Rycerze Kolumba - masoneria

Kościół szatana - masoneria udająca braterską organizację, jest w końcowej fazie tworzenia „Nowego Porządku Świata” jej „rewolucje” (np. teńczowa) powodują powolne zmiany społeczeństw . Na zachodzie masoni lub ich „użyteczni idioci” czyli organizacje para masońskie kontrolują większość stanowisk władzy.
M. Kolbe pisał 100 lat temu; „My Kościoła(masoni) nie zniszczymy rozumowaniem, ale psuciem obyczajów” -uchwalili na zjeździe masoni. I poczęli siać niemoralność przez teatry, kina, książki, czasopisma, obrazy, rzeźby itd. I przez coraz bardziej – za przeproszeniem – świńskie mody. Ileż dusz przez to ginie!!!…”
„A tymczasem po miastach i wioskach rozbrzmiewają muzyki, leje się likier, wino, wódka, tańczą, hulają, bawią się, a obfite żniwo zbiera nieczystość. Po ulicach zaś miast i stolicy kręcą się ludzie bezwstydnie ogłaszający broszury o świńskich tytułach, a gorszej jeszcze treści. (…) Gdy zaś warszawski magistrat wreszcie otworzył nieco oczy i postanowił przecież jakoś zaradzić, namiętnie wystąpili przeciw niemu radni Żydzi. Więc im na tym zależy?…”
„masoni to nic innego jak tylko zorganizowana klika fanatycznych Żydów, dążących nieopatrznie do zniszczenia Kościoła Katolickiego”
Współcześnie masoneria rozrosła dużo bardziej, i weszła do Kościoła, przejawy;

W artykule z roku 1922 ojciec Kolbe pisał:

"Kiedy wszyscy schizmatycy i protestanci wypowiedzą z głębokim przekonaniem katolickie wyznanie wiary; kiedy wszyscy Żydzi, którzy mieszkają pośród nas – całkowicie dobrowolnie poproszą o święty chrzest – wtedy część celu Milicji Niepokalanej zostanie osiągnięta".
23 kwietnia 1933 roku Kolbe dodał;
"Nie istnieje większy wróg Niepokalanej i Jej Milicji od dzisiejszego ekumenizmu. Każdy Rycerz nie tylko powinien go zwalczać, ale także neutralizować go poprzez działania całkowicie przeciwne mu – tak by zniszczyć go w końcu".
...
Adam Weishaupt założyciel ilumunatów pisał;
"Wielka siła naszego Zakonu leży w jego ukryciu. Niech nigdy nie pojawia się pod swoją własną nazwą, ale zawsze niech będzie objęty innym szyldem i inną funkcją." Niestety przeciętny człowiek nie zdaje sobie sprawy z tego, co naprawdę reprezentują różne braterskie wspólnoty z USA ...
Większość wspólnot i bractw powstałych tam, to tak naprawdę instytucje masońskie. [Zapewniają] dyskretną sieć zasobów ludzkich dla tajnych grup elitarnych, które starają się kontrolować większą populację za pomocą ukrytych środków. System grecki na większości kampusów uniwersyteckich został ustanowiony przez Masonów, aby wywierać bezpośredni wpływ na społeczeństwo poprzez sieć powiązanych z nim osób.

Rytuały, ezoteryczne symbole i różne znaki stosowane przez kolegialne wspólnoty i bractwa są wyraźnym wskaźnikiem tego związku. Greccy bracia i siostry stają się częścią większej „masońskiej” rodziny i będą pracować w zmowie, aby wspierać wysiłki masońskie. Aby ukryć rzeczywistość tego podstępnego związku, główny nurt medialny (w dużej mierze kierowany przez masonów) skutecznie służy do postrzegania tych wspólnot jako nieszkodliwych.

Braterski system masonów pracował nad stworzeniem „nowego porządku wieków” lub „Nowego Porządku Świata”. Członkowie organizacji masońskich w tym greckie wspólnoty i bractwa to;,Shriners, Rotary Clubs, Elks Clubs, Lions Clubs, Knights of Columbus itp. - Rycerze Kolumba. Składają się z agentów pracujących dla NWO , nie tylko w Stanach Zjednoczonych Ameryki ale na całym świecie. Niektórzy członkowie , mogą nawet nie zdawać sobie sprawy z powiązaniem z ich lokalną grupą z masonerii. Niestety większość członków organizacji braterskich jest wprowadzanych w błąd, sądząc, że potajemnie pracują dla większego dobra ludzkości, podczas gdy w rzeczywistości są po prostu marionetkami systemu kontroli „ukrytej ręki”
...więcej ;www.henrymakow.com

