Clicks1.6K
Renda shares from vladinko0
16

Rusko nikdy nebolo zasvätené Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie

P. Amorth: Padre Pio znal třetí tajemství (2017)

Maike Hickson

23. května 2017

Otec Gabriele Amorth

***

V nedávném článku o třetím fatimském tajemství publikoval Steve Skojec, zakladatel a šéfredaktor webu OnePeterFive, pokud je mi známo, poprvé v angličtině slova římského exorcisty otce Gabriela Amortha († 2016) o Padre Piovi a jeho znalosti třetího fatimského tajemství. Pocházejí z nově vydané knihy napsané José Maríou Zavalem pod názvem Nejlépe střežené fatimské tajemství(El Sécreto Mejor Guardado de Fátima). Přispěvatel OnePeterFive Andrew Guernsey byl velmi nápomocný při vyhledání těchto citátů. Protože vlastní článek Steva Skojece je poněkud delší, mnoho čtenářů si nemuselo uvědomit důležitost tohoto rozhovoru s otcem Amorthem, který měl být zveřejněn teprve po smrti tohoto kněze. V následujícím úryvku budu obšírně citovat ze Stevova vlastního příspěvku, který prvně hovoří o přesvědčení otce Amortha, že konkrétní zasvěcení Ruska se ještě neudálo, a pak vstupuje do obsáhlejší diskuze o Fatimě:

***

[Kousek fatimské skládačky] přišel ve formě rozhovoru s velice proslulým (a nyní již zesnulým) římským exorcistou P. Gabrielem Amorthem, který také vedl José María Zavala. P. Amorth 26 let osobně znal svatého Padre Pia a tvrdí, že od této veliké postavy katolické svatosti 20. století, se dozvěděl obsah třetího fatimského tajemství.

Zavala, který vedl s P. Amorthem rozhovor v roce 2011, si až do smrti tohoto exorcisty rozhovor ponechal jako tajemství a zveřejnil jej poprvé až ve své knize o Fatimě. V tomto rozhovoru P. Amorth líčí – jak již učinil i jinde – že nevěří, že zasvěcení světa papežem Janem Pavlem II. v roce 1984 bylo dostatečné, aby uspokojilo požadavky stanovené Naší Paní.

„Žádné takové zasvěcení to tehdy nebylo,“ říká [otec Amorth]. „Byl jsem svědkem onoho aktu. Toho nedělního odpoledne jsem byl na náměstí Sv. Petra, velmi blízko papeže; tak blízko, že jsem se ho mohl takřka dotknout.“

Když na něj Zavala tlačil ohledně toho, proč je tak rozhodně přesvědčen, že zasvěcení nebylo provedeno, P. Amorth odpověděl: „To je velice prosté: Jan Pavel II. chtěl zmínit Rusko výslovně, ale nakonec to neudělal.“

Zavala se však P. Amortha na tuto věc ptal dál a řekl, že sama sestra Lucie řekla, že nebe toto zasvěcení přijalo. Popisuje nedůvěřivou reakci P. Amortha: „Lucie, že to řekla...?“, zeptal se. A Zavala pokračuje:

„No, kardinál Tarcisio Bertone to v roce 2000 řekl a zaštiťoval se dopisem od Lucie datovaným v listopadu 1989, v němž řekla, že nebe toto zasvěcení uznalo i navzdory nesplnění jedné z nejdůležitějších podmínek.“

„Viděl jste ten dopis?“ Ptá se, jako by vedl policejní výslech při hledání důkazu.

„Nikdy,“ říkám kategoricky.

„Nemyslím, že jej někdy uvidíte, protože jsem přesvědčen, že jej Lucie nenapsala.“

„Jak jste si tím tak jistý?“

„Proč jej Bertone neukázal, když býval měl, když ohlásil třetí fatimské tajemství? Prostá fotokopie rukopisu, založeného v oficiálním vatikánském spisu, by stačila k rozptýlení jakýchkoliv pochyb. Jestliže byl vždy Vatikán přepečlivý při poskytování písemných důkazů, jež prokazovaly věrohodnost Lucie v menších záležitostech, jaký důvod by měl odbýt jediný písemný důkaz, který podle Bertoneho potvrzuje skutečnost, která je nepochybně tak důležitá jako zasvěcení provedené Janem Pavlem II.?“

„Ano, je to divné,“ připouštím.

„Opravdu si myslíte, že Lucii trvalo pět let napsat, že zasvěcení bylo skutečně přijato? A že Bertone čekal ne méně než 16 let, aby ohlásil platnost něčeho tak zásadního, jako je zasvěcení Ruska Neposkvrněnému Srdci Panny Marie?“ Hlas otce Amortha zní jako suché listí.

„Je to vše opravdu velice divné.“ Znovu [Zavala] přitakám.

