Edward7
232.3K

Papież Benedykt łączy powszechność "małżeństw homoseksualnych... aborcji" z duchową mocą Antychrysta

Aby uzasadnić swój bunt przeciwko Naturalnemu Prawu Bożemu, Bergoglio oszczerczo twierdzi, że papież Benedykt był jego wspólnikiem w apostazji. Tutaj widzimy element uporu Bergoglio w jego herezji i poprzez kwestionowanie Prawdy objawionej w Piśmie Świętym. Jest sługą Antychrysta - według słów prawdziwego Papieża Benedykta XVI.

Papież Benedykt łączy powszechność „małżeństw homoseksualnych… aborcji” z duchową mocą „Antychrysta”

Maike’a Hicksona Piątek, 1 maja 2020 r. ( LifeSiteNews ) – "Emerytowany" papież Benedykt XVI powiązał dominację „małżeństwa homoseksualnego” i „aborcji” na świecie – w taki sposób, że nie toleruje sprzeciwu bez obawy przed karą – z „duchową mocą Antychrysta” w nowej biografii. „Sto lat temu – stwierdził Benedykt w biografii Petera Seewalda – „wszyscy uważaliby za absurd mówienie o małżeństwie homoseksualnym. Dzisiaj społeczeństwo ekskomunikuje kogoś, kto się temu sprzeciwia”. To samo dotyczy „aborcji i stworzenia człowieka w laboratorium” – dodał Benedykt. „Współczesne społeczeństwo jest w trakcie formułowania antychrześcijańskiego credo i jeśli ktoś się temu sprzeciwia, zostaje przez społeczeństwo ukarany ekskomuniką” – dodał. „Strach przed tą duchową mocą Antychrysta jest zatem więcej niż naturalny i naprawdę potrzebuje pomocy modlitewnej ze strony całej diecezji i Kościoła powszechnego, aby się jej przeciwstawić”. Ponad 1000-stronicowa autorytatywna biografia, zatytułowana Benedikt XVI: Ein Leben (w języku niemieckim) i Benedykt XVI The Biography: Volume One (w języku angielskim), ukaże się w języku niemieckim 4 maja i angielskim 17 listopada. Kopia przedpremierowa książki dotarło do LifeSiteNews. Seewald jest współautorem kilku książek wraz z Benedyktem i opublikował już książkę zawierającą autobiograficzne wywiad (....)

Zapytany dalej przez Seewalda, czy Benedykt przewidział wszystko, co go spotkało – Papież na początku swojego pontyfikatu poprosił katolików, aby modlili się za niego, aby nie „uciekał przed wilkami” – Benedykt stwierdził, że ogólnie postrzegana skala problemów, których papież może się „przestraszyć”, jest zdecydowanie za „mała”. „Oczywiście” – dodał – „wydarzenia takie jak „VatiLeaks” są uciążliwe i niezrozumiałe dla ogółu ludzi na świecie i głęboko niepokojące. Jednak prawdziwe zagrożenie dla Kościoła, a wraz z nim dla Urzędu Piotrowego, nie wynika z takich rzeczy, ale z ogólnoświatowej dyktatury pozornie humanistycznych ideologii”. Sprzeciwianie się tej dyktaturze, wyjaśnił Benedykt, „oznacza wykluczenie z podstawowego konsensusu społecznego”. To właśnie w tym kontekście Benedykt wspomniał o „Antychryście”. Kościół katolicki naucza, że przed chwalebnym drugim przyjściem Chrystusa Kościół przejdzie „ostateczną próbę”, która „wstrząśnie wiarą wielu wierzących”. „Prześladowania towarzyszące Jej pielgrzymce po ziemi odsłonią «tajemnicę niegodziwości» w postaci religijnego oszustwa oferującego ludziom pozorne rozwiązanie ich problemów za cenę odstępstwa od prawdy” – czytamy w Katechizmie Kościoła Katolickiego.