Rycerze Kolumba - ta nazwa trafnie określa sposób i cel działania,
-zdobywanie przez humanizm , nowych ziem dla masonerii, czyi obszarów Kościoła - przez sfałszowane chrześcijaństwa, dążą do jego rozbicia.


komentarz ; W łańcuckim kościele farnym masoni Rycerze Kolumba założyli swoje kółko różańcowe. O ile masoneria rytu szkockiego (Scottish Rite of Freemasonry) mają 33 stopnie, to masoneria Rycerzy Kolumba ma 4 stopnie; Nna emblemacie 4-tego stopnia widzimy odwróconego gołębia. To nikczemny symbol, używany przez organizację Ordo Templi Orientis (O.T.O.), założoną przez satanistę Aleistera Crowleya w 1904 r.
Na emblemacie Rycerzy Kolumba o nazwie Chancellor (kanclerz), widać symbolikę kości i czaszki.


Ted Sokalski – Stowarzyszenie Katolików Świeckich pod patronatem Jezusa Chrystusa Króla. Komandor katolików świeckich, Polaków z Chicago napisał list otwarty do ojca Tadeusza R. W liście stawiane są zarzuty pod jego adresem i kierunku, w jakim zmierza jego całe dzieło.
Oto fragment listu:
Tu w Chicago masoni – także spośród duchowieństwa – śmieją się nam katolikom świeckim w twarz, że „…i ojciec R. przystąpił do masonerii – jest rycerzem Kolumba!” Jak wiesz, drogi Ojcze, polscy katolicy świeccy w polonijnym Chicago prowadzą walkę nakazaną nam przez naszego Zbawiciela i Króla z sługami Lucyfera. Ma ona postać i dzieł modlitewnych – stąd tak popularne u nas Margaretki za naszych kapłanów. Ma także postać publikacji, mailingu i innych form uświadamiających śmiertelne niebezpieczeństwo, jakim jest podporządkowanie się takim sługom i ich podstępnym organizacjom. Od dawna zwróciliśmy uwagę na „rycerzy Kolumba”. Wszak w ich emblematach mamy i rozciętą piramidę, i symbole rewolucji francuskiej – a relacje osób, które tam nieświadome niebezpieczeństwa należały, są zatrważające. Zresztą, jest to sprawa powszechnie znana – nawet ostatnie drukowane wydanie Encyklopedia Britannica definiowało „rycerzy Kolumba” jako organizację masońską dla katolików.
Pytam otwarcie i wprost – czy jest to prawda? Pytam wobec Polonii całego świata i Rodaków w kraju – i czekam na odpowiedź!...
www.rycerzekolumba.com/…/2061-konsekracj…

„Rycerze Kolumba często nazywani są "Katolicką Masonerią" i nazwa ta wydaje się w pełni uzasadniona. Gdy na skutek wydanych encyklik papieskich zabroniono katolikom pod groźbą ekskomuniki wstępować do masonerii, wielu katolików zaczęło traktować tę organizację w sposób w jaki protestanci traktują masonerię. Braterska pomoc wygląda w ten sposób, że członkowie robią interesy z braćmi z loży. Bardziej widocznym podobieństwem do masonerii jest wzorowana na masońskiej organizacja oparta na czterostopniowym wtajemniczeniu. Czwarty stopień wprowadzony w 1900 roku odpowiada najwyższemu stopniu masońskiemu. Nowi członkowie nie składają żadnej przysięgi, lecz obiecują dochować "tajemnic" „. www.traditia.fora.pl/pytania,59/rycerze-kolumba…

Rycerze Kolumba jest to organizacja o charakterze i strukturze zbliżonej do koterii masońskiej, przypomina to trochę filmowy "układ zamknięty". Na marginesie: jednym z członków RK jest Tadeusz R.”. skarzysko24.pl/…/19775-inkubator…

Były mason John Salza udzielił wywiadu dwutygodnikowi The Remnant (cytuję za Action familiale et scolaire, czerwiec 2011, nr 215). Podaje, że jest też członkiem Rycerzy Kolumba. Podaje, że kierownictwo tego Rycerstwa jest zdominowane przez masonów i pilnują, by walka z masonerią (jeden z celów tego Rycerstwa) nie była prowadzona. (Za: opoka.giertych.pl/owk76.htm)
więcej; Masoni u Rycerzy Kolumba - John Salza

KRAKÓW : Dwóch hierarchów wstąpiło do Zakonu Rycerzy Kolumba

Nowymi Pasterzami-Rycerzami są; Metropolita Krakowski, ks. kardynał Stanisław Dziwisz oraz Biskup Pomocniczy Archidiecezji Krakowskiej - Grzegorz Ryś. Hierarchowie są w krakowskiej Radzie 14000 im. Jana Pawła II, w której jest również Kapelan Stanowy - ks. kardynał Franciszek Macharski.

