Clicks1.3K
m.rekinek
15

Wielki reset: ostatnie wielkie kłamstwo, biskup Carlo Maria Viganò

Ważny precedens

Kiedy Stalin w 1932 r. zdecydował się zgładzić miliony Ukraińców w ramach ludobójstwa Hołodomoru , zaplanował głód jako narzędzie socjotechniczne do nacjonalizacji gruntów rolnych, a następnie przeznaczenia zysków na przemysł. Stalin pisał: „Aby wyeliminować kułaków jako klasę, nie wystarczy polityka ograniczania i eliminowania izolowanych grup kułaków; […] Musimy przełamać opór tej klasy poprzez otwartą bitwę i pozbawić ją ekonomicznych źródeł jej istnienia i rozwoju ”(Josef Stalin, Questioni di leninismo, Rzym, 1945). Stalin skonfiskował wtedy pszenicę, buraki, ziemniaki, warzywa i wszelkiego rodzaju żywność; zakazuje wszelkich form handlu - czy to ci coś przypomina? - i skonfiskowała środki finansowe Ukraińców. Dzieci uciekające ze wsi są aresztowane i deportowane do kołchozów i sierocińców, gdzie umierają z niedożywienia. KC zakazuje podróży – swego rodzaju odosobnienie ante litteram – i oskarża tych, którzy donoszą o masakrze Ukraińców, że są wrogiem ludu. Negacjoniści Hołodomoru- używając tego terminu we właściwym znaczeniu - argumentują, że ludobójstwo w latach 1932-1933 na sowieckiej Ukrainie nigdy nie miało miejsca lub odbyło się bez premedytacji. Cenzura reżimu pomogła ukryć tragedię, którą dziś wiele krajów uznaje za zbrodnię przeciwko ludzkości, a która, analizując jej metodę i cel, była również przykładem Wielkiego Resetu .

Gdyby Ukrainiec zastanawiał się, jak to możliwe, że rosyjski rząd w obliczu głodu nie pomógł ludziom, wysyłając żywność, ale zakazał wszelkiej działalności komercyjnej i ruchu, pogarszając sytuację, popełniłby ten sam błąd, co wielu innych. dziś, którzy w obliczu tak zwanej pandemii zastanawiają się, dlaczego rządy prewencyjnie podkopały zdrowie publiczne, osłabiły krajowe plany pandemiczne, zabroniły skutecznych terapii i podawały szkodliwe, nawet śmiertelne terapie, a teraz zmuszają obywateli – szantażem polegającym na dożywotnich blokadach , nakazy pobytu w domu, niekonstytucyjne przepustki zdrowotne - aby poddać się szczepieniom, które nie tylko gwarantują brak odporności,ale powodują poważne krótko- i długoterminowe skutki uboczne, przyczyniając się jednocześnie do rozprzestrzeniania się bardziej odpornych form wirusa.

Zmień punkt widzenia

Poszukiwanie jakiejkolwiek logiki w tym, co mówią nam media głównego nurtu, nasi władcy, wirusolodzy i tak zwani „eksperci”, jest zniechęcającym wyzwaniem, które magicznie znika i zamienia się w najbardziej cyniczną racjonalność, jeśli tylko mamy uczciwość. . Powinniśmy zatem zrezygnować z pocieszającej przesłanki, która mówi nam, że nasi przywódcy działają dla naszego dobra, a ogólniej mówiąc, że nasi rozmówcy są uczciwi, szczerzy i kierują się dobrymi zasadami.

Uwierz mi, rozumiem, że łatwiej byłoby popaść w iluzję, że „wszystko będzie dobrze” i że ta pandemia to naprawdę ogromna katastrofa, na którą nikt z nas nie był przygotowany. O wiele łatwiej jest myśleć, że władców świata należy sądzić z wdzięcznym pobłażaniem, wybaczając im błędy, które każdy na tej samej pozycji mógł popełnić w walce z „niewidzialnym wrogiem”. Pocieszające jest przekonanie, że międzynarodowe koncerny farmaceutyczne i międzynarodowe agencje zdrowia nie mają na sercu nic poza naszym dobrem i że nigdy nie będą mogły rozprowadzać, tylko dla kalkulacji ekonomicznych, eksperymentalnych leków, które w końcu zwrócą nas wszystkich przewlekle chorych lub poprzez eksterminację. nas. A radzenie sobie z codzienną walką domową, którą musimy znosić z naszymi krewnymi i przyjaciółmi, znajomymi i współpracownikami, jest niezwykle trudne i psychologicznie wyczerpujące, po prostu dlatego, że uważamy [oficjalną] relację o Covid za absurd. Bycie uważanym za „teoretyków spiskowych” lub „negujących” i bycie obiektem litości, pogardy lub potępienia społecznego to niewdzięczny los, zwłaszcza gdy bliscy są nam ludzie, którzy wierzą w globalne kłamstwo. A jeszcze bardziej niewdzięczne jest czuć się dyskryminowanym i ostracyzowanym nawet w obrębie naszej wspólnoty kościelnej, tym bardziej, gdy widzimy ideologiczne spłaszczanie się do dominującej narracji ze strony biskupów i najwyższych szczebli Hierarchii.

Rzeczywistość jest zupełnie inna i brak chęci jej zaakceptowania powoduje, że popadamy w dysonans poznawczy, który szeroko badała psychologia społeczna. Rzeczywistość jest nie tylko inna, ale także diametralnie odmienna od tego, co nam się mówi, i będzie dla nas lepiej, gdybyśmy chcieli ją zrozumieć, rozpoznać, zmierzyć się z nią i walczyć z nią z całych sił. Również dlatego, że modus operandi, z jakim podobne sprawy były prowadzone w całej historii, jest prawie taki sam.

