Edward7
22.5K

Zapalenie mięśnia sercowego: Masakra w USA po szczepionkach mRNA!

WHO wzywa policję światową do aresztowania dziennikarzy wypowiadających się przeciwko polityce pandemicznej...

Piero Angelo De Ruvo
"Obecnie recenzowana i opublikowana dziś praca powinna skłonić każdego kardiologa do zakwestionowania swojego poparcia dla szczepień przeciwko COVID-19 w związku z faktem, że niektórzy pacjenci zmarli z powodu zapalenia mięśnia sercowego, poświęcając swoje życie dla szczepionki bez randomizowanych danych z badań wykazujących zmniejszenie przenoszenia wirusa lub orzeczonej hospitalizacji z powodu COVID-19, zgonu lub jakiegokolwiek trudnego wyniku". Tak pisze amerykański kardiolog Peter Andrew McCullough (na zdjęciu na okładce, Źródło 1 – wszystkie źródła na dole artykułu).

Sekcje zwłok potwierdzają masakrę spowodowaną zapaleniem mięśnia sercowego wywołanym szczepionkami Covid
McCullough, były zastępca ordynatora chorób wewnętrznych w Baylor University Medical Center i profesor na Texas A&M University, stwierdza w swoim artykule, że oficjalne źródła zawsze bagatelizowały zapalenie mięśnia sercowego wywołanego szczepionką mRNA, czyli zapalenie mięśnia sercowego i otaczającej go wyściółki wokół serca (osierdzia), ryzyko uszkodzenia serca spowodowanego szczepionkami jest bardzo wysokie.

Hulscher i wsp. (Źródło 2 ) opublikowali właśnie w Europejskim Towarzystwie Kardiologicznym Niewydolność Serca raport dotyczący 28 przypadków zapalenia mięśnia sercowego wywołanego szczepionką przeciwko Covid-19 i na podstawie wyników badań patologicznych doszli do wniosku, że śmierć nastąpiła w wyniku zaszczepienia.

„Bez szczepień ci pacjenci, których średni wiek wynosi 44 lata, żyliby dzisiaj. Następnie doszli do wniosku, korzystając z kryteriów Bradforda-Hilla, że śmierć sercową po szczepieniu można wywnioskować na podstawie kryteriów epidemiologicznych, innymi słowy, niewyjaśnione zgony z przyczyn sercowo-naczyniowych u osób zaszczepionych bez wcześniejszej choroby podstawowej są prawdopodobnie spowodowane szczepieniem .

THIS IS A HEARTH After PFIZER Covid Vaccines! Fatal Strange Blood Clots revealed by the Autopsy of Japanese Researchers

McCullough dodaje, że korzystając z systemów raportowania CDC VAERS, brytyjskiej Yellow Card i UE EudraVigilance, również wykryto 18 204 przypadków zapalenia mięśnia osierdziowego zgłoszonego jako niepożądane reakcje na surowice genową zawierającą mRNA. Inne badania w Niemczech i Japonii potwierdziły liczne zgony z PEWNĄ korelacją pomiędzy zapaleniem mięśnia sercowego a szczepionkami mRNA.

18 tysięcy raportów o niepożądanych reakcjach na zapalenie serca: 22% śmiertelnych. Dalszy przegląd literatury wykazał dziesiątki dobrze udokumentowanych przypadków śmiertelnych. Oto co opisano w artykule Lane’a i in. (Źródło 3 ) Z bazy danych podanej w raporcie artykułu wynika, że współczynnik śmiertelności wynosił 0,22%, a w recenzowanej literaturze przypadki śmiertelne wystąpiły w przedziale od 0,41 do 45,85% przypadków. Chociaż istnieje szeroki zakres, śmiertelność wynosząca nawet 0,5%, gdy zastosuje się ją do ogromnej populacji z subklinicznym i klinicznym zapaleniem mięśnia sercowego, powodując dużą liczbę zgonów wśród młodych ludzi, których nie można przeoczyć.

Rząd kanadyjski przyznaje również, że w 2022 r. będzie więcej zgonów o 48 780, co oznacza wzrost śmiertelności o 17%.

Bombshell! Among 326 Autopsies on Vaccinated Dead 3 in 4 KILLED by mRNA JABS. University of Michigan study in EU Scientific Archive

W artykule opublikowanym w Global Research (Źródło 4 ) można zauważyć, że 90% zmarłych osób zostało zaszczepionych. Lekarz. William Makis jest kanadyjskim lekarzem specjalizującym się w radiologii, onkologii i immunologii oraz stypendystą Uniwersytetu w Toronto. W swoich ostatnich badaniach podkreśla wzrost liczby ponad 4000 zgonów z powodu chorób serca, a także znaczny wzrost ponad 2000 przypadków raka turbo , 2000 nowotworów, 800 chorób wątroby, 500 chorób nerek i 500 cukrzycy.

