Varovanie
11.1K

MLUVÍM K VÁM A VY JSTE LHOSTEJNÍ…

Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 31. července 2021.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina).
revelacionesmarianas.com/english.htm

Lidé Boží, milovaní lidé Boží:
Přicházím se Slovem shůry z Trojiční vůle.
Mluvím k vám a vy jste lhostejní…
Takovou lhostejností a neúctou urážíte našeho Krále a Pána Ježíše Krista…
A pokračujete bez ustání.


Podívejte se, kolik na zemi žije dalších lidských tvorů, a jsou nezměnitelní! Zkáza se šíří z místa na místo, až se přežene přes celou zemi, k nekontrolovatelnému lidstvu, které se vydává zlu jako ovce jdoucí na porážku.
Lidé Boží, záměr zla snížit počet obyvatel na zemi je v plném proudu.
Jaké pronásledování očekáváte, Boží lidé?
Pronásledování Božích dětí již začalo a je velmi ostré a viditelné.
Musíte pokračovat v duchovním růstu. Nespokojte se s tím, čeho jste dosáhli; díla a činy jsou ty, které vedou k růstu, ale co pohání vzhůru, je vědomí, že pracujete a jednáte v rámci vůle Nejsvětější Trojice.
Vy víte, že vám nepředávám strach, ale poznání toho, co musíte vědět, abyste neztratili svou duši: to je Boží vůle [1Petr 2,15].

Věnujte pozornost každému oznámení, které jako Boží lid dostáváte, abyste nebyli oklamáni. Poznání a praktikování víry vás udrží v pevnosti a neochvějnosti.
Poslouchejte volání otcovského domu!
Jste svědky naplnění toho, co jste obdrželi a co již stalo, dokud nenastane čas Varování.
Vytrvejte ve víře vůči Nejsvětější Trojici, v lásce a oddanosti naší Královně a Matce pod titulem Královna a Matka posledních časů.
Vytrvejte, rozvíjejte se a zároveň buďte pokorní.
Lidé Boží, pamatujte, že jste byli varováni před válkou, která vás překvapí bez velkých předchozích varování.
Modlete se, Boží děti, modlete se, uslyšíte řev na Balkáně.

Modlete se, Boží děti, modlete se, Turecko bude trpět až do vyčerpání.

Modlete se, Boží děti, modlete se, v Itálii dojde ke zradě, církev trpí.
Lidé Boží, nerozptylujte se v banalitách, uvědomte si tento čas.
Modlete se, Itálie bude napadena ve žluté barvě, až v různých zemích dojde k sociálním revoltám.
Boží lidé:
Spojte se!
Neotálejte s přístupem k milosti, nebojte se, zachovejte si víru. Jste Boží lid a nikdy nebudete opuštěni.

To je pro lidskou bytost rozhodující čas. V nejtěžších časech je přítomnost naší Královny a Matky tím větší, čím větší je její pomoc lidu jejího Syna. Musíte udržovat úzký vztah se svými anděly strážnými, mé legie vám pomohou zůstat věrní.
Jako Božímu lidu vám v čase vrcholných zkoušek budou i nadále pomáhat mé legie.
K tomu budete potřebovat víru v Boží vůli, absolutní víru, ne polovičatou.

Jako kníže nebeských legií vám žehnám a chráním vás.
Ať žije Kristus Král!
Svatý archanděl Michael
M S shares this
608