„Największym oszustwem religijnym jest oszustwo Antychrysta, pseudomesjanizm, poprzez który człowiek wychwala siebie zamiast Boga i swego Mesjasza, który przyszedł w ciele” – dodał. Czcigodny arcybiskup Fulton J. Sheen w kazaniu radiowym z 1947 r. opisał Antychrysta jako „wielkiego humanitarystę”, który „będzie mówił o pokoju, dobrobycie i dostatku”. „Antychryst nie będzie tak nazywany, w przeciwnym razie nie miałby naśladowców. Nie będzie nosił czerwonych rajstop, nie wymiotował siarką, nie nosił włóczni ani nie machał ogonem ze strzałą, jak Mefistofeles w Fauście” – stwierdził Sheen. „Nasz Pan mówi nam, że będzie tak bardzo podobny do Niego, że zwiedzie nawet wybranych – a z pewnością żaden diabeł, jakiego kiedykolwiek widzieliśmy w książkach z obrazkami, nie byłby w stanie zwieść nawet wybranych. W jaki sposób przyjdzie w tej nowej epoce, aby pozyskać wyznawców swojej religii?”;

Kontynuował Sheen: Przyjdzie w przebraniu Wielkiego Humanitarysty; będzie mówił o pokoju, dobrobycie i obfitości nie jako o środkach prowadzących nas do Boga, ale jako o celach samych w sobie. Będzie pisał książki o nowej idei Boga, aby dopasować ją do sposobu życia ludzi. [Będzie] wzbudzał wiarę w astrologię, tak aby nie wola, ale gwiazdy były odpowiedzialne za nasze grzechy. Wyjaśni winę psychologicznie jako stłumiony seks, sprawi, że ludzie będą się kurczyć ze wstydu, jeśli ich bliźni powiedzą, że nie są szeroko myślący i liberalni. Utożsami tolerancję z obojętnością na dobro i zło. Będzie sprzyjał większej liczbie rozwodów pod przykrywką, że inny partner jest "niezbędny". Zwiększy miłość do miłości i zmniejszy miłość do osób. Będzie odwoływał się do religii, by ją zniszczyć. Będzie nawet mówił o Chrystusie, że był największym człowiekiem, jaki kiedykolwiek żył. Jego misją będzie wyzwolenie ludzi z niewoli przesądów i faszyzmu, których nigdy nie zdefiniuje. Pośród całej swojej pozornej miłości do ludzkości i zdawkowej mowy o wolności i równości, będzie miał jeden wielki sekret, którego nikomu nie zdradzi; nie będzie wierzył w Boga. A ponieważ jego religią będzie braterstwo bez ojcostwa Boga, oszuka nawet wybranych.

Komentarze Benedykta mogą stanowić jego najostrzejsze potępienie dyktatury relatywizmu moralnego i programu LGBT, któremu wielokrotnie sprzeciwiali się inni wysokiej rangi przywódcy katoliccy, tacy jak kardynał Robert Sarah , kardynał Gerhard Müller , kardynał Raymond Burke i kardynał Walter Brandmüller , a także między innymi biskup Athanasius Schneider . To właśnie w przemówieniu z kwietnia 2005 roku , tuż przed wyborem na papieża, ówczesny kardynał Joseph Ratzinger wprowadził termin „dyktatura relatywizmu”. Powiedział swoim współpracownikom kardynałom, że „dziś posiadanie jasnej wiary opartej na Credo Kościoła jest często określane jako fundamentalizm. Natomiast relatywizm, czyli pozwalanie się „miotać tu i tam, unosić każdy powiew doktryny”, wydaje się jedyną postawą, która może stawić czoła współczesności. Budujemy dyktaturę relatywizmu, która nie uznaje niczego za definitywna i której ostatecznym celem jest wyłącznie własne ego i pragnienia”. Zauważył, że przeciw temu relatywizmowi stoi Jezus Chrystus.