Postawmy się w sytuacji zwolenników Wielkiego Resetu.

Zacznijmy od punktu widzenia tych, którzy zorganizowali ten spisek, a nie tych, którzy go cierpią, nie wiedząc o tym. Jeśli postawimy się w sytuacji Billa Gatesa, George'a Sorosa czy Klausa Schwaba, nie będzie trudno zrozumieć, że jeśli bezwstydnie ogłosimy, że zdecydowaliśmy się zdziesiątkować światową populację za pomocą „genetycznego serum, to jest bardzo prawdopodobne, że nie uzyskamy zgody mas ani poparcia instytucji, bo nagłośnienie naszego zbrodniczego planu wywołałoby bunt, a przede wszystkim odsłoniłoby nasze karty.

W rzeczywistości kilkakrotnie deklarowaliśmy nawet nasze plany; zapisaliśmy je w aktach naszych kongresów; powtarzaliśmy je w wywiadach i spotkaniach instytucjonalnych; mieliśmy nawet wygrawerowane na Georgia Guidestones . Być może przyznanie się do tego zbrodniczego planu wydawało się zbyt bezczelne, a ci, którzy czuli się zagrożeni, woleli szukać gdzie indziej, obwiniając zamiast tego tych, którzy alarmowali, ignorowani jak Laokoon [2] .

I tak decydujemy się opowiedzieć „piękną bajkę” o globalnym zaangażowaniu, eko-zrównoważeniu, inkluzywności, odporności na wirusa, którego prawdopodobnie sami stworzyliśmy w ufundowanym przez nas laboratorium w Wuhan, przedstawiając go jako śmiertelną pandemię wymagające natychmiastowego działania uzasadnionego stanem zagrożenia zdrowia. A ponieważ tak naprawdę nie może być sytuacji kryzysowej, ponieważ jest to po prostu grypowy, prawie normalny koronawirus, jak to się dzieje co dwa lata, musimy zapytać urzędników WHO – podmiot finansowany prawie w całości przez nas i naszego sojusznika, chińską dyktaturę komunistyczną – wydawanie dyrektyw zakazujących leczenia, co prowadzi do dużej liczby zgonów, które można przypisać Covidowi, i doprowadzanie pacjentów do śmierci poprzez wymaganie wymuszonej wentylacji. Oczywistym jest, że firmy farmaceutyczne, których jesteśmy udziałowcami poprzez fundusz inwestycyjny Black Rock, mają interes w produkcji szczepionek bez zwykłego okresu eksperymentów, ponieważ jednocześnie zabraniając leczenia, możemy również odstępować od przepisów ochrony zdrowia publicznego i zezwolenia na eksperymentalną dystrybucję szczepionek – a raczej surowic genetycznych. I zapieczętować można też odstąpić od przepisów chroniących zdrowie publiczne i zezwolić na eksperymentalną dystrybucję szczepionek – czy raczej surowic genetycznych. I zapieczętować można też odstąpić od przepisów chroniących zdrowie publiczne i zezwolić na eksperymentalną dystrybucję szczepionek – czy raczej surowic genetycznych. I zapieczętowaćpactum sceleriswraz z chińskim reżimem spadają zamówienia na maski, wymazy, wentylatory i środki medyczne, chociaż wiadomo, że są one niepotrzebne i nie spełniają norm zdrowotnych. Tymczasem nasi „eksperci” – prawie zawsze byli pracownicy lub których instytuty i firmy sponsorujemy – sieją panikę w mediach absurdalnymi i przerażającymi prognozami i prognozami, podczas gdy dziennikarze i gospodarze telewizyjni prostytuują się przed nowym szefem, wyrzekając się etyki zawodowej i ich obowiązek poszanowania prawdy za wszelką cenę. Ale wiemy, że pieniądze i sława mogą łatwo kupić pochlebną współpracę i współudział wielu, zwłaszcza jeśli zawdzięczają nam swoją pozycję. czy jesteśmy udziałowcami gazet, dla których pracują, czy głównymi nabywcami ich powierzchni reklamowej. Jednocześnie zapewniamy, że środki publiczne są przeznaczane na finansowanie mediów, oczywiście z domniemanym oczekiwaniem, że będą one promować oficjalną narrację i cenzurować wszelkie głosy sprzeciwu.

