Radek33
11.8K

A.K.Emmerich:"Maryja oszałamiała mieszkańców Ain Karim swoją pięknością"

Wg wizji i objawień Błogosławionej Anny Katarzyny Emmerich Zwiastowanie Maryi nastąpiło przed powrotem Józefa. Jeszcze nie osiadł Nazarecie, gdy się …