Ratzinger stwierdził: „My jednak mamy inny cel: Syna Bożego, prawdziwego człowieka. On jest miarą prawdziwego humanizmu.” W 2017 roku przy okazji pogrzebu kardynała Joachima Meisnera, Benedykt pochwalił „dubia” kardynałów za to, że żyje w „głębokim przekonaniu, że Pan nie opuszcza swojego Kościoła, nawet gdy łódź nabrała tyle wody, że na skraju wywrócenia się.” Kościół, jak stwierdził wówczas Benedykt, „szczególnie pilnie potrzebuje przekonujących pasterzy, którzy potrafią przeciwstawić się dyktaturze ducha epoki i którzy z determinacją żyją i myślą wiarą”. Pope Benedict links dominance of ‘homosexual marriage...abortion’ to spiritual power of ‘Anti-Christ’ - LifeSite

Machina propagandowa Bergoglio posuwa się do skrajności, wykorzystując zmarłego bez skrupułów
A zmarły to nie byle jaki zmarły: mówimy o papieżu Benedykcie XVI, którego Bergoglio nie zastąpił jako papież, ale o tym, że uzurpował sobie Stolicę Piotrową. Czy myślisz, że już zapomnieliśmy WSZYSTKIE NIESZCZĘŚCIA, jakie Bergoglio i jego Watykan wyrządzili Benedyktowi od jego śmierci aż do pochówku? Sprawdź archiwa gazet, a znajdziesz listę niedopuszczalnych zniewag wobec prawdziwego papieża ze strony uzurpatora tronu Piotrowego. Nie zadowalając się wieloma filmami , ku własnej chwale i książkami swoich przyjaciół, teraz inny bliski mu dziennikarz, który wydaje się nic nie wiedzieć, zgodnie z jego własnymi oświadczeniami, chce nas przekonać z wykorzystując martwego człowieka, który nie może się bronić: Benedykta.

Już za życia został sprzedany w swoich ostatnich latach, zamknięty w watykańskim więzieniu po zamachu stanu satanistycznego globalizmu, co uznała sama mafia St. Gall i jego gadatliwy kardynał Godfried Maria Jules Danneels (Kanegem, Brugia, 4 czerwca 1933-Malinas, 14 marca 2019). Teraz przyszła kolej na JMB, aby nadal robić bałagan i generować propagandę za pośrednictwem swojego rzecznika dziennikarskiego, który również umieszcza nagłówki, jakby uzurpator był następcą. Są naprawdę ZAINTERESOWANI przekonywaniem mas, że Bergoglio jest następcą Piotra, podczas gdy ten dziennikarz powinien wiedzieć, że Bergoglio jest tylko kochankiem i wielbicielem Judasza. Arturo Dziennikarz katolicki

Papież Benedykt XVI nigdy nie zrezygnował z funkcji Wikariusza Chrystusa i nigdy nie odprawiał "Cum com Bergoglio"Bergoglio jest OSZUSTEM, nie było sukcesji apostolskiej.Bergoglio oszukuje ludzi od 11 lat. SŁUCHAJCIE JEGO WŁASNEGO GŁOSU w minucie 5:22, abyście nie umarli oszukani.


Papież Święty Klemens I: "Heretyccy nauczyciele wypaczają Pismo Święte i próbują wejść do nieba fałszywym kluczem, ponieważ utworzyli swoje ludzkie zgromadzenia po Kościele katolickim. Z wcześniej istniejącego i prawdziwego Kościoła jasno wynika, że te późniejsze herezje i inne, które powstały później, są fałszywymi kopiami i nowymi wynalazkami".

Kodeks Prawa Kanonicznego Art. 1 - ZRZECZENIE SIĘ 188 Zrzeczenie się dokonane z powodu poważnej bojaźni niesprawiedliwie wywołanej, podstępu, istotnego błędu lub symonii jest nieważne na mocy samego prawa.

Sobór Watykański I "Tę prawdziwą wiarę katolicką, bez której nikt nie może być zbawiony, którą teraz dobrowolnie i prawdziwie wyznaję, przyrzekam i przysięgam, że z Bożą pomocą będę ją zachowywał i wyznawał nieustannie w całości i nienaruszalnie aż do ostatniego tchnienia mego życia oraz że będę bardzo dbał o to, aby była ona zachowywana, nauczana i głoszona przez moich przełożonych i przez tych, którzy są pod moją opieką". - Papieska przysięga

Bergoglio oświadczył publicznie, że nie pamięta składania papieskiej przysięgi. Jorge Mario Bergoglio: Nie wiem, czy kazali mi coś przeklinać, nie pamiętam.

Daniela 11:21 Następny będzie nikczemny człowiek, pozbawiony królewskich tytułów. Przyjdzie podstępnie i za sprawą intrygi przejmie królestwo.

