Důvodné podezření, že covid vakcíny způsobují prionová onemocnění.

Steve Kirsch ve svém dalším článku píše o tom, jak covid vakcíny podle všeho způsobují prionová onemocnění jako je demence, Alzheimerova choroba a Creutzfeldt-Jakobova choroba (CJD). Více v článku.

Originál článku publikován: 26. listopadu 2021

Steve Kirsch (autor článku): Twitter mi pozastavil účet (pravděpodobně navždy, protože není odvolání) kvůli jednomu příspěvku o prionových chorobách. Zde jsou informace, u kterých se chtěli ujistit, abyste se je NIKDY nedozvěděli.

Není pochyb o tom, že mRNA vakcíny způsobují prionová onemocnění. Lidé před očkováním tyto nemoci neměli a najednou se u nich po očkování objeví. Jiné vysvětlení pro to neexistuje. Žádný z „ověřovatelů faktů“ nedokáže vysvětlit příčinu nadměrného výskytu. Prionové choroby jsou nevyléčitelné a vždy smrtelné.

Zemřít můžete již 6 týdnů po očkování proti COVID (viz příklady do 6 týdnů a do 6 měsíců). Twitter se však domnívá, že to není pravda, ale odmítá komukoli sdělit, proč si to myslí. Jiní ověřovatelé faktů, kteří toto prověřovali, nikdy neprovedli dotaz na VAERS a nejsou schopni vysvětlit „nadměrný“ počet hlášení jinak než tím, že provedou paušální odmítnutí, že vše ve VAERS je podvod, aniž by poskytli jakýkoli důkaz tohoto tvrzení (kromě jedné zprávy z 1,6 milionu hlášení). Žádný z ověřovatelů faktů o tom nebude diskutovat, aby uvedl věci na pravou míru.

listopadu 2021 jsem na Twitteru zveřejnil následující zprávu:

Překlad tweetu: „Moje dobrá přítelkyně Jessica Rose píše o skutečnosti, že covid vakcíny způsobují prionová onemocnění. Tato onemocnění vás zabijí. A mohou se projevit o několik let později.”

O několik hodin později Twitter pozastavil můj účet. Odvolání není k dispozici. Veškerý obsah za posledních 12 let byl odstraněn. Všech mých 75 tisíc sledujících bylo vynulováno. Moje zprávy byly odstraněny. Nebyla žádná možnost stáhnout si můj obsah.

Jediné, co zůstalo: že mé ID na Twitteru bylo @stkirsch.
Twitter nám odmítá sdělit, co jsem řekl zavádějícího?

Twitter mi to neřekne!!!! Záměrně zatajují svou definitivní analýzu této mimořádně důležité vědecké otázky. Proč???

Opravdu to chci vědět. Kontroloři faktů na Twitteru (předpokládám, že všichni musí mít titul PhD. nebo MD, aby byli schopni posoudit má tvrzení) si samozřejmě dokázali rychle přečíst veškerou lékařskou literaturu a bez pochybností zjistili, že jsem se dopustil chyby a měl bych být za to vyhozen. Ale oni mi tu chybu neřeknou!!!

Pokud chtějí bojovat proti dezinformacím, proč nezveřejní odkaz na svůj výzkum, který dokazuje, že jsem se mýlil, když ukončí účet. Zřejmě investovali hodiny času do výzkumu, než mi účet ukončili. Proč neposkytnou odkaz na tento výzkum, aby se z něj mohli poučit všichni včetně mě?
Zde jsou důkazy pro mé tvrzení

V květnu 2021, když profesor Byram Bridle zveřejňoval žádost FOIA (na základě svobodného přístupu k informacím) týkající se údajů o biologické distribuci vakcíny společnosti Pfizer, zmínil, že spike protein je spojen s tvorbou Lewyho tělísek, která souvisí s prionovými chorobami. Vyjádřil obavy, že vakcíny mohou způsobovat prionové choroby, jako je demence, Alzheimerova choroba a Creutzfeldt-Jakobova choroba (CJD).

Co víte. Měl pravdu. Nyní máme důkaz.

Podívejte se na výsledky dotazů VAERS. Tato vyhledávání se týkají všech 30 let existence VAERS a všech více než 70 vakcín. Vidíte něco neobvyklého? Ano, za méně než jeden rok podávání covid vakcín jsou výsledky naprosto alarmující.


Obrázek nahoře: „Nalezeno 68 případů, kde symptom je demence typu Alzheimera”

Vakcíny: COVID-19

Počet: 57

Procento: 83,82 %


A v případě Creutzfeldt-Jakobovy choroby, která je velmi vzácná:

Obrázek nahoře: „Nalezeno 28 případů, kde symptom je Creutzfeldt-Jakobova choroba”

Vakcíny: COVID-19

Počet: 24

Procento: 85,71 %


Nezapomeňte, že se jedná o 30leté vyhledávání všech vakcín. Je zřejmé, že existuje nadbytečné množství hlášení. A víme, že do VAERSu není v tomto roce posíláno „nadměrné množství hlášení”, což jsem již mnohokrát ukázal (příhody nezpůsobené vakcínou jsou hlášeny ve srovnatelné míře jako u jiných vakcín).
Pokud to nezpůsobily covid vakcíny, co bylo příčinou?

Na tuto otázku nedokáže odpovědět nikdo, dokonce ani ověřovatelé faktů na Twitteru!

Pro další čtení se podívejte na tyto články:

Článek Stephanie Seneffové o prionových chorobách a vakcínách COVID
Článek Barta Classena spojující vakcíny a prionové choroby
SARS-CoV-2 způsobuje zánět mozku a indukuje tvorbu Lewyho tělísek u makaků
Prionům podobné domény SARS-CoV-2 ve spike proteinech umožňují vyšší afinitu k ACE2

A porovnejte je s některými „ověřovateli faktů”, kteří tvrdí, že ve VAERS nejsou žádné případy, což můžete vidět z výše uvedených dotazů (které si můžete sami zopakovat):

Kontrola faktů o prionové chorobě v USA Today
Kontrola faktů o prionových chorobách v Politifact

Vy posuďte, kdo mluví pravdu.

A všimněte si, že „ověřovatelé fakt” nikdy neprovedli jediný dotaz na VAERS. Páni. To je první místo, kde byste hledali důkaz, že tvrzení je nepravdivé.

Autor článku: Steve Kirsch

Překlad: David Formánek
Public domain
Martin Kmošek shares this
88