Opieka zdrowotna również jest w naszych rękach i to już od lat! Stopniowo niszczyliśmy publiczny system zdrowia, wykorzystując nasz personel w rządach krajowych, w Unii Europejskiej i organizacjach międzynarodowych; a po jego zniszczeniu ubolewaliśmy nad jego nieskutecznością i zaleciliśmy zastąpienie go prywatną służbą zdrowia, której jesteśmy udziałowcami. Jednak to, co pozostało ze zdrowia publicznego, opiera się na modelu biznesowym, który przedkłada zysk przed świadczeniem usług, a i tak to państwo i tak spłaca długi firm zdrowotnych. Wiemy, że korzyści płynące z pandemii są dla wielu bardzo kuszące, aż do milczenia w obliczu niepotrzebnych hospitalizacji lub nawet śmierci pacjenta z powodu wymienionych przez nas zabiegów zamiast opieki domowej. Trzy tysiące euro dziennie za łóżko do intensywnej opieki medycznej dla pacjenta z Covid uzasadnia alarm społeczny, ponieważ tych łóżek jest niewiele – w ostatnich latach zaobserwowaliśmy, że ich liczba zmniejszyła się dzięki zadowolonym z siebie politykom – i zwiększy się w przypadku pełnej pandemii. , państwo wydaje niebotyczne sumy bez przetargów. Jeśli następnie uda nam się uwierzyć za pomocą wymazów, że bardzo wysoki odsetek populacji jest pozytywny na wirusa, zapewnimy utrzymanie stanu wyjątkowego, a wraz z nim środki blokujące i ograniczające, które niszczą gospodarkę. . I właśnie tego chcemy: zlikwidowania małych firm, zmuszenia ludzi do kupowania przez Internet wszystkiego, czego nie mogą już kupić w lokalnym sklepie rodzinnym, zarabiania pieniędzy nawet na odwrocie kieszeni pizzeria lub restauracja, która, aby przetrwać, jest jesteśmy zobowiązani do korzystania z firm kurierskich, których wspólnikami jesteśmy. Wreszcie, aby ten atak był kompletny, zwiększamy nielegalną imigrację dzięki naszym „humanitarnym” fundacjom i organizacjom pozarządowym, zwiększając w ten sposób przestępczość, odbierając fundusze obywatelom, którzy zamiast tego mają ponosić koszty imigracji, i powodując inwazję Europy fale muzułmanów domagających się praw. Ich obecność pozwala nam nieubłaganie rozbijać społeczną i religijną tkankę narodów, w imię „przyjmowania” i odwoływania się do poczucia winy, niebezpieczeństwa rasizmu i retoryki życzliwości, do zaakceptowania nawet przez Kościół katolicki. Oczywiście destabilizacja społeczna, którą stworzyliśmy, pozwala nam uchwalać prawa przeciwko dyskryminacji i nienawiści rasowej, tłumiąc sprzeciw tych, którzy czują się napadnięci i zagrożeni. Wreszcie, dzięki zadłużeniu państwa w związku z pandemią i kryzysem społecznym, które sztucznie stworzyliśmy, jesteśmy w stanie narzucić wypłatę środków z Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Europejskiego Banku Centralnego i „Unii Europejskiej,Świetny reset .

Najpierw udało nam się wywołać strach przed „niewidzialnym wrogiem” i uciszyć sprzeciwy naukowców, intelektualistów i zwykłych obywateli; potem udało nam się uwierzyć, że zbawienie świata zależy od szczepionek; teraz jesteśmy w stanie szantażować miliardy ludzi, którym powiedzą, że jeśli chcą wrócić do jakiejś formy złagodzenia nałożonych ograniczeń, będą musieli zaakceptować „przepustkę sanitarną” na podróż za granicę, udać się do na stadion lub idź na zakupy. Nacisk, jaki wywarliśmy na masy jest taki, że wielu zaakceptuje te formy kontroli. Wkrótce będą się starać wszczepić podskórny chip, który pozwoli nam zrealizować nasz plan.

Wszystko to jest teraz rzeczywistością: zarówno paszport szczepionkowy, który niekoniecznie będzie ograniczał się do Covid, jak i płatności elektroniczne zamiast gotówki. „Nikt nie mógł kupować ani sprzedawać bez znaku” (Ap 13:17). Wystarczy więc wcisnąć przycisk, aby usunąć daną osobę z życia towarzyskiego – a my będziemy ją wspierać.

I jako obrazę dla cywilizacji, której nienawidzimy, zmuszamy masy do żywienia się karaluchami i larwami, zachwalając ich właściwości odżywcze i niewielki wpływ na środowisko, podczas gdy wybieramy mięso dla siebie. Prosimy ich, aby zrezygnowali z własności prywatnej w zamian za powszechny dochód, dzięki któremu mogą zapłacić nam za wynajem swojego 30-metrowego domu, oczywiście bez emisji. Wysyłamy je, aby jeździły na elektrycznych skuterach wyprodukowanych w Chinach, podczas gdy jeździmy zanieczyszczonymi luksusowymi samochodami, jeździmy na drogich jachtach i podróżujemy helikopterem. I choć zwolnieni 50-latkowie są zatrudniani jako dostawcy, my otrzymujemy miliardy dywidend od naszych firm z rajów podatkowych.

Nawet jeśli farsa pandemii nie przyniesie pożądanych efektów z powodu nieprzewidzianych wydarzeń, przygotowaliśmy już kolejny krok: kryzys klimatyczny jako pretekst do narzucenia „przemiany ekologicznej” i „zrównoważonego rozwoju”. Albo rozpoczniemy kolejny konflikt na Bliskim Wschodzie, aby sprowokować ataki terrorystyczne w naszych miastach i zasiać panikę wśród ludności. A jeśli te sprawdzone metody nie działają, możemy wymyślić - dlaczego nie? - atak kosmitów, o którym niektórzy nasi przyjaciele zaczynają otwierać słynne okno Overton: co może być lepszego niż obcy jako „niewidzialny wróg”, by podsycić zbiorowy strach, po dziesięcioleciach filmów, w których pokazujemy najazdy stworzeń z zewnątrz przestrzeń? Z drugiej strony, masy uważają, że wszystko, co mówią im media głównego nurtu – jak widzieliśmy w ostatnich miesiącach – jest tak absurdalne i irracjonalne, jak to tylko możliwe. Jeśli widzisz to w telewizji, to musi być prawda!