Dlatego też trzeba było setek śmiertelnych przypadków zapalenia mięśnia sercowego i zapalenia osierdzia, aby Europejski Urząd ds. Leków (EMA) i Komisja Europejska dopuściły w nowej wersji Załącznika I do decyzji zezwalających na wprowadzenie do obrotu tzw. szczepionki ”-Covid-19 Comirnaty firmy Pfizer/BioNTech i Spikevax firmy Moderna, że te dwie substancje na bazie mRNA powodują śmierć i inne bardzo poważne nieodwracalne szkody! . Other Military Pilots Died after vaccines due to Typical mRNA Adverse Reactions. Young Men in Full Health hit by Heart Attack and Turbo-Cancer

Obecnie, wbrew makiawelicznej sprzeczności, w dalszym ciągu wspieramy wiarygodność tego "leku" na bazie mRNA, który w dalszym ciągu w znaczący sposób powoduje nagłe zgony sercowe , przy całkowitym milczeniu tej części wymiaru sprawiedliwości, która nie zwraca uwagi na te problemy, oraz głównego nurtu, którzy nadal nie otwierają oczu na tę śmiertelną kapanie. DENUNCIO’ LE MORTI DOPO VACCINI COVID: GIUDICE ZANDA NEL MIRINO. Nordio Istiga Azione Disciplinare al PG voluto da Mattarella

10 tysięcy nagłych chorób z powodu tajemniczych problemów z sercem w Australii
Właśnie po to, aby wykazać tę korelację, przynajmniej statystycznie, niektórzy australijscy naukowcy zbudują największą na świecie bazę danych dotyczącą zgonów spowodowanych nagłym zatrzymaniem krążenia, próbując rozwiązać jedną z najbardziej nieuchwytnych i przerażających tajemnic chorób sercowo-naczyniowych. „Nowy superrejestr o nazwie CODEX-SD, który łączy dane karetek pogotowia i dane kryminalistyczne, po raz pierwszy w historii umożliwi badaczom dokładne przyjrzenie się przyczynom nagłych zatrzymań krążenia i tym, co można zrobić, aby je powstrzymać. Projekt wspierany przez Heart Foundation połączy i zbada dane dotyczące zatrzymania krążenia z dwóch dużych istniejących baz danych”. Shocking New Study: mRNA Covid Jabs Have Caused Silent Heart Damage to Tens of Millions of People

CODEX-SD pomoże badaczom określić, jakie dalsze prace należy wykonać, aby odkryć tajemnice genetyczne, które spowodowały nagłe zatrzymanie krążenia, powiedziała dr Elizabeth Paratz z Baker Heart and Diabetes Institute, kierownik projektu. główną przyczyną zgonów osób w wieku do 50 lat w Australii.

W ostatnich latach w Australii pozaszpitalne zatrzymanie krążenia doznało średnio 25 000 osób , a w 30–40% przypadków (czyli około 10 tysięcy) lekarze nie są w stanie wyjaśnić przyczyny. „Ten brak zamknięcia sprawia, że jest to niezwykle trudne dla rodzin, ale brak wiedzy, kto jeszcze w rodzinie może być zagrożony, powoduje kolejną warstwę niepokoju. – stwierdził doktor Paratz. Serious Inflammatory Muscular Disorders after mRNA Vaccines. Korean Study confirms Segalla and McCullough Alarms. On Heart Dangers too

90 procent osób, które doznają nagłego zatrzymania krążenia, umiera, więc jeśli uda nam się poprawić te statystyki, – a musimy to zrobić – jedną z najważniejszych korzyści jest to, że mamy większą szansę na utrzymanie rodzin razem ," powiedziała. Również od australijskich badaczy nadeszła prośba o tymczasowe zawieszenie szczepionek przeciwko Covid-19 w obliczu wzrostu nadmiernej liczby zgonów. „Większość zgonów związanych z Covid-19 w Australii miała miejsce między wrześniem 2021 r. a wrześniem 2022 r.” VACCINI mRNA KILLER. 14 MODI IN CUI POSSONO UCCIDERE. Sintesi dei Più Scioccanti Studi Mondiali per Patologia

O ile w 2020 roku w kraju odnotowano niecałe 1000 zgonów z powodu Covid-19, o tyle rok później, w 2021 roku, odnotowano już około 1300 zgonów. Jednak w sumie w 2021 r. doszło do ponad 10 000 dodatkowych zgonów .

„Dlatego około 90% nadmiernych zgonów to zgony inne niż COVID” – podsumowali naukowcy, stawiając bardzo ważne pytanie, na które żaden organ nie raczył dotychczas odpowiedzieć.

