtu-s-sant… --- O Spirtu s-Santu, Għajn ta’ paċi u dawl O Spirtu s-Santu, …More
O SPIRTU S-SANTU --- Sorijiet Orsolini (Ursuline Sisters) + simple guitar chords --- medjugorjemalta.blogspot.com/…/o-spirtu-s-sant… ---
O Spirtu s-Santu, Għajn ta’ paċi u dawl
O Spirtu s-Santu, Għajn ta’ paċi u dawl X2
Jien bil-ġuħ, ejja u itmagħni.
Jien bil-għatx, ejja u sqini
Jien għamja, ejja u dawwalni.
Jien fqira, ejja biex tgħanini
Ejja konsolazzjoni tiegħi. Ejja, ejja O ferħ tiegħi Ejja paċi u għerf tiegħi. Ejja forza u dawl tiegħi Spirtu s-Santu, jien nerħi ruħi f’idejK Spirtu s-Santu spirani. Imħabba t’Alla kkunsmani. Mexxini Int fit-triq tas-sewwa. Mill-periklu ejj’eħlisni. Begħdni minn kull illużjoni. Minn kull ħażen Int eħlisni. Marija Ommi ħarisni. Flimkien ma’ Ġesù berikni, Spirtu s-Santu, jien nerħi ruħi f’idejk ! .
ros-ann
38

Lk 9:28b-36 -- Jesus is transfigured before them - Huwa u jitlob, id-dehra ta’ wiċċu tbiddlet.

01:48
IN YEAR C - SUNDAY GOSPEL OF WEEK 2 IN LENT - AUGUST 6 - alternative Gospel - The Transfiguration of The Lord - It-Trasfigurazzjoni tal-Mulej Evanġelju Huwa u jitlob, id-dehra ta’ wiċċu tbiddlet. …More
IN YEAR C - SUNDAY GOSPEL OF WEEK 2 IN LENT
- AUGUST 6 - alternative Gospel - The Transfiguration of The Lord - It-Trasfigurazzjoni tal-Mulej
Evanġelju
Huwa u jitlob, id-dehra ta’ wiċċu tbiddlet.
Lq 9, 28b-36
Qari mill-Evanġelju skont San Luqa
F’dak iż-żmien, [Lk:9:28b] Ġesù ħa miegħu lil Pietru, lil Ġwanni u lil Ġakbu, u tala’ fuq il-muntanja biex jitlob. [Lk:9:29] U ġara li huwa u jitlob, id-dehra ta’ wiċċu tbiddlet u l-ilbiesi tiegħu saru ta’ bjuda li tgħammex.
[Lk:9:30] U kien hemm żewġt irġiel jitħaddtu miegħu, Mosè u Elija, [Lk:9:31] li dehru fil-glorja, jitħaddtu fuq it-tmiem ta’ ħajtu li kellu jseħħ f’Ġerusalemm. [Lk:9:32] Pietru u sħabu kienu mejtin bin-ngħas, imma baqgħu mqajmin sewwa, u raw il-glorja tiegħu u ż-żewġt irġiel li kienu miegħu. [Lk:9:33] Xħin dawn it-tnejn kienu se jinfirdu minnu, Pietru qal lil Ġesù: “Mgħallem, kemm hu sew li aħna hawn! Ħa ntellgħu tliet tined, waħda għalik, waħda għal Mosè, u waħda għal Elija”. Ma kienx jaf x’inhu jgħid. [Lk:9:34] Waqt li …More
ros-ann
31

Lk 6:39-45 -- Can the blind lead the blind? - Mill-abbundanza tal-qalb jitkellem il-fomm.