„Navíc,“ dodává, „jestliže bylo zasvěcení světa Neposkvrněnému Srdci Panny Marie Piem XII. v roce 1942 přijato jen částečně [Pius XII. konkrétně nezmínil Rusko – pozn. překl.], protože Ježíš řekl, že vzhledem k němu bude válka pouze zkrácena spíše nežli okamžitě skončena, proč by On nyní měnil názor v případě Jana Pavla II., jestliže Rusko nebylo při té příležitosti zmíněno?“

„Ano, to by bylo rozporuplné.“

„Takže...?“

„Nemám žádné pochyby, že zasvěcení se neodehrálo dle podmínek požadovaných Pannou Marií. Nesmíme však ztrácet ze zřetele to, co nám ona sama chtěla říct skrze Lucii: “Nakonec Mé Neposkvrněné Srdce zvítězí. Svatý otec mi zasvětí Rusko ... a světu bude dáno období míru“...“

Zde rozhovor odbíhá od tématu Fatimy, ale Zavala se k němu později vrací:

Odpusťte mi, že trvám na třetím fatimském tajemství: Vztahoval jej tehdy Padre Pio ke ztrátě víry v Církvi?

„Rozhodně,“ říká. „Jednoho dne mi Padre Pio velmi zarmouceně řekl: “Víte, Gabrieli? Je to satan, kdo byl uveden do náručí Církve a během velmi krátké doby bude vládnout falešné církvi.

„Ach, můj Bože! Nějaký druh Antikrista! Kdy vám to prorokoval?“, ptám se já [Zavala].

„Muselo to být kolem roku 1960, protože jsem už tehdy byl knězem.“

„Byl toto důvod, proč měl Jan XXIII. takový panický strach ze zveřejnění třetího fatimského tajemství, aby si lidé nemysleli, že on je antipapežem, nebo co to bylo...?“

Nepatrný, ale vědoucí úsměv pohne rty otce Amortha.

Řekl vám Padre Pio něco jiného o budoucích pohromách: zemětřeseních, záplavách, válkách, epidemiích, hladu...? Nenarážel nepřímo na tytéž morové rány prorokované v Písmu svatém?“ [ptá se Zavala]

Nic z toho pro něj nemělo význam, jakkoliv strašné se to jevilo být, s výjimkou velké apostaze v Církvi. To byla věc, která jej opravdu velice trápila, a za níž se modlil a obětoval velkou část svého utrpení – ukřižovaný z lásky.“ [říká P. Amorth]

Třetí fatimské tajemství?

Přesně.

„Je nějaký způsob, otče Gabrieli, jak se vyhnout něčemu tak strašnému?“

Existuje naděje, ale je zbytečná, není-li doprovázena skutky. Začněme zasvěcením Ruska Neposkvrněnému Srdci Panny Marie, modleme se svatý růženec, všichni se modleme a čiňme pokání...

***

Tak končí představení určitých pasáží z nové Zavalovy knihy o Fatimě ze strany Steva Skojece.

P. Amorth je zde svědkem toho, co mu Padre Pio – kterého prvně potkal, když on sám byl sedmnáctiletým mladým mužem – přímo a osobně řekl. P. Amorth v témže rozhovoru tvrdí, že jej Padre Pio dokonce někdy nechal číst svůj vlastní duchovní deník.

Jak jsme o tom podali zprávu dříve, otec Amorth také již během svého života řekl, že nevěří tomu, že se zasvěcení Ruska událo (což je tvrzení, které právě potvrdil kardinál Paul Josef Cordes). V prosinci 2015 otec Amorth řekl:

Zasvěcení ještě nebylo provedeno. Byl jsem tam na náměstí Sv. Petra 25. března [1984], byl jsem v přední řadě, prakticky nadosah Svatého otce. Jan Pavel II. chtěl zasvětit Rusko, ale jeho doprovod nechtěl, protože se bál, že si znepřátelí pravoslavné, a takřka mu to překazil. Proto, když Jeho Svatost na kolenou zasvěcovala svět, přidala větu, která nebyl zahrnuta v distribuované verzi [textu zasvěcení], která místo toho říkala, že zasvěcuje „zvláště ty národy, u nichž jsi nás ty sama žádala o jejich zasvěcení“. Nepřímo to tedy zahrnovalo Rusko. Konkrétní zasvěcení Ruska však ještě nebylo provedeno. Vždy se může udělat. Vskutku bude zajisté provedeno...

Stejně jako u jiných duchovních synů – například Dr. Ingo Dollingera a otce Luigiho Villy – se zdá, že Padre Pio je vlastně stále s námi a působí skrze ty, s nimiž se setkal a provázel je, když ještě byl na zemi. Zdá se být součástí jeho dědictví pomáhat nám v těchto těžkých časech. Modleme se tedy k Padre Piovi z Pietrelciny a prosme o jeho přímluvu!


