Coburg
232.6K
vojtech horvat shares this
2210
KláraMarie
Zvířata jsou Boží stvoření. Nemají svobodnou vůli k hříchu. Tato "duha" je symbolem hříchu příčícího se Stvořiteli. Na rozdíl od pyšných hloupých lidí, zvířata cítí, že jim kříží cestu něco nepřirozeného a nemohou to ignorovat.
Coburg
Stal sa podobný úkaz keď policajný pes, ktorý mal prehľadávať kostol si zrazu sadol pred svätostánok a ani sa nepohol, lebo cítil Osobu Ježiša. (na obr.)
V roku 1995, keď bol svätý pápež Ján Pavol II. na návšteve Spojených štátov, strávil nejaký čas vo Philadelphii a zostal na seminári sv. Karola Boromejského. Jednu noc JPII rozhodol, že chce stráviť nejaký čas modlitbou v kaplnke, ale keďže …More
Stal sa podobný úkaz keď policajný pes, ktorý mal prehľadávať kostol si zrazu sadol pred svätostánok a ani sa nepohol, lebo cítil Osobu Ježiša. (na obr.)
V roku 1995, keď bol svätý pápež Ján Pavol II. na návšteve Spojených štátov, strávil nejaký čas vo Philadelphii a zostal na seminári sv. Karola Boromejského. Jednu noc JPII rozhodol, že chce stráviť nejaký čas modlitbou v kaplnke, ale keďže táto neskorá nočná návšteva nebola v itinerári, ochranka sa musela najprv uistiť, že kaplnka je zabezpečená, a tak sem priviedli psy, aby miesto oňuchali. Psi signalizovali svojim psovodom, že niekto je v kaplnke. Psovodi však nikoho nevideli a nikto tam nebol. Kde presne v kaplnke boli tí psi, ktorí cítili niekoho prítomnosť? Priamo pri svätostánku.
Erik Kaltenbrunn
Ty koně se jen bojí, že pujdou do klobás, když podupou ten sodomský symbol. 😬
dyk
Dúha je symbolom Božej prozreteľnosti a milosrdenstva. LGBTXYZ ju iba zneužili aby takto ponížili a urazili Boha. Všetko má svoj význam.
Metod
Krasa, ešte aj koník je múdrejší ako niektorí ľudia
Zuzana Schlosserova shares this
153