01:11
IN YEAR C - SUNDAY GOSPEL OF WEEK 8 IN ORDINARY TIME Evanġelju Mill-abbundanza tal-qalb jitkellem il-fomm. Lq 6, 39-45 Qari mill-Evanġelju skont San Luqa F’dak iż-żmien, Ġesù qal lid-dixxipli …More
IN YEAR C - SUNDAY GOSPEL OF WEEK 8 IN ORDINARY TIME
Evanġelju
Mill-abbundanza tal-qalb jitkellem il-fomm.
Lq 6, 39-45
Qari mill-Evanġelju skont San Luqa
F’dak iż-żmien, Ġesù qal lid-dixxipli din il-parabbola: Lq:6:39] "Jista' agħma jmexxi agħma ieħor? Mhux it-tnejn jaqgħu fil-ħofra? Lq:6:40] Id-dixxiplu m'huwiex aqwa mill-imgħallem tiegħu; imma kull min itemm it-taħriġ tiegħu jsir bħall-imgħallem tiegħu. [Lq:6:41] Għax tara t-tibna f'għajn ħuk, u ma tarax it-travu li għandek f'għajnek int? [Lq:6:42] Kif tista' tgħidlu lil ħuk, 'Ħi, ejja nneħħilek it-tibna li għandek f'għajnek', meta m'intix tara t-travu li għandek f'għajnek int? Ja wiċċ b'ieħor, neħħi l-ewwel it-travu minn għajnek int, ħalli mbagħad tara sewwa kif tneħħi t-tibna minn għajn ħuk.
[Lq:6:43] "Ma hemmx siġra tajba li tagħmel frott ħażin, kif anqas ma hemm siġra ħażina li tagħmel frott tajjeb. [Lq:6:44] Kull siġra mill-frott tagħha tingħaraf. Ħadd ma jiġbor it-tin mix-xewk, anqas l-għeneb mill-ħolliq. [Lq:6:45] Il-…More
ros-ann
34

Mk 9:2-13 -- Jesus was transfigured in their presence - Tbiddel quddiemhom.

01:43
SATURDAY MORNING GOSPEL OF WEEK 6 IN ORDINARY TIME EVANĠELJU Tbiddel quddiemhom. Mk 9, 2-13 Qari mill-Evanġelju skont San Mark F’dak iż-żmien, [Mk:9:2] Ġesù ħa miegħu lil Pietru u lil …More
SATURDAY MORNING GOSPEL OF WEEK 6 IN ORDINARY TIME
EVANĠELJU
Tbiddel quddiemhom.
Mk 9, 2-13
Qari mill-Evanġelju skont San Mark
F’dak iż-żmien, [Mk:9:2] Ġesù ħa miegħu lil Pietru u lil Ġakbu u lil Ġwanni, tellagħhom weħidhom fuq muntanja għolja, u tbiddel quddiemhom. [Mk:9:3] Lbiesu sar abjad u jgħammex b'dija ta' l-għaġeb: ebda ħassiel fid-dinja ma jista' jġib il-ħwejjeġ bojod daqshekk. [Mk:9:4] U dehrilhom Elija ma' Mosè, jitkellmu ma' Ġesù. [Mk:9:5] Qabad Pietru u qal lil Ġesù: "Mgħallem, kemm hu sew li aħna hawn! Ħa ntellgħu tliet tined, waħda għalik, waħda għal Mosè, u waħda għal Elija." [Mk:9:6] Dan qalu għax ma kienx jaf x'jaqbad jgħid bil-biża' kbir li waqa' fuqhom.
[Mk:9:7] Mbagħad ġiet sħaba u għattiethom, u minn ġos-sħaba nstama' leħen jgħid: "Dan hu Ibni l-għażiż, isimgħu lilu." [Mk:9:8] Minnufih taw ħarsa madwarhom, u ma raw lil ħadd iżjed magħhom ħlief lil Ġesù waħdu.
[Mk:9:9] Huma u neżlin minn fuq il-muntanja, tahom ordni biex ma jitkellmu ma' ħadd fuq li …More
ros-ann
28

Mk 8:22-26 --- Jesus Heals a Blind Man at Bethsaida - Ġesù jfejjaq raġel agħma f'Betsajda

00:59
WEDNESDAY GOSPEL OF WEEK 6 IN ORDINARY TIME --- The blind man was cured and could see everything distinctly --- EVANĠELJU L-agħma kien imfejjaq, hekk li sar jara kollox tajjeb mill-bogħod …More
WEDNESDAY GOSPEL OF WEEK 6 IN ORDINARY TIME
--- The blind man was cured and could see everything distinctly ---
EVANĠELJU
L-agħma kien imfejjaq, hekk li sar jara kollox tajjeb mill-bogħod ukoll.
Mk 8, 22-26
Qari mill-Evanġelju skont San Mark
F’dak iż-żmien, Ġesù u d-dixxipli [Mk:8:22] waslu Betsajda, u ħadulu quddiemu raġel agħma u talbuh imissu. [Mk:8:23] Qabad l-agħma minn idu u ħadu barra mir-raħal, beżaqlu f'għajnejh, qiegħed idejh fuqu u staqsieh: "Qiegħed tara xi ħaġa?" [Mk:8:24] Dak ħares 'il fuq u qal: "Qiegħed nara n-nies, imma qiegħed narahom donnhom siġar mexjin." [Mk:8:25] Mbagħad raġa' qegħedlu idejh fuq għajnejh, u beda jara ċar: u kien imfejjaq, hekk li sar jara kollox tajjeb mill-bogħod ukoll. [Mk:8:26] Bagħtu lura lejn daru, u qallu: "Qis li ma tgħid xejn meta tmur ir-raħal."
Il-Kelma tal-Mulej R/. Tifħir lilek Kristu .
ros-ann
31