Zdroj: OnePeterFive

Překlad: D. Grof
Renda shares this
1.6K
.
apredsasatoci
ekans keby bolo Rusko zasvätené Panne Márii, nedialo by sa čo sa vo svete deje.
KristianKeller
Rusko bolo zasvätené do nepoškvrneného srdca Panny Márie, pozrite si nasledovný dokument a zmeníte na veľa veci názor:
www.youtube.com/watchMore
Rusko bolo zasvätené do nepoškvrneného srdca Panny Márie, pozrite si nasledovný dokument a zmeníte na veľa veci názor:
www.youtube.com/watch
ekans
🤦 🤦 🤦 🤦 🤦 🤦 🤦
KristianKeller
@Mates5485 Mýlite sa. Rusko bolo zasvätené do Nepoškvrneného Srdca Pani Márie, aj keď neskoro, no Pápež Pius XII ho spravil. Pani Mária sľubila len určitý druh mieru (Nie svetový mier, nie konvertovanie celého Ruska na Katolícku Vieru). Určitý druh mieru sa naplnil v zastavení hlavného prenasledovania komunistami gulagmi. Na konci to vyústilo do rozpadu komunistického ZSSR.

Primárny zdroj: More
@Mates5485 Mýlite sa. Rusko bolo zasvätené do Nepoškvrneného Srdca Pani Márie, aj keď neskoro, no Pápež Pius XII ho spravil. Pani Mária sľubila len určitý druh mieru (Nie svetový mier, nie konvertovanie celého Ruska na Katolícku Vieru). Určitý druh mieru sa naplnil v zastavení hlavného prenasledovania komunistami gulagmi. Na konci to vyústilo do rozpadu komunistického ZSSR.

Primárny zdroj: www.vatican.va/…/hf_p-xii_apl_19…

Preklad anglický: ...

just as a few years ago we consecrated the entire human race to the Immaculate Heart of the Virgin Mary, Mother of God, so today we consecrate and in a most special manner we entrust all the peoples of Russia to this Immaculate Heart, with the firm hope that soon, thanks to the all-powerful patronage of the Blessed Virgin Mary, the wishes which we form with all of you and all good men may be happily fulfilled, for a true peace, fraternal concord and the liberty due to all, and in the first place to the Church. Thus by our prayer, united to your own and that of the whole Christian people, the Kingdom of the Saviour Jesus Christ will be firmly established over all the earth: «A Kingdom of truth and life, a Kingdom of holiness and grace, a Kingdom of justice, love and peace.»
Prvý sekundárny Zdroj: www.1260.org/…/Vatican_Pius_XI…

Druhý sekundárny zdroj:

Pope Pius XII, Sacro Vergente Anno (Apostolic Letter), July 7, 1952: “…just as a few years ago We consecrated the entire human race to the Immaculate Heart of the Virgin Mary, Mother of God, so today We consecrate and in a most special manner We entrust all the peoples of Russia to this Immaculate Heart…”

Druhý sekundárny Zdroj: www.mostholyfamilymonastery.com/…/consecration-ru…

Obzvlášť odporúčam ten druhý sekundárny zdroj pozorne čítať!
+Joseph+
moderní exorcista, s takových má největší užitek démon
poli75
To je jasne že Rusko nikdy nebolo zasvatene podla želania Neba tak ako to uviedla P.Maria vo Fatime, ale niekto si mysli , že ak to urobi po svojsky , tak že zrazu to plati. Ja len nechapem tu slabost alebo drzost papežov v tej dobe ked to mali urobit, jeden z nich sa vyjadril, že toto nie je posolstvo určene pre dnešnu dobu...čiže sa P.Maria asi mylila, alebo čo vlastne chcela , ved Rusko bolo …More
To je jasne že Rusko nikdy nebolo zasvatene podla želania Neba tak ako to uviedla P.Maria vo Fatime, ale niekto si mysli , že ak to urobi po svojsky , tak že zrazu to plati. Ja len nechapem tu slabost alebo drzost papežov v tej dobe ked to mali urobit, jeden z nich sa vyjadril, že toto nie je posolstvo určene pre dnešnu dobu...čiže sa P.Maria asi mylila, alebo čo vlastne chcela , ved Rusko bolo pod SSSR a malo byt zasvatene v sulade so všetkymi biskupmi sveta, Vatikan sa bal, že to komunistov nahneva a možno vyvola aj vojnu. Nespoliehali sa na Boha, na jeho posolstvo ktore nam poslal prostrednictvom Matky Ježiša, ale sami si domýšlali ake to bude mat nasledky a či je to vhodne... otec Malachi nam toho povedal dost.