Fulton Sheen: Antychryst „założy antykościół, który będzie na zewnątrz przypominał Kościół”.

"Z prawdziwego Kościoła powstanie fałszywy Kościół kierowany przez fałszywego papieża". Arcybiskup Fulton Sheen Antychryst "założy anty-Kościół, który będzie imitacją Kościoła. Będzie miał wszystkie znamiona i cechy Kościoła, ale będzie pozbawiony jego boskiej treści. Będzie to mistyczne ciało Antychrysta, które pod każdym względem będzie przypominać Mistyczne Ciało Chrystusa, ale XX wiek będzie zjednoczony z Antykościołem. Należy zauważyć, że arcybiskup Fulton Sheen nazywa go jednocześnie fałszywym prorokiem i antychrystem oraz identyfikuje tego religijnego antychrysta jako fałszywego papieża.

Arcybiskup Fulton Sheen: „Mistyczne ciało na ziemi dzisiaj będzie miało swojego Judasza Iskariotę, który będzie fałszywym prorokiem. Szatan zwerbuje go wśród naszych biskupów”.

Św. Wincenty Ferrer przestrzegł, że oddawanie czci papieskiej fałszywemu papieżowi jest grzechem przeciwko Pierwszemu Przykazaniu i grzechem bałwochwalstwa

Pamiętajmy również, że Bergoglio nie ma złotego pierścienia Rybaka, papież Benedykt nigdy go nie oddał, a Bergoglio nosił swój własny srebrny, a następnie zlecił jego wykonanie. Jest to ważne, ponieważ częścią oficjalnej ceremonii papieża jest umieszczenie pierścienia rybaka i papieskiego paliusza na grobie apostoła Piotra. Kolejny dowód na to, że nie było sukcesji apostolskiej. Papież pozostawał tym, który słusznie zatrzymywał swój pierścień.
W przypadku fałszywego papieża Bergoglio nie ma ciągłości, jest rozłam.

Bergoglio jest antypapieżem. „Antypapież” to nie tytuł, to czyn przestępczy. Bergoglio jest w schizmie ze wszystkimi poprzednimi papieżami, w schizmie przeciwko Bogu i Nadzwyczajnemu Magisterium Kościoła. Dlatego prorok Daniel widzi mały róg całkowicie oddzielony od wszystkich królestw.

Kiedy niemiecka zakonnica Anna Catherine Emmerich zobaczyła, że niemiecka masoneria kościelna zdradza Papieża i narzuciła masońskiego biskupa, aby go zastąpił, jasno wyjaśniła, że ten-oszust-papież nie miał duchowego autorytetu; Następnie zobaczyłem, że kiedy wprowadzili biskupa w sposób, który zaproponowali, był on intruzem, wprowadzonym wbrew woli papieża i nie posiadającym prawowitej władzy duchowej (AA.III.128).

Wszyscy katolicy muszą odrzucić oszusta Bergoglio. Pismo Święte mówi, że ci, którzy dają władzę Bestii, to ci, którzy oddają jej cześć, czyli ci, którzy uznają Bergoglio za papieża. Oznacza to, że ci, którzy są po stronie obozu Bergoglio, zdradzili Ewangelię Jezusa Chrystusa i porzucają Kościół, dołączając do anty-Kościoła antychrysta. Dlatego św. Wincenty Ferrer w swoim traktacie o schizmie Zachodu ostrzega, że ktokolwiek przyłącza się do fałszywego papieża, narusza pierwsze przykazanie.

Odstępca Bergoglio, który tak bardzo chroni swoją apostazję za heretycką interpretacją Soboru Watykańskiego II, zaprzecza temu samemu Soborowi Watykańskiemu II, który wezwał WSZECHŚWIATA do ŚWIĘTOŚCI.

Pismo Święte zawiera słowo Boże i na tyle, na ile jest natchnione, jest prawdziwie słowem Bożym; dlatego Pismo Święte musi być duszą teologii. Posługa słowa, która obejmuje przepowiadanie duszpasterskie, katechezę, wszelkie nauczanie chrześcijańskie oraz, zajmującą uprzywilejowaną pozycję, homilię, otrzymuje od słowa Pisma Świętego zdrowy pokarm i dzięki niemu przynosi owoce świętości (Sobór Watykański II, konst. Dei Verbum, 24).