Sposób działania Wielkiego Resetu

A teraz, przestając stawiać się w sytuacji Gatesa i Sorosa, przyjrzyjmy się całej operacji z zewnątrz, starając się zidentyfikować powtarzające się elementy. Pierwszym, jak powiedziałem wcześniej, jest wstyd wobec przestępczego projektu elity i konieczność ukrycia go pod akceptowanymi ideałami. Drugim jest stworzenie sytuacji kryzysowej – w przeszłości mogła to być wojna zbrojna, dziś wojna bakteriologiczna lub konflikt finansowy – co sprawia, że uciekanie się do rozwiązań przygotowanych i zaplanowanych przez elity jest nieuniknione. Trzecim elementem jest pozorne rozwiązanie, które pozwala na wprowadzenie w życie tych „reform” i ograniczeń swobód indywidualnych, które w normalnych czasach byłyby nie do przyjęcia i bezprawne. To podzieli firmę wewnętrznie,

Jeśli pomyślimy o ataku z 11 września 2001 r., zrozumiemy, że modus operandijest zasadniczo taka sama, jak to miało miejsce w przypadku wojny w Zatoce Perskiej czy libijskiej wojny domowej. Zagrożenie terrorystyczne zostało użyte jako profaza, czyli pozorna przyczyna, fałszywy pretekst do autoryzacji inwestycji w przemysł zbrojeniowy, wzmocnienia kontroli ludności, przewrotów politycznych oraz odpowiednich zasobów energetycznych w Iraku i Libii i zapobiec ekonomicznej niezależności narodów byłych kolonii francuskich w Afryce Zachodniej i Środkowej. Osiągnięta w ten sposób destabilizacja podsyciła plan substytucji etnicznej w Europie, a jednocześnie pozbawiła Afrykę młodych pokoleń, które mogłyby uczynić ją zamożną i autonomiczną.

U podstaw tego modus operandi zawsze tkwi kłamstwo, które służy ukryciu prawdziwych intencji elity i każe zaakceptować jako nieuniknione te zmiany, które w warunkach względnej normalności prowadziłyby do trudnych do zdławienia buntów. ... Wina dysydentów, kryminalizacja tych, którzy nie zgadzają się na poddanie się szczepieniu, psychiatria „negujących” lub „teoretyków spiskowych” nabrała kształtu w ostatnich miesiącach wraz z tworzeniem obozów detencyjnych, zakaz podróżowania bez kontroli zdrowia a zwłaszcza dzięki uderzeniom mediów. Rozprzestrzenianie się technologii 5G, która w wielu krajach przeszła niezauważona z powodu blokad, umożliwi śledzenie populacji za pośrednictwem „ aplikacji ”. „Lub podskórny chip w stałym połączeniu z Internetem.

Wielki Reset ma wiele precedensów

Kłamstwo jest więc stałym znakiem rozpoznawczym architektów różnych Wielkich Resetów ostatnich stuleci. Protestancka pseudoreformacja była Wielkim Resetem , który uderzył w jedność wiary w Europie, tworząc łzę, której zgubne konsekwencje widoczne są do dziś. Rewolucja Francuska była Wielkim Resetem , podobnie jak włoskie Risorgimento , a także Rewolucja Rosyjska. Obie wojny światowe były wielkimi resetami, podobnie jak rewolucja przemysłowa, rewolucja 1968 roku i upadek muru berlińskiego. Za każdym razem, jeśli zauważysz, pozorny powód tych rewolucji nigdy nie pasował do prawdziwego. Sprzedaż odpustów jako pretekst do buntu Lutra wzbudziła w niemieckich książętach żądzę własności klasztorów i diecezji oraz spowodowała rozprzestrzenienie się herezji na całym świecie i osłabienie papiestwa, pierwszej obrony chrześcijaństwa. We Francji bieda ludu była pretekstem do stłumienia monarchii i ustanowienia republiki masońskiej i antychrześcijańskiej. Podział państw włoskich i dążenie do ideału jedności narodowej były pretekstem do zniszczenia królestw i księstw oraz przyłączenia Państwa Kościelnego do Królestwa Włoch, którego monarchia podlegała lożom i została przez nie unieważniona, gdy tylko zadanie zostało wykonane. Ucisk chłopów rosyjskich był pretekstem do likwidacji cara i ustanowienia dyktatury komunistycznej. Roszczenie poszczególnych narodowości było pretekstem do I wojny światowej w celu zniszczenia Cesarstwa Austro-Węgier i utrwalenia konfliktów etnicznych. Podczas II wojny światowej nazizm – najpierw finansowany, a potem zwalczany – był pretekstem do skolonizowania Europy i podporządkowania jej gospodarczo i kulturowo amerykańskiemu liberalnemu kapitalizmowi i rosyjskiemu komunizmowi, tym samym ją osłabiając. Pretekstem do wyzyskiwania ich w fabrykach i karmienia Molocha nowoczesnego kapitalizmu była kondycja robotników. Pragnienie wolności młodych ludzi stało się pretekstem do zepsucia ich inteligencji i woli, rozbicia tradycyjnej rodziny przez rozwód, zniesienia macierzyństwa za pomocą środków antykoncepcyjnych i aborcji oraz uderzenia w samo pojęcie władzy. Koniec bloku sowieckiego i jego krajów satelickich był pretekstem do szerzenia liberalnego kapitalizmu i konsumpcjonizmu oraz moralnego korumpowania narodu wycieńczonego siedemdziesięcioma latami komunistycznej dyktatury, którego zaciekły sprzeciw wobec Nowego Porządku Świata jest powodem niedawnych i trwających ataków na prezydenta Putina.