5 tysięcy zaszczepionych Włochów skazanych na śmierć na zapalenie mięśnia sercowego
Jak podano w artykule Naveena Athrappully’ego opublikowanym w „The Epoch Times” . Dane te są całkowicie zgodne z projektem dr Elizabeth Paratz, dwoma różnymi badaniami, które prowadzą do tego samego wyniku, tj. NIEodpowiedniego przewidywania korzystnego ryzyka leku podawanego ludności świata zbyt szybko i być może zbyt powierzchownie, z zamyśleniem ogromny zysk. „Powinniśmy zatrzymać się, zastanowić i potwierdzić podstawowe wolności, powitać koniec" pandemii Covid-19", przyjąć naturalną odporność i znieść wszystkie obowiązkowe terapie medyczne”. Lekarze twierdzą, że prowadzą te badania autonomicznie i niezależnie. 7 EURODEPUTATI CHIEDONO IL RITIRO DEI VACCINI COVID. Per Miocarditi Letali, Malori Improvvisi e Sicurezza Incerta nei Fragili

Wniosek złożony 29 września 2023 r. przez 7 posłów do Parlamentu Europejskiego, w tym Włoszkę Francescę Donato, przedstawiający precyzyjne i szczegółowe „Pytanie priorytetowe wraz z prośbą o pisemną odpowiedź P-002869/2023 do Komisji”, w którym skutecznie żąda się wycofania serum z rynku -Genowe mRNA Covid zwane Comirnaty (Pfizer-Biontech) i Spikevax (Moderna) . Odpowiedź podsumowano w następującym zdaniu: „W związku z tym Komisja nie zamierza cofać pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów Comirnaty i Spikevax”. Potwierdzają zatem, że prawie 5 tysięcy Włochów musi się poświęcić, aby kontynuować kampanię szczepień, podczas której Pimonte zainaugurował SIÓDMĄ DAWKĘ. BOMBSHELL! Florida State Surgeon General Calls for Halt of COVID MRNA Vaccines due to Dangerous, Oncogenes DNA Fragments

Jest to w rzeczywistości odsetek jednego zgonu na każde 10 tysięcy zaszczepionych, obliczony na podstawie oficjalnych danych opublikowanych przez RAI News, które wykazały, że na 59 milionów mieszkańców wyszczepienie wynosi 90%. Jednak pozostaje ogromny problem: według innych międzynarodowych badań około dziesiątek milionów ludzi doznało utajonych zmian naładowanych z powodu surowic genowych mRNA , które w każdej chwili mogą przekształcić się w patologie , a nawet śmierć …

Piero Angelo De Ruvo Podoficer armii włoskiej na urlopie. Były wojskowy związkowiec. Członek zarządu stowarzyszenia Constitutio Italia. ŹRÓDŁO 1 – McCULLOUGH, SOIRCE 2 – BADANIE Hulscher i in.,, SPURCE 3 – BADANIE Lane i in, SPURCE 4 – GLOBALNE BADANIA SPURCE 5 – CZAS EPOKI, GOSPA NEWS – COVID-19, SZCZEPIONKI I DOKUMENTACJA BIG PHARMA Myocarditis: Massacre in the US after mRNA Vaccines! Other 28 Deaths Confirmed by Autopsies (new Study)

WHO wzywa policję światową do aresztowania dziennikarzy wypowiadających się przeciwko polityce pandemicznej:

Tedros twierdzi, że cały naród musi zjednoczyć się w ramach globalnej polityki i przy pomocy globalnych sił przeciwko wspólnemu wrogowi podczas następnej pandemii. Wspólnym wrogiem nie jest wirus. To krytyczni myśliciele, tacy jak TY i ja.

Karen Kingston
20 stycznia 2024 : Alex Jones właśnie poinformował, że Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wzywa nie tylko do dodania nowych światowych przepisów, ale także do utworzenia globalnej policji w ramach zmienionych poprawek do IHR (międzynarodowych przepisów zdrowotnych), które zostaną uzgodnione przez państwa narodowe w maju tego roku. Poprawki do IHR obejmą zasady uciszania i aresztowania reporterów, którzy wypowiadają się przeciwko polityce i „rozwiązaniom” WHO dotyczącym pandemii.
Obejrzyj 3-minutowy film tutaj . Proszę, udostępnij tę najświeższą wiadomość daleko i szeroko. Tedros wzywa do desperackiej próby przejęcia władzy na świecie

Tedros twierdzi , że jeśli podczas następnej pandemii wszystkie narody nie zjednoczą się w ramach globalnej polityki i przy pomocy globalnych sił przeciwko wspólnemu wrogowi , następne pokolenie nie będzie w stanie tego zrobić. Jak stwierdza w tym filmie Alex Jones , jest to ostatnia desperacka próba przejęcia władzy przez WHO podjęta przez WHO i wzywa ona do podjęcia desperackich środków. Jeśli pozwolimy światowemu potędze uczynić z wolności słowa zbrodniarzom międzynarodowym, będzie to koniec naszej Republiki Konstytucyjnej .

Wspólny wróg nie jest wirusem. Wspólnym wrogiem ich nie jest wirus… To krytycznie myślący, tacy jak TY i ja, i którzy NIE wierzą , że ich dzieci lub ciała należą do globalnego rządu z powodu ich wypaczonych eksperymentów , zniewolenia lub egzekucji. BREAKING! WHO Calls for Global Police to Arrest Journalists Who Speak out Against Pandemic Policies: Alex Jones
JOKAMA shares this
474
😱 🥺
jacenty_11 shares this
683