02:51
PiotrM
121.1K
Policja Przekroczyła wszystkie uprawnienia. To już Prześladowanie Polaków! www.facebook.com/…/2390202574611248More
Policja Przekroczyła wszystkie uprawnienia. To już Prześladowanie Polaków!

www.facebook.com/…/2390202574611248
PiotrM
Oto Oficjalna Przysięga Polskiej Policji
"Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności …
More
Oto Oficjalna Przysięga Polskiej Policji

"Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej."
PDS - Polskie Drużyny Strzeleckie
Nie nadaremnie Knesejm nie dozwolił na dostępność broni dla każdego obywatela . Już od dawien dawna wyszkolili sobie swoich katów na czasy " wielkiego ucisku " .
kazik0804 shares this
60
🤥 🤥