Trzej biskupi w gronie Rycerzy Kolumba
www.deon.pl/…/art,16285,trzej…
...
W swoim przemówieniu na Zjeździe Republikanów w 1988 roku George Bush mówił o Bogu Słonce - boskim, promieniującym środku znajdującym się w każdym człowieku? Żeby odpowiedzieć na to pytanie, przyjrzyjmy się najsłynniejszemu wyrażeniu prezydenta - odwołaniu się do „magii tysiąca punktów świetlnych".
George Bush zelektryzował cały świat swoja deklaracja zawarta w przemówieniu na Zjeździe w Nowym Orleanie:
„Oto Ameryka: Rycerze Kolumba, Grange, Hadassa, Disabled Veterans, Zakon Ahepa, Business nad Professional Women of America, union hall, grupy studiów biblijnych, LULAC, święte imię - olśniewająca różnorodność rozsiana jak gwiazdy, jak tysiąc punktów świetlnych, na szerokim i spokojnym niebie". (Tajna władza świata- Marrs Texe)

W okultystycznym języku, jakiego użył Bush, dosłownie znaczy ono rozprzestrzenianie i rozwój uniwersalistycznej Tajnej Doktryny masonerii, przez różne organizacje, pierwsze wspomniał Rycerzy Kolumba.
RC powstali w USA jako organizacja wzajemnej pomocy, w czasach kiedy katolików dość mocno dyskryminowano. Była to częściowo "katolicka odpowiedź na masonerię" - stąd struktura organizacyjna poniekąd przypomina strukturę tajnych stowarzyszeń ("stopnie", częściowo utajnione zebrania, itd.) Działają jawnie lecz tajemnicą pozostają tylko pewne ceremoniały . Jednym z celów Rycerzy Kolumba była walka z masonerią lecz z czasem masoneria ich przejęła. Zakon Rycerzy Kolumba był przedmiotem wnikliwych badań komisji senackiej Senatu USA, w latach trzydziestych ubiegłego wieku , członkowie komisji w większości masoni i protestanci, jednogłośnie i szczerze podpisali raport w którym uznali Rycerzy Kolumba za organizację służącą państwu, szerzącą patriotyzm i najważniejsze cnoty obywatelskie oraz ogólnoludzkie. USA w całości założone i kierowane przez masonerie( około trzy miliony członków) jakie może wydać owoce - , gruszki na wierzbie nie wyrosną'.
Były mason John Salza udzielił wywiadu dwutygodnikowi The Remnant (cytuję za Action familiale et scolaire, czerwiec 2011, nr 215). Podaje, że jest też członkiem Rycerzy Kolumba, mówi ; że kierownictwo tego Rycerstwa jest zdominowane przez masonów i pilnują, by walka z masonerią (jeden z celów tego Rycerstwa) nie była prowadzona. W USA ,RC ściśle współpracują z Rotary Club i z oficjalną masonerią, uczestniczą w wspólnych zebraniach, wyjazdach, na stronie masonerii, RC są reklamowani jako wspaniała organizacja która pomaga realizować ich cele.

W Polsce funkcjonują w odmienny sposób, nie jako agenci ubezpieczeniowi- agenci( w USA )ale jako działacze kościelni i nazywają się braćmi. Pierwszą radą RC w Polsce w 2006 roku była krakowska Rada nr 14000 im. Jana Pawła II, mająca siedzibę przy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. Od samego początku byli promowani przez S.Dziwisza. Działają przy Centrum JPII, w w którym ; krzesło jest tabernakulum, a na głównym ołtarzu Chrystusa pożera bestia', te okolice to kolebka masonerii w Krakowie.

