A jámborok eretneksége

Mostanában hozzászoktunk, hogy az eretnek tanítások azoktól jönnek, akik feladata a tanítás tisztaságának őrzése lenne. Az emiatti szükségszerű zűrzavarban a régi logika …
Famulus Indignus shares this
3300
Lehet, hogy eddig elhitted az MDM üzeneteinek isteni eredetét. Az is előfordulhat, hogy terjesztetted, sőt MDM imacsoportban ügyködtél. Lehet, hogy ciki bevallani, hogy tévedtél, hogy megtévesztettek. Ha így van, most jött el a legnagyobb próbatételed, mert dönteni kell. A materiális és formális eretnekség közötti határvonal a gőg: az igazsághoz ragaszkodsz vagy saját tévedhetetlenségedhez?
Kapisztrán
Egyetlen kérdésem van Önhöz. Ismeri a Kék könyv üzeneteinek tartalmát, amelynek címe: A papokhoz, Szűzanyánk szeretett fiaihoz?
Famulus Indignus
Nem ismerem.
Kapisztrán
Köszönöm az őszinte válaszát. Megjegyzésem: az Igazsághoz csak az tud hitelesen ragaszkodni és közvetíteni, aki felismeri az "írástudók és farizeusok kovászát" és nem kér belőle! Ez majdnem kétezer éve ÉRVÉNYES! Megóv az eretnekségektől az idők végezetéig! Szűzanyánk a Kék könyv üzenetei által képezte ki a "végső idők apostolait"! Montforti Szent G. Lajos A Tökéletes Mária tisztelet című művébe…More
Köszönöm az őszinte válaszát. Megjegyzésem: az Igazsághoz csak az tud hitelesen ragaszkodni és közvetíteni, aki felismeri az "írástudók és farizeusok kovászát" és nem kér belőle! Ez majdnem kétezer éve ÉRVÉNYES! Megóv az eretnekségektől az idők végezetéig! Szűzanyánk a Kék könyv üzenetei által képezte ki a "végső idők apostolait"! Montforti Szent G. Lajos A Tökéletes Mária tisztelet című művében háromszáz éve kifejtette, "megjövendölte"! Napjainkban beteljesedik!
Kapisztrán
Véleményem szerint ugyanezt lehet "állítani" a Kék könyv üzeneteiről is - A papokhoz, Szűzanyánk szeretett fiaihoz - "HA" ugyanolyan lelkülettel, szemüvegen keresztül kezdi vizsgálni bárki! Kákán csomót kap, aki keres! Viszont amennyiben a lényegnél maradunk, helyesen tudunk viszonyulni "környezetünkhöz", vagyis nem erőltetjük senkire "nézeteinket", de az életünkkel igazoljuk hitünket! Ha a …More
Véleményem szerint ugyanezt lehet "állítani" a Kék könyv üzeneteiről is - A papokhoz, Szűzanyánk szeretett fiaihoz - "HA" ugyanolyan lelkülettel, szemüvegen keresztül kezdi vizsgálni bárki! Kákán csomót kap, aki keres! Viszont amennyiben a lényegnél maradunk, helyesen tudunk viszonyulni "környezetünkhöz", vagyis nem erőltetjük senkire "nézeteinket", de az életünkkel igazoljuk hitünket! Ha a kék Könyvben található "ellentmondásokra" fókuszálunk, ingoványos talajra tévedünk! Ugyanez történik a MDM üzeneteivel is, sőt maga a Szentírás is tartalmaz hasonló "eretnekséget"! De hála Istennek, a közeljövő eseményei majd letisztázzák az igazi tartalmat a salaktól, mármint az emberi "okoskodás" terméke szemétkosárba kerül!
Famulus Indignus
Ha Istentől származik az üzenet, "csomómentes kákának" kell lennie. Ha nem az, milyen alapon kellene elhinni isteni származását? Ha ellenkezik a katolikus tanítással, mitől katolikus? Miért vallja magát katolikusnak, akinek ez nem számít? A katolikus hozzáállás, azaz a hit erényének gyakorlása az ilyen téves tanokat tartalmazó hamis üzenet esetében az, ha nem hisszük el őket.
A Szentírásban talál…More
Ha Istentől származik az üzenet, "csomómentes kákának" kell lennie. Ha nem az, milyen alapon kellene elhinni isteni származását? Ha ellenkezik a katolikus tanítással, mitől katolikus? Miért vallja magát katolikusnak, akinek ez nem számít? A katolikus hozzáállás, azaz a hit erényének gyakorlása az ilyen téves tanokat tartalmazó hamis üzenet esetében az, ha nem hisszük el őket.
A Szentírásban található eretnekségek létének állítása érdekes érvelés, nem találtam hasonlónak nyomát az egyházatyáknál...
A hitünknek csak példamutatással, életünkkel igazolása naiv és nem is katolikus elképzelés: élhetek olyan szépen is, ahogy most még nem sikerül, ez önmagában nem fogja hitre vezetni környezetemet. Mert ahhoz a szóbeli tanúságtétel is szükséges "reménységetek okáról" (ld. 1Pét 3,15), mert "a hit hallásból van" (Róm 10,17): értesülniük kell szóban arról, hogy miért így élsz.
Ha pedig az érvelés nézeteink erőltetése lenne, akkor teljesen felesleges volna bármiről beszélni, vagy bármit olvasni, mert azok a mások által erőltetett nézetek (ideértve az MDM üzeneteket is), netán hozzászólni bármihez kommentben. Például arról is, hogy "Véleményem szerint... az emberi okoskodás terméke szemétkosárba kerül".
Azt mondani, hogy csak életünkkel igazoljuk hitünket, amúgy sem túl logikus állítás. Ez a performatív ellentmondás sajátos esete: magával az állítás tényével cáfolod az állítás tartalmát.
Lehet, hogy eddig elhitted az MDM üzeneteinek isteni eredetét. Az is előfordulhat, hogy terjesztetted, sőt MDM imacsoportban ügyködtél. Lehet, hogy ciki bevallani, hogy tévedtél, vagy megtévesztettek. Ha így van, most jött el a legnagyobb próbatételed, mert dönteni kell. A materiális és formális eretnekség közötti határvonal a gőg.
Kapisztrán
Az "eretnekséget" azért tettem idézőjelben a Szentírással kapcsolatosan, hogy első olvasatra "ellentmondásnak" tűnnek bizonyos mondatok, amelyeket előszeretettel kivesézett az "ellenfél"! Nagyon régen könyv is jelent meg ezzel kapcsolatosan, de egyszerűen képtelen voltam végigböngészni.
Bazsó-Dombi Attila shares this
3585
Az első és eddig egyetlen elvi módszeres (nem csupán "hatalmi tekintélyi") érvelés az MDM-üzenetek ellen, amivel együtt tudok érteni! Isten jutalmazza meg a szerzőt és közzétevőt!
Acett Haven Y
Sajnos igaz, amit a papok hallgatásáról ír. Nem mernek szólni ellene.
Bazsó-Dombi Attila
Jómagam azt hangsúlyoznám, hogy az eddigi érvelések csupán sztereotíp, hatalmi tekintélyi jellegűek voltak, amelyek sajnos személyeskedésekbe is belevesztek, ezért súlytalanok maradtak.
Bianca Donna
Azért kell a még megmaradt katolikus hívőknek tanítani a többieket és szólni az ilyesmiért.
Bianca Donna
Azt gondoltam, ezen már túl vagyunk... 😳