Mk 8:14-21 -- The Yeast of the Pharisees and Herod - Il-ħmira tal-Fariżej u ta' Erodi

01:00
TUESDAY GOSPEL OF WEEK 6 IN ORDINARY TIME Evanġelju Attenti mill-ħmira tal-Fariżej u mill-ħmira ta’ Erodi. Mk 8, 14-21 Qari mill-Evanġelju skont San Mark F’dak iż-żmien, id-dixxipli [Mk:8:14] …More
TUESDAY GOSPEL OF WEEK 6 IN ORDINARY TIME
Evanġelju
Attenti mill-ħmira tal-Fariżej u mill-ħmira ta’ Erodi.
Mk 8, 14-21
Qari mill-Evanġelju skont San Mark
F’dak iż-żmien, id-dixxipli [Mk:8:14] nsew jieħdu l-ħobż, u ma kellhomx ħlief ħobża waħda magħhom fid-dgħajsa. [Mk:8:15] Ġesù wissiehom u qalilhom: "Iftħu għajnejkom, oqogħdu attenti mill-ħmira tal-Fariżej u mill-ħmira ta' Erodi!" [Mk:8:16] Huma bdew jgħidu bejniethom: "Dan għax m'għandniex ħobż."
[Mk:8:17] Ġesù induna u qalilhom: "X'intom tgħidu bejnietkom li ma għandkomx ħobż. Għadkom ma ntbaħtux u ma fhimtux? X'ebusija ta' ras għandkom? [Mk:8:18] Għandkom għajnejn u ma tarawx? Għandkom widnejn u ma tisimgħux? Ma tiftakrux [Mk:8:19] meta qassamt il-ħames ħobżiet bejn il-ħamest elef ruħ, kemm-il qoffa ġbartu mimlija bil-bċejjeċ li kien fadal?" Qalulu: "Tnax." [Mk:8:20] "Meta qassamt is-seba' ħobżiet bejn l-erbat elef ruħ, kemm-il qoffa ġbartu bil-bċejjeċ li kien fadal?" Qalulu: "Sebgħa." [Mk:8:21] "U għadkom ma fhimtux?" …More
ros-ann
32

Lk 6:17.20-26 -- Happy are you who are poor, who are hungry, who weep - Henjin intom li għalissa ..…

01:24
IN YEAR C - SUNDAY GOSPEL OF WEEK 6 IN ORDINARY TIME Evanġelju Henjin intom li għalissa bil-ġuħ, ħażin għalikom, intom l-għonja. Lq 6, 17.20-26 Qari mill-Evanġelju skont San Luqa F’dak iż-żmien,…More
IN YEAR C - SUNDAY GOSPEL OF WEEK 6 IN ORDINARY TIME
Evanġelju
Henjin intom li għalissa bil-ġuħ, ħażin għalikom, intom l-għonja.
Lq 6, 17.20-26
Qari mill-Evanġelju skont San Luqa
F’dak iż-żmien, Ġesù [Lq:6:17] niżel mat-Tnax u waqaf f’wita, flimkien ma’ kotra kbira ta’ dixxipli u folla kbira ta’ nies minn kull naħa tal-Lhudija u Ġerusalemm u mix-xtajta ta’ Tir u Sidon.
[Lq:6:20] Ġesù rafa' għajnejh lejn id-dixxipli tiegħu u qal:
Henjin intom il-foqra, għax tagħkom hija s-Saltna t'Alla. [Lq:6:21] Henjin intom li għalissa bil-ġuħ, għax għad tkunu mxebbgħin. Henjin intom li għalissa tibku, għax għad tithennew. [Lq:6:22] Henjin intom meta minħabba Bin il-bniedem in-nies jobogħdukom, jaqtgħukom minn magħhom, jgħajjrukom u jwarrbu isimkom bħallikieku kien xi ħaġa ħażina. [Lq:6:23] Dakinhar li jiġrilkom hekk, ifirħu u aqbżu bil-ferħ, għax araw, ħlaskom kbir ikun fis-sema. L-istess għamlu missirijiethom il-profeti. [Lq:6:24] Imma ħażin għalikom, intom l-għonja, għax il-faraġ tagħkom ħadt…More
ros-ann
22

Mk 8:11-13 -- "No sign shall be given to this generation - Għalfejn irid sinjal dan in-nisel?"