Wielki Reset dotyczy także Kościoła

W tej długiej serii Wielkich Resetów organizowanych przez tę samą elitę spiskowców nawet Kościół katolicki nie zdołał przed tym uciec. Ona również, wraz z Vaticanum II, widziała większe zrozumienie liturgii przez lud jako pretekst do zniszczenia mszy apostolskiej, zniesienia świętego języka i zbezczeszczenia obrzędów. A pragnienie jedności z heretykami i schizmatykami było pretekstem do zapoczątkowania soborowego ekumenizmu, który położył ideologiczne podstawy dla obecnej apostazji. Demokratyzacja Kościoła, w imię rzekomego większego udziału świeckich, służyła jedynie jako pretekst do stopniowego podważania władzy papieskiej i kontraktacji władzy biskupów, którzy dziś sprowadzają się do prostych wykonawców decyzji biskupich. Konferencje.

Kłamstwa różnych Wielkich Resetów

Jak wszystkie przekręty, wyklęte przez diabła i jego sługi opierają się na fałszywych obietnicach, których nigdy nie dotrzymamy, w zamian za co tracimy pewne dobro, które nigdy nam nie zostanie zwrócone. W Edenie perspektywa upodobnienia się do bogów doprowadziła do utraty przyjaźni z Bogiem i wykluczenia wiecznego zbawienia, które tylko odkupieńcza Ofiara Naszego Pana mogła naprawić. Rewolucję przeciwko monarchiom katolickim przyniosła obietnica złożona niższym klasom, której nigdy nie dotrzymano, zaoferowania im dobrobytu i ulg podatkowych. Ci, którzy wierzyli w to oszustwo, widzieli, jak ich świat się rozpadał i byli o wiele bardziej uciskani niż wcześniej. Rewolucja przemysłowa została przyjęta, ponieważ obiecywała nowe miejsca pracy w fabrykach,

Wraz z pandemią stopniowo mówiono nam, że izolacja, powstrzymywanie, maski, godziny policyjne, „żywe masy”, nauczanie na odległość, „praca zdalna”, zdrowienie, szczepionki, „przepustki zdrowotne” pozwolą nam wydostać się z sytuacji zagrożenia i uwierzyć tym kłamstwem wyrzekliśmy się praw i stylu życia, o których ostrzegano nas, że nigdy nie wrócą: „Nic już nigdy nie będzie takie samo. „Nowa normalność” zostanie nam ponownie przedstawiona jako ustępstwo, które zmusi nas do zaakceptowania pozbawienia wolności, które uważaliśmy za oczywiste, a w rezultacie pójdziemy na kompromis nie rozumiejąc absurdalności naszego konformizmu i nieprzyzwoitości żądań .. tych, którzy nam dowodzą, wydając nam rozkazy tak absurdalne, że naprawdę wymagają całkowitego wyrzeczenia się rozsądku i godności. Z każdym krokiem następuje nowy obrót śruby i kolejny krok w przepaść: jeśli nie zatrzymamy się w tym wyścigu do zbiorowego samobójstwa, nigdy nie zawrócimy.

Kłamstwo zatem. Kłamstwo, które również znajdujemy potępione w Piśmie Świętym: gdyby Wąż powiedział Adamowi i Ewie, że jedząc owoc z drzewa, stracą nieśmiertelność i wszystkie dary, którymi obdarzył ich Bóg, nadal bylibyśmy w Edenie. Ale czego możemy oczekiwać od Tego, który jest „mordercą od początku”, „kłamcą i ojcem kłamstwa” (J 8,44). Czy to nie dzięki kłamstwom i fałszywym świadectwom nasz Pan został potępiony, oskarżony przez Sanhedryn o to, że zakazał ludziom płacenia podatków Cezarowi? Czyż nie przez oszustwo i szantaż arcykapłani zmusili Piłata do ukrzyżowania Syna Bożego, grożąc, że Piłat wystąpi przeciwko cesarzowi rzymskiemu, jeśli uzna go za niewinnego?

Wielki Reset to ostatni krok przed Nowym Porządkiem Świata.

Naszym obowiązkiem jest ujawnienie oszustwa tego Wielkiego Resetu , ponieważ kontynuuje on wszystkie inne ataki, które w całej historii próbowały zniweczyć dzieło Odkupienia i ustanowić tyranię Antychrysta. Bo taka właśnie jest intencja architektów Wielkiego Resetu . Nowy Porządek Świata – nazwa, która znacząco nawiązuje do soborowego Novus Ordo – wywraca boski kosmos, by szerzyć piekielny chaos, w którym cała ta cywilizacja mozolnie budowała przez tysiąclecia pod inspiracją Łaski, zostaje obalona i wypaczona, zepsuta i unieważniona.

Każdy z nas musi zrozumieć, że to, co się dzieje, nie jest wynikiem niefortunnego losu, ale raczej odpowiada diabelskiemu planowi – w tym sensie, że za tym wszystkim stoi Zły – który przez lata, wieki realizuje swój cel. jedyny i jedyny cel: zniszczyć dzieło Stworzenia, anulować Odkupienie, anulować wszelkie ślady Dobra na ziemi. Aby to osiągnąć, ostatnim krokiem jest ustanowienie synarchii, w której dowództwo zapewnia kilku bezimiennych tyranów, spragnionych władzy, oddanych kulcie śmierci i grzechu, nienawiści do Życia, Cnoty i Piękna, ponieważ jaśnieje w nich wielkość tego Boga, przeciwko któremu wciąż wołają swoje piekielne „ non serviam”. Członkowie tej przeklętej sekty to nie tylko Bill Gates, George Soros czy Klaus Schwab, ale także ci, którzy przez wieki spiskowali w cieniu, by obalić Królestwo Chrystusa: Rotszyldowie, Rockefellerowie, Warburgowie i ci, którzy dzisiaj sprzymierzyli się na najwyższym szczeblu Kościoła, wykorzystując autorytet moralny Papieża i Biskupów, aby przekonać wiernych do szczepień.