Ich gazeta ,Zbroja' często nawiązuje do innych zakonów rycerskich np Krzyżacy ,Templariusze, -zakony które szerzyły okultyzm, i czciły szatana . Masoneria tzw. wyższych stopni stara się przedstawiać siebie jako następcę rycerskich zakonów średniowiecznych. Jednak bliższe przyjrzenie się masońskim ceremoniom owych “rycerskich” stopni wyraźnie wskazuje, iż nie ma ona zupełnie nic wspólnego z chrześcijańskimi zakonami. A w istocie, pod pozorem nawiązywania do nich, naucza czegoś wręcz przeciwnego, tj. wrogiego podejścia do wszelkich przejawów chrześcijaństwa. Rycerze Kolumba to następny podstęp masonerii na zadomowienie jej się w Kościele. ,Po owocach ich poznacie' ,RC politycy głosują (za in vitro, za związkami jednopłciowymi) ,w Kościele są za modernizmem, promują humanizm który ma za zadanie rozsadzanie Kościoła od środka – kult człowieka - zastępowanie zasady „wszystko dla Boga” zasadą „wszystko dla człowieka” - przy pomocy dzieł charytatywnych realizują cele masonerii. Dążą do jedności - „zbliżenie” katolików z innymi religiami , inne religie traktują jako „odmienne drogi” do tego samego cel . Nie jest również prawdą, że masoni i iluminaci nie uczestniczą we Mszy Św i np. nie przyjmują Komunii Św. , są oni często najbardziej gorliwymi katolikami uczestniczącymi w rozlicznych akcjach charytatywnych, Rycerze Kolumb mają stopnie, tak samo jak Masoni. Jednak jest różnica, masoneria ma 33 stopnie, a Rycerze Kolumba mają 4…

Oto emblemat faszyzmu wycięty z logo Rycerzy Kolumba
Kilka cytatów:
Jako katolikowi, zaproponowano mu włączenie się do tej organizacji “Rycerzy Kolumba”. Odbyło się parę tajnych spotkań robiących wodę z mózgu, że jest to organizacja szerząca tylko i wyłącznie dobro.Kolega w tych spotkaniach uczestniczył bardzo aktywnie, ale odbierał je z pewną rezerwą. Po kilku miesiącach zaproponowano mu inicjację wstąpienia w poczet wyższych Rycerzy, która miała się odbyć w Kościele katolickim, lecz przy zamkniętych drzwiach. Z opowiadań mego przyjaciela; Przed przysięgą zawiązano mu oczy przepaską, którą po chwili zerwał i ujrzał, że inicjacja ta odbywała się przed symbolem masońskim “cyrklem i ekierką”. Opuścił Kościół, nie chcąc brać w tym udziału, ale już po miesiącu został zwolniony z pracy.- Z. Kozłowski

CZY MASONERIA WYGRAŁA JUŻ WOJNĘ Z KOŚCIOŁEM Fragmenty książki: W miejscowości South Bend (stan Indiana), w okresie Wielkiego Postu 1991, katolicy wraz z księżmi oraz wybitnymi członkami ruchu Rycerze Kolumba (Knights of Columbus, znani również jako K of C) spotykali się co tydzień na Postnych Śniadaniach i spotkaniach ekumenicznych z okolicznymi masonami. Zresztą Rycerze Kolumba w całych Stanach Zjednoczonych utrzymują ostatnio bliskie i regularne kontakty z lożami masońskim.
Zalożenia systemu antychrześcijańskiego;
„Jedynym prawem bedzie to, co robisz!"-Aleister Crowley
TAJNA%20W%C5%81ADZA%20S%CC%81WIATA%20%E2%80%93%20Texe%20Marrs