00:40
MONDAY GOSPEL OF WEEK 6 IN ORDINARY TIME Evanġelju Għalfejn irid sinjal dan in-nisel? Mk 8, 11-13 Qari mill-Evanġelju skont San Mark F’dak iż-żmien, [Mk:8:11] ġew il-Fariżej u bdew iħaqquha ma’…More
MONDAY GOSPEL OF WEEK 6 IN ORDINARY TIME
Evanġelju
Għalfejn irid sinjal dan in-nisel?
Mk 8, 11-13
Qari mill-Evanġelju skont San Mark
F’dak iż-żmien, [Mk:8:11] ġew il-Fariżej u bdew iħaqquha ma’ Ġesù; u, biex iġarrbuh, talbuh sinjal mis-sema. [Mk:8:12] Hu tniehed tnehida fih innifsu u qal: "Għalfejn irid sinjal dan in-nisel? Tassew ngħidilkom, ebda sinjal ma jingħatalu dan in-nisel." [Mk:8:13] U telaqhom, raġa' tala' fuq id-dgħajsa u mar ix-xatt l-ieħor.
Il-Kelma tal-Mulej
R/. Tifħir lilek Kristu .
ros-ann
56

(2006) Fr. Elija Vella OFM Conv. "In Jesus' Name, I renounce to any evil spirit in me or against …

08:00
Fr. Elija Vella OFM Conv. Exorcist. "Renounce to the evil one, especially just after receiving HOLY COMMUNION, when you are FULL of JESUS "In Jesus' Name, I renounce to any evil spirit in me or again…More
Fr. Elija Vella OFM Conv. Exorcist.
"Renounce to the evil one, especially just after receiving HOLY COMMUNION, when you are FULL of JESUS
"In Jesus' Name, I renounce to any evil spirit in me or against me" "
FROM ORIGINAL: -- https://youtu.be/QkXlgugIuOA -- Oslobodenie od Zlého
FROM: (2006) - Exorcist Fr Elias (Elija) Vella OFM Conv. - Deliverance from the evil one --- https://youtu.be/L-l5Dys7Zq4 ---
ros-ann
29

Lk 4:21-30 -- Jesus Rejected at Nazareth - In-nies ta' Nazaret ma jilqgħux lil Ġesù

01:37
IN YEAR C - SUNDAY GOSPEL OF WEEK 4 IN ORDINARY TIME, Evanġelju Ġesù ma kienx mibgħut għal-Lhud biss. Lq 4, 21-30 Qari mill-Evanġelju skont San Luqa F'dak iż-żmien Ġesù qal lin-nies fis-sinagoga:…More
IN YEAR C - SUNDAY GOSPEL OF WEEK 4 IN ORDINARY TIME,
Evanġelju
Ġesù ma kienx mibgħut għal-Lhud biss.
Lq 4, 21-30
Qari mill-Evanġelju skont San Luqa
F'dak iż-żmien Ġesù qal lin-nies fis-sinagoga: [Lq:4:21] "Din il-kitba seħħet illum, intom u tisimgħu." [Lq:4:22] U lkoll laqgħu kliemu u stagħġbu għall-kliem mimli ħlewwa li kien ħiereġ minn fommu u bdew jgħidu: "Dan m'huwiex bin Ġużeppi?" [Lq:4:23] Iżda hu qalilhom: "Żgur li se tgħidu għalija dan il-proverbju, 'Tabib, fejjaq lilek innifsek : dak kollu li smajna li ġara f'Kafarnahum agħmlu hawn f'pajjiżek ukoll." [Lq:4:24] U żied jgħidilhom: "Tassew, ngħidilkom, ebda profeta ma jilqgħuh tajjeb f'pajjiżu. [Lq:4:25] Għax, ngħidilkom is-sewwa, kien hemm bosta romol f'Iżrael fi żmien Elija meta s-sema baqa' tliet snin u sitt xhur magħluq u waqa' ġuħ kbir fil-pajjiż kollu; [Lq:4:26] madankollu għand ħadd minnhom ma ntbagħat Elija, imma għand waħda armla minn Sarefta ta' Sidon. [Lq:4:27] U kien hemm bosta lebbrużi f'Iżrael fi żmien il-…More