Zepsucie władzy jest niezbędną przesłanką Wielkiego Resetu.

Poza świadomością zbrodniczego kłamstwa całego systemu, musimy również zwrócić uwagę na zepsucie władzy i fiasko modelu społecznego, politycznego i religijnego zrodzonego z Rewolucji. Nowoczesna demokracja okazała się po raz kolejny oszustwem, przez które chcieli usunąć Chrystusa Króla z jego panowania nad jednostkami i społeczeństwami, pod pozornym pretekstem, by dać ludziom władzę, którą w rzeczywistości uzurpował sobie antychrześcijanin. i antychrześcijańska elita. Kiedy twierdzimy, że autorytet nie pochodzi od Boga, ale przebywa w ludziach; kiedy Religia nie jest uważana za nadprzyrodzoną zasadę transcendentną, ale za immanentny amorficzny sentymentalizm lub odmianę antropologii; kiedy moralność traci więź z Prawem Odwiecznym wpisanym przez Boga w ludzką naturę i dostosowuje się do mód, nic nie stoi na przeszkodzie, aby rządzący i rządzeni byli nieuczciwi i po prostu dążyli do swoich partykularnych interesów, bo nie ma już więcej dobra i zła, nagrody i kary, nieba i piekło. Wszystko opiera się więc na wypaczonej koncepcji wolności skorumpowanej do rozpusty: możemy bez wahania zdradzać, kraść, zabijać, kłamać, bez tej bojaźni Bożej, która w innych czasach była w stanie powstrzymać naszą skłonność do zła, jeśli nie przez miłość Stwórcy i Odkupiciela, przynajmniej w obawie przed karą, jaką nieubłaganie pociągnęłoby za sobą nasze złe postępowanie. nic nie stoi na przeszkodzie, by zarówno rządzący, jak i rządzeni byli nieuczciwi i po prostu realizowali swoje partykularne interesy, bo nie ma już dobra i zła, nagrody i kary, nieba i piekła. Wszystko opiera się więc na wypaczonej koncepcji wolności skorumpowanej do rozpusty: możemy bez wahania zdradzać, kraść, zabijać, kłamać, bez tej bojaźni Bożej, która w innych czasach była w stanie powstrzymać naszą skłonność do zła, jeśli nie przez miłość Stwórcy i Odkupiciela, przynajmniej w obawie przed karą, jaką nieuchronnie pociągnęłoby za sobą nasze złe postępowanie. nic nie stoi na przeszkodzie, by zarówno rządzący, jak i rządzeni byli nieuczciwi i po prostu realizowali swoje partykularne interesy, bo nie ma już dobra i zła, nagrody i kary, nieba i piekła. Wszystko opiera się więc na wypaczonej koncepcji wolności skorumpowanej do rozpusty: możemy bez wahania zdradzać, kraść, zabijać, kłamać, bez tej bojaźni Bożej, która w innych czasach była w stanie powstrzymać naszą skłonność do zła, jeśli nie przez miłość Stwórcy i Odkupiciela, przynajmniej w obawie przed karą, jaką nieubłaganie pociągnęłoby za sobą nasze złe postępowanie.

Mamy do czynienia z klasą polityczną bez ideałów, w której bonum commune została najpierw zastąpiona programami politycznymi, którymi posługiwali się w celu uzyskania zgody, a dziś prostym podporządkowaniem rządzących nami interesom, które ich wybierają, płacą i żądają. ich absolutne posłuszeństwo wobec wymagań Nowego Porządku Świata. Doszliśmy do punktu, w którym nawet głosowanie, niegdyś wychwalane jako najwyższy wyraz demokracji, jest postrzegane jako żenujący rozkwit, który można przyznać tylko wtedy, gdy osoby odpowiedzialne są pewne, że mogą go nagiąć na swoją korzyść i kiedy inaczej można to zmienić lub zignorować: kolosalne oszustwo wyborcze w wyborach prezydenckich w USA jest żywym przykładem.

Ale jeśli politycy i światowi przywódcy podlegają globalistycznej elicie i nie dążą do dobra obywateli, umowa społeczna zawodzi, a autorytet, który ich zdaniem mają, zostaje utracony, ponieważ nie ma ratyfikacji. zasada nadprzyrodzona i więź władzy zostały zniesione - ani od dołu. I to nic innego jak niesławna dyktatura i ohydna tyrania - tyrania, której nie można obalić, odwołując się do rewolucyjnych zasad, które ją określały, ale powracając do uznania, że „nie ma autorytetu tylko od Boga” (Rz 13: 1 ) i że „sekularyzm” państwa jest bluźnierstwem, ponieważ zaprzecza suwerennym prawom Stwórcy i Odkupiciela wobec tych, których stworzył i odkupił.