..."W jednym, ważnym fragmencie Wilson sugeruje, ze wszyscy członkowie tajnego, okultystycznego stowarzyszenia, znanego pod nazwa Orod Templi Orientis - Zakon Templariuszy Wschodu - muszą podpisać trzy kopie dziwnego dokumentu. Dokument ten jest rzekomo streszczeniem religijnych i społecznych przekonań grupy. Wręcza go człowiek o nazwisku Jones głównemu bohaterowi książki Wilsona, Sir Johnowi, który dostaje zawrotu głowy czytając, co następuje:
Nie ma Boga poza Człowiekiem
Człowiek ma prawo żyć według własnych praw
Człowiek ma prawo żyć w taki sposób, jak chce
Człowiek ma prawo ubierać się, jak chce
Człowiek ma prawo mieszkać tam, gdzie chce
Człowiek ma prawo poruszać się po całej ziemi
Człowiek ma prawo jeść, co chce
Człowiek ma prawo pic, co chce
Człowiek ma prawo myśleć, co chce
Człowiek ma prawo mówić, co chce
Człowiek ma prawo pisać,co chce
Człowiek ma prawo kształtować, jak chce
Człowiek ma prawo rzeźbić, co chce
Człowiek ma prawo pracować, jak chce
Człowiek ma prawo odpoczywać, jak chce
Człowiek ma prawo kochać jak chce, gdzie chce, kiedy chce i kogo chce. (LGBT)
Człowiek ma prawo zabić tych, którzy zechcą mu odebrać te prawa. „Ależ to jest anarchia!" - wykrzyknął Sir John. „Oczywiście" - odpowiedział Jones. „To jest wypowiedzenie wojny wszystkiemu, co znamy jako chrześcijańska cywilizacje".. Bohaterowie Maks of the Illuminati przyznają, ze powyższa deklaracja ma zdradziecki charakter. Jest równoznaczna z anarchia i jest niezwykle podstępna, stwierdzają, chociaż wyraża rzekoma „filozofie wolności". „Przyjrzyj się raz jeszcze pierwszej linijce" - powiedział Jones. „Oto sedno bluźnierstwa: Nie ma Boga poza człowiekiem - Czy widzisz w jaki sposób to może doprowadzić podatnych ateistów do humanistycznego mistycyzmu, a naiwnych mistyków do ateizmu, wciągając obydwu w światowy spisek przeciwko rządowi państwa i zorganizowanej religii? I czy widzisz, jak taki umiarkowany indywidualizm jest w stanie zainteresować naprawdę wartościowe umysły i szlachetne serca... " Katolicy" LGBT - działanie masonerii..."

" Katolicy" LGBT - działanie masonerii

Foster Bailey, mason 33 stopnia wtajemniczenia, autor książki „The Spirit of Masonry" (Duch masonerii), która szczegółowo omawia okultystyczne podstawy wolnomularstwa, twierdzi, ze za konkretnymi, świetlanymi ludzmi zorganizowanymi w Nowej Grupie sług świata stoi potężniejsza grupa. Skalda się ona z członków okultystycznej hierarchii. W referacie „Changing Esoteric Values" (Zmieniajac ezoteryczne wartosci), wygloszonym w Londynie w 1954 roku, Bailey opisał sposób funkcjonowania okultystycznej hierarchii. Z jego referatu wynika, ze okultystyczna hierarchia nadzoruje władze finansistów, biznesmenów i ludzi oświaty, którzy są niezrównani w swoich zdolnościach organizacyjnych i kierowniczych:
Okultystyczna hierarchia na ziemi działa podobnie jak dzisiejsze wielkie, międzynarodowe i potężne korporacje...
Kiedy międzynarodowy koncern decyduje się na ekspansje i inwestycje w nowej części świata, musi mieć
kapitał, pracowników, musi poznać związane z tym problemy, musi opracować plan, który pozwoli na uzyskanie wystarczających zysków w ciągu określonego czasu na to by uzasadnić milionowe nakłady.
Okultystyczna hierarchia musi dopasować swój rozwój do istniejącego rządu, dobrego czy złego, i do tej części świata w której zamierza działać. Uczy się ludzi i jeżyka oraz bada źródła surowców, dostępność i jakość pracy oraz problemy transportowe. Wasyla zwiadowców i sprawdza reakcje na swoje plany. W końcu, kiedy jest gotowa, rusza do boju. Tak działa hierarchia. (R.C.- stopień do przejęcia kraju przez masonerie)

Foster Bailey jest wysokim urzędnikiem Lucis Trust i jego prace są publikowane przez wydawnictwo tej organizacji. Jedna z jego książek, Running God's Plan (Pokierować planem Boga), informuje nas co się stanie z tymi, którzy sprzeciwia się nadchodzącemu Nowemu Porządkowi Swata i stowarzyszeniu oświeconych ludzi u władzy. Autor oznajmia, ze ci, którzy nie będą w stanie zaakceptować nieodwracalnych zmian, staną się „wiecznymi wyrzutkami". W erze Wodnika przyjdzie czas na rozprawienie się z wątpiącymi, sceptykami i opornymi. (zaczipowanie)

Inna książka wydana przez Lucis Trust, „Form Bethlehem to Calvary" (Od Betlejem do Kalwarii), także krytykuje ludzi utrudniających postęp Nowego Porządku. Dowiadujemy się z niej, ze okultystyczna hierarchia i Iluminaci są boskimi stworzeniami. Książka informuje nas, ze oświecony człowiek doświadczył „nowych narodzin" i stal się „oświeconym nosicielem światła, który może oświetlić drogę innym". Taki człowiek przeszedł przez taka sama inicjacje jak Chrystus. Był symbolicznie ukrzyżowany i oczyszczony w ogniu. Jest gotowy prowadzić nas ku odnowie i odbudowie. Stal się pełnym członkiem Iluminatów... (symbolika chrześcijańska z psychologią- wielu może zmylić)...


