11.4.2024 kardinál Sarah k biskupom:

Drahí bratia biskupi Kamerunu, vo svojom odvážnom a prorockom vyhlásení z 21. decembra o otázke homosexuality a požehnávaní „homosexuálnych párov“, v ktorom ste pripomínali katolícku náuku o …More
Drahí bratia biskupi Kamerunu,
vo svojom odvážnom a prorockom vyhlásení z 21. decembra o otázke homosexuality a požehnávaní „homosexuálnych párov“, v ktorom ste pripomínali katolícku náuku o tejto otázke, ste veľmi a hlboko poslúžili jednote Cirkvi. Uskutočnili ste dielo pastoračnej lásky tým, že ste pripomenuli pravdu. (že homosex LGBT je ohavný hriech pred Bohom) Niektorí na Západe chceli, aby ľudia verili, že pritom konáte v mene akéhosi afrického kultúrneho partikularizmu. Je to falošné a smiešne pripisovať vám takéto úmysly!

Niektorí v intenciách intelektuálneho neokolonializmu tvrdili, že Afričania „ešte“ nie sú pripravení požehnať homosexuálne páry z kultúrnych dôvodov. Akoby Západ predbiehal zaostalých Afričanov.
Nie! Hovorili ste v mene celej Cirkvi, v mene pravdy Evanjelia a ľudskej dôstojnosti a spásy celého ľudstva v Ježišovi Kristovi. Hovorili ste v mene jediného Pána, jedinej viery Cirkvi. Odkedy je pravda viery, učenie Evanjelia, podrobená určitým kultúram? Táto vízia …More
Samson1 shares this
11.1K
Libor Halik
Ugandský Ústavný súd 8.4.2024 potvrdil antisodomské zákony, vatikánsky LGBTQ kardinál Fernández z Argentíny sa kvôli tomu cíti, akoby umrel Ugandský Ústavný súd potvrdil antisodomské zákony, kardinál Fernández sa kvôli tomu cíti, akoby umrel -
Libor Halik
Stanoví tresty vězení s nejvyšším doživotním pro homosexuální a lesbické styky s nezletilými a s osobami AIDS/HIV. Prezident se vyjádřil, že zákon je nutný, neboť „agresivní západní skupiny se snaží verbovat děti pro homosexualitu“. Trestná je také každá propagace homosexuality a vůbec ideologie LGBT v médiích i jakkoliv na veřejnosti, jakož i každý homosexuální nebo lesbický styk budící …More
Stanoví tresty vězení s nejvyšším doživotním pro homosexuální a lesbické styky s nezletilými a s osobami AIDS/HIV. Prezident se vyjádřil, že zákon je nutný, neboť „agresivní západní skupiny se snaží verbovat děti pro homosexualitu“. Trestná je také každá propagace homosexuality a vůbec ideologie LGBT v médiích i jakkoliv na veřejnosti, jakož i každý homosexuální nebo lesbický styk budící veřejné pohoršení. Téměř identické zákony jako Uganda má 37 afrických zemí.
A Evropa? Až do 60. let 20. století měla řada států v této věci podobnou legislativu jako nyní Uganda.