Kryzys autorytetu, który dotyczy także Hierarchii

Ta władza, która od czasów Rewolucji Francuskiej została uzurpowana Panu i przypisana woli ludu, pozostała do pewnego stopnia nienaruszona w Kościele. Jeszcze sześćdziesiąt lat temu głosiła królewskość Chrystusa nie tylko nad swoimi poddanymi, nad społeczeństwami i narodami, ale przede wszystkim nad sobą, uznając naszego Pana za Głowę Ciała Mistycznego, a Papieża za swego Wikariusza na ziemi. Sobór Watykański II przesunął królewskość Chrystusa do eschatologicznego klucza i w ten sposób Kościół stał się ofiarą tego samego demokratycznego rozczarowania, na jakie popadły społeczeństwa obywatelskie prawie dwa wieki wcześniej. Osłabiając doktrynę grzechu, czyniąc wyjątkową moralność każdej sytuacji i uznając słuszność błędu i fałszywych religii, Kościół katolicki zdetronizował się własnymi rękami, sprowadzając się do konieczności błagania o aprobatę i legitymizację możnych tego świata, którym podporządkowała się rozkazom. To nie przypadek, że Bergoglio zarchiwizował wśród tytułów z przeszłości tytuł „Wikariusza Chrystusa”: jeśli Kościół zostanie zastąpiony przez organizację pozarządową, która głosi „zieloną teologię”, promuje inkluzywny kapitalizm Rotszyldów i organizuje konferencje na temat szczepionek z Anthony Fauci, który jej przewodniczy, nie sprawuje władzy w imieniu Chrystusa, ale staje się wspólnikiem w rękach lalkarza:Ten, który uzurpuje sobie moje miejsce, moje miejsce, moje miejsce na ziemi, które jest opuszczone przed obecnością Syna Bożego, uczynił z mego miejsca pochówku szambo krwi i smrodu; dlatego cieszy się zboczeniec, który spadł z nieba w dole [3] .

W tym kryzysie autorytetu, który dotyczy zarówno władzy doczesnej, jak i duchowej, wielką odpowiedzialność należy przypisać tzw. umiarkowanym, którzy pojawiają się jako dobrowolna lub przymusowa piąta kolumna w ciele społecznym. Wśród nich należy zaliczyć prawie wszystkich przedstawicieli opozycji parlamentarnych różnych narodów - przede wszystkim opozycji włoskiej - i tak zwanych partii centroprawicowych. Nawet ci, którzy krytykują nielegalne i niekonstytucyjne zasady ogłaszane przez obecne rządy pod pretekstem pandemii, w najmniejszym stopniu nie kwestionują ideologicznych podstaw kapitalizmu rynkowego, który dziś połączył się z komunizmem w sojuszu, który byłby nie do pomyślenia w innych czasach.

Błąd „umiarkowanych”

Ten sam błąd opłakiwania skutków bez rozpoznania i zwalczania przyczyn popełniają konserwatywni katolicy, którzy rozumiejąc apostazję przywódców Hierarchii za panowania Bergoglio, nie odważą się przyznać, że skoro z niej wyszli, to bałwochwalczy kult Pachamamy był możliwy dzięki Dignitatis Humanæ , że Sabat w Astanie jest konsekwentnym stosowaniem Nostra Ætate , a niemiecka ścieżka synodalna – tj. deklaracja schizmy bez jej oficjalnego potępienia przez Stolicę Apostolską – jest logiczny wniosek Gaudium et Spes. I nie trzeba wykazywać, że dokumenty soborowe są niczym innym jak tłumaczeniem zasad rewolucyjnych i masońskich w kontekście kościelnym.

Wiemy jednak, że kłamstwo jest symbolem diabła, znakiem rozpoznawczym jego sług, znakiem wrogów Boga i Kościoła. Bóg jest Prawdą; Słowo Boże jest prawdziwe, a On sam jest Bogiem. Mówienie prawdy, wykrzykiwanie jej z dachów i demaskowanie oszustwa to święte dzieło i żaden katolik – ani nikt, kto zachował odrobinę przyzwoitości i honoru – nie może uchylić się od tego obowiązku.

Odpowiedź dobra

Każdy z nas był pożądany, przemyślany i stworzony, aby oddać chwałę Bogu i być częścią wielkiego planu Opatrzności. Od wieczności Pan wzywa nas do współuczestniczenia z Nim w dziele Odkupienia, do współpracy w zbawieniu dusz i triumfie Dobra. Każdy z nas ma dziś możliwość opowiedzenia się po stronie Chrystusa lub przeciw Chrystusowi, dążenia do dobra lub współuczestnictwa w nieprawości. Zwycięstwo Boga jest pewne, tak samo pewne jak nagroda oczekująca tych, którzy zdecydują się wejść na pole bitwy u boku Króla królów; a klęska tych, którzy służą Nieprzyjacielowi, jest również pewna, podobnie jak ich wieczne potępienie.

Czy chcesz stracić najwyższe dobro, które zostało dla Ciebie przygotowane, tylko po to, by wieść spokojne życie i nie wyróżniać się z tłumu, z tchórzostwa i ludzkiego szacunku, zamieniając wieczność na dobro pozorne i ulotne? Zachęcam was, abyście byli świadkami Chrystusa, odważnymi orędownikami Prawdy i Dobra: na ławach Parlamentu, na oddziałach szpitalnych, na krzesłach szkół i uniwersytetów, od ołtarza i ambony, w pracy, w biurze, na przechowuj, wraz z rodziną, w swoich codziennych obowiązkach i, tak, nawet w bólu i trudnościach. Bądźcie godnymi spadkobiercami świętych, którzy odeszli przed wami, pamiętając, że będziecie musieli odpowiedzieć za wasze milczenie, wasz współudział i współpracę ze złem: jeśli możecie uniknąć potępienia ludzi, nie będziesz mógł uniknąć sądu Bożego; tak jak zostaniesz nagrodzony za dobro, które uczyniłeś i o którym dasz świadectwo.