Violetta Kołomycka shares this
871
Agata Arwar shares this
1774
B W
Wynika z tego, że o. Rydzyk też jest Rycerzem Kolumba
Janina Kowalska shares this
529
woj_tek shares this
95
jacenty_11 shares this
449
D4wCio121 shares this
730
Tadeusz Kaktus
Skoro w programie masonerii kościelnej jest, że człowiek może pisać, co chce, napiszę. Matecznikiem Rycerzy Kolumba jest Skarżysko Kamienna, w szczególności jeden kościół, który ma bardzo oryginalne malowidła. Kościół jest p.w. Matki Bożej Częstochowskiej. Ołtarz Wielki to tron Niepokalanej. Ponad ołtarzem malowidło zaś jest bardzo dziwne. Od baranka na górze rozbryzgują się jakieś wycieki …More
Skoro w programie masonerii kościelnej jest, że człowiek może pisać, co chce, napiszę. Matecznikiem Rycerzy Kolumba jest Skarżysko Kamienna, w szczególności jeden kościół, który ma bardzo oryginalne malowidła. Kościół jest p.w. Matki Bożej Częstochowskiej. Ołtarz Wielki to tron Niepokalanej. Ponad ołtarzem malowidło zaś jest bardzo dziwne. Od baranka na górze rozbryzgują się jakieś wycieki sugerujące krew, lecz ich barwa jest jakby skrzeplin, bluzgających wokoło. Najdziwniejsze jest jednak to, to co jest zakryte rzeźbą. W środku tego krwawego potoku jest czarna wrzecionowata dziura z pypciem czerwonawym na samej górze. Dziura ma znaczący kształt i rozszerza się i pogłębia ku dołowi. Kształt jest nieco przysłonięty ale da się zauważyć czarną dziurę o zastanawiającym kształcie, poprzez pogłębiającą się czerń sugeruje w dół malowidła większą głębokość.
Białawe twory zaopatrzone w podłużne nacieki mogą sugerować jakąś błonę poprzeszywaną krwistymi żyłkami.

Znając masonerię, wiem, że ona posługuje się symboliką, która ma być nierozpoznana przez większość ale ma urągać treściom religijnym i nawet jak je prezentuje dla wtajemniczonych ubliża religii.
Tak odbieram to malowidło. Nad Niepokalanie Poczętą na tronie artysta w mateczniku Rycerzy Kolumba umieścił obraz kobiecego wejścia do pochwy w zawoalowany sposób i krew, która może wypływać z baranka, ale może być oznaką defloracji. Nic bardziej nie zaspokoi masońskiego gustu jak przystroić Niepokalane Poczęcie obrazem utraty dziewictwa, i umieścić je powyżej, jako tryumfujące nad Niepokalaną. Zresztą, oceńcie sami.

czy to nie jest schematycznie podobne?
Krew może być dodatkowym symbolem utraty dziewictwa i obelgą, czytelna tylko dla niektórych.

Może zdjęcia nieco za słabej jakości, ale jak ktoś będzie w pobliżu niech sobie z bliska popatrzy. Defloracja, której jako wizji artystycznej będzie bronił niejeden ksiądz i szczery katolik nad figurą tronującego Niepokalanego Poczęcia. Nie dziwi to jednak w mateczniku Rycerzy Kolumba.
Anieobecny
...,a zwłaszcza za masonami...
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA shares this
31.2K
Rycerze Kolumba często nazywani są "Katolicką Masonerią" .
CUDOWNY MEDALIK
MementoMori+++Tak, bo rycerze kolumba tam działają. Przez 5 lat tam chodziłam na Msze Św. Trydenckie, więc się napatrzyłam na wszelkie nieprawidłowości i profanacje.
CUDOWNY MEDALIK
Na Karolkowej, Ksiