apredsasatoci shares this
1113
🤔
apredsasatoci
Počas modlitby ticha sa má duša kochať a nerobiť hluk. Nazývam hlukom to, pokiaľ vyhľadáva duša rozumom mnoho slov a úvah, aby ďakovala Bohu za takú milosť a pokiaľ rozoberá znovu hromadu svojich hriechov a chýb, aby tak cítila vlastnú nehodnosť. Tieto veci vytvárajú zmätok, pretože rozum sa pachtí za predstavami a pamäť, aby si spomenula…

Vôľa si má počínať s pokojom a prezieravo; má sa presved…More
Počas modlitby ticha sa má duša kochať a nerobiť hluk. Nazývam hlukom to, pokiaľ vyhľadáva duša rozumom mnoho slov a úvah, aby ďakovala Bohu za takú milosť a pokiaľ rozoberá znovu hromadu svojich hriechov a chýb, aby tak cítila vlastnú nehodnosť. Tieto veci vytvárajú zmätok, pretože rozum sa pachtí za predstavami a pamäť, aby si spomenula…

Vôľa si má počínať s pokojom a prezieravo; má sa presvedčiť, že s Bohom sa nerozpráva s dobre vyhrnutými rukávmi. Také úvahy by sa podobali veľkým polenám, ktoré by sa položili bez ladu a skladu na malý plamienok, a nakoniec by ho uhasili.
apredsasatoci
Viď. film Ticho.