Z tym zbuntowanym i odstępczym pokoleniem można walczyć przy udziale wszystkich: od lekarza, który w końcu potępia krzywdzące traktowanie narzucone przez protokoły karne, po policjanta, który odmawia stosowania bezprawnych zasad; od parlamentarzysty, który głosuje przeciwko niesprawiedliwym ustawom, do sędziego, który wszczyna sprawę o zbrodnie przeciwko ludzkości; od nauczyciela, który uczy uczniów samodzielnego myślenia, do dziennikarza, który ujawnia oszustwa i konflikty interesów możnych; od ojca, który broni dzieci przed szczepionkową furią, po syna, który chroni starszego rodzica, nie zostawiając go w domu spokojnej starości; od obywatela, który rości sobie prawo do naturalnych wolności, do rzemieślnika i konserwatora, którzy nie akceptują ucisku tych, którzy uniemożliwiają im otwarcie handlu;

Przywróćmy Chrystusowi Królowi Koronę, którą oderwała mu Rewolucja.

A kiedy ta farsa upadnie - bo upadnie nieubłaganie, a wkrótce upadnie - wszyscy z nową gorliwością zobowiązują się, aby Korona, którą wyrwali mu wrogowie, mogła zostać zwrócona Naszemu Królowi. Sprawcie, aby nasz Pan królował w waszych duszach, w waszych rodzinach, w waszych wspólnotach, w Narodzie, w pracy, w edukacji, w prawie i sądzie, w sztuce, w informacji, we wszystkich dziedzinach życia prywatnego i publicznego. Niech nasza Najświętsza Matka i Królowa, Najświętsza Maryja Panna, która wielokrotnie ostrzegała nas przed niebezpieczeństwami i karami, jakie czekają świat, jeśli się nie nawróci i nie będzie czynił pokuty. Niech Jezus Chrystus króluje w Kościele Świętym, wypędzając niegodnych, rozpustników i najemników.

Tylko tam, gdzie króluje Chrystus, istnieje prawdziwy pokój i harmonia: pax Christi in regno Christi. Do Niego, początku i końca wszystkiego, Alfa i Omega, niech każdy z nas i cała ludzka rodzina wznosi ufną i żarliwą modlitwę, prosząc Go, aby zachował nas w swojej łasce, umocnił nas w cnocie. uczyń nas odważnymi świadkami Ewangelii, abyśmy w ten sposób mogli osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie.

+ Arcybiskup Carlo Maria Viganò

30 maja 2021 - W Festo Ss.mæ Trinitatis


[1] - accademianuovaitalia.it/…ome/comunicati-stampa/10145-evento-di-venezia-2021 Wideo: youtube.com/watch?v=0jMgMwF36A8

[2] - Laokoon, kapłan Apolla, ostrzega trojanów, aby „wystrzegali się Greków niosących prezenty”, gdy chcą przyjąć konia trojańskiego.

[3] - Quelli ch'usurpa in terra il luogo mio, - il luogo mio, il luogo mio, che vaca - ne la presenza del Figliuol di Dio, - fatt'ha del cimitero mio cloaca - del sangue e de la puzza; onde 'l perverso - che cadde di qua sù, tam giù si placa. [Dante, Boska Komedia , Raj XXVII, 22 n.]

Podobał Ci się ten artykuł? MPI to stowarzyszenie non-profit, które oferuje bezpłatny serwis informacyjny, który istnieje tylko dzięki hojności swoich czytelników . Dziękuję za Twoje wsparcie !

Źródło :

medias-presse.info/…-grand-mensonge-par-mgr-carlo-maria-vigano/143539/
szuirad1 shares this
11.3K
Wkrótce będą się starać wszczepić podskórny chip
szuirad1
Nawet jeśli farsa pandemii nie przyniesie pożądanych efektów z powodu nieprzewidzianych wydarzeń, przygotowaliśmy już kolejny krok: kryzys klimatyczny jako pretekst do narzucenia „przemiany ekologicznej” i „zrównoważonego rozwoju”. Albo rozpoczniemy kolejny konflikt na Bliskim Wschodzie, aby sprowokować ataki terrorystyczne w naszych miastach i zasiać panikę wśród ludności. A jeśli te sprawdzone …More
Nawet jeśli farsa pandemii nie przyniesie pożądanych efektów z powodu nieprzewidzianych wydarzeń, przygotowaliśmy już kolejny krok: kryzys klimatyczny jako pretekst do narzucenia „przemiany ekologicznej” i „zrównoważonego rozwoju”. Albo rozpoczniemy kolejny konflikt na Bliskim Wschodzie, aby sprowokować ataki terrorystyczne w naszych miastach i zasiać panikę wśród ludności. A jeśli te sprawdzone metody nie działają, możemy wymyślić - dlaczego nie? - atak kosmitów, o którym niektórzy nasi przyjaciele zaczynają otwierać słynne okno Overton: co może być lepszego niż obcy jako „niewidzialny wróg”, by podsycić zbiorowy strach, po dziesięcioleciach filmów, w których pokazujemy najazdy stworzeń z zewnątrz przestrzeń?
PRAWDZIWY KOŚCIÓŁ POZOSTAŁ W TRADYCJI
Nie wszyscy hierarchowie oddali się w ręce lucyfera poprzez jego sługi masonów .
Brygada Świętokrzyska NSZ
Jak nie kochać takich prawdziwych Pasterzy !
ktoz jak Bog1
nie, nie... to nie jest OSTATNIE wielkie KLAMSTWO... Ojciec klamstwa jak ranna BESTIA wie, ze sa to jego ostanie chwile... Wscieklosc i pragnienie wywarcia jak najwiekszej swojej zlosci na Bogu przechodzi na Dzieci Boga, Jego swiety Kosciol.