Dlatego Bergoglio jest w SCHIZMIE nawet z papieżami Soboru Watykańskiego II.

Bóg w swej wielkiej dobroci zechciał, aby wszystko, co objawił dla zbawienia wszystkich narodów, było zachowane w całości po wszystkie czasy i przekazywane wszystkim pokoleniom (Sobór Watykański II, konst. Dei Verbum, 7).

Tradycja i Pismo Święte są ściśle zjednoczone i wzajemnie się przenikają; wypływają z tego samego źródła, są zjednoczone w tym samym strumieniu, płyną ku temu samemu celowi. Pismo Święte jest słowem Bożym, o ile zostało napisane pod natchnieniem Ducha Świętego. Tradycja przyjmuje słowo Boże, powierzone przez Chrystusa i Ducha Świętego Apostołom, i przekazuje je w całości ich następcom, aby oni, oświeceni Duchem prawdy, zachowywali je, objaśniali i wiernie szerzyli w swoim przepowiadaniu (Sobór Watykański II, konst. Dei Verbum, 9).

W ten sposób Tradycja, Pismo Święte i Magisterium Kościoła, zgodnie z roztropnym planem Bożym, łączą się i wiążą ze sobą tak, że żadne z nich nie może istnieć bez drugiego; wszystkie trzy, każde zgodnie z własnym charakterem i pod działaniem jednego Ducha Świętego, skutecznie przyczyniają się do zbawienia dusz (Sobór Watykański II, Konst. Dei Verbum, 10).


Sakramenty mają na celu uświęcenie ludzi, budowanie Ciała Chrystusa i ostatecznie oddawanie czci Bogu; ale jako znaki mają również cel pedagogiczny. Nie tylko zakładają one wiarę, ale jednocześnie ją karmią, umacniają i wyrażają w słowach i rzeczach; dlatego są nazywane sakramentami wiary (CONC VAT2 Konst. Sacrosanctum Concilium, SC 59).

Kościół zawsze czcił Pismo Święte, podobnie jak Ciało Chrystusa, ponieważ, zwłaszcza w świętej liturgii, nigdy nie przestał brać i rozdawać swoim wiernym chleba życia ofiarowanego przez stół Słowa Bożego i Ciała Chrystusa. Kościół zawsze uważał Pismo Święte, wraz z Tradycją, za najwyższą normę swojej wiary, ponieważ natchnione przez Boga i spisane raz na zawsze, niezmiennie przekazuje nam słowo samego Boga; a w słowach Apostołów i Proroków rozbrzmiewa głos Ducha Świętego. Dlatego całe przepowiadanie Kościoła, podobnie jak cała religia chrześcijańska, ma być karmione i kierowane przez Pismo Święte (Sobór Watykański II, Konst. Dei Verbum, 21).El Papa Benedicto XVI nunca renunció como Vicario de Cristo y nunca celebró un Cum com Bergoglio
JOKAMA shares this
432
Adam Walter
Ten papa to już w ogóle nie wie co mówić...Ja bym proponował powrócić do palenia na stosie - niezłe show, strach, obniżenie ludzkich wibracji, strach przed spaleniem...Więzienie to spokój, ale spalenie...? Brrr
Geminiano Secundo shares this
2953
Proroctwo dane przez Chrystusa Pana św. Malachiaszowi wypełnia się: Benedykt XVI zamknął poczet rzymskich papieży w dniu 28 lutego 2013 o godzinie 20:00 CET.
Od tamtej pory Kościół przeżywa okres największych prześladowań.
la verdad prevalece
@Geminiano Secundo Profecía dada por Cristo el Señor a San Malaquías se cumple: Benedicto XVI cerró las filas de los Papas romanos el 28 de febrero de 2013 a las 20:00 CET. Desde entonces, la Iglesia vive el mayor período de persecución.
Geminiano Secundo
@la verdad prevalece Jezuita Jerzy Bergoglio = In persecutione extrema S.R.E. sedebit.
Petrus Romanus
= Drugi Pocieszyciel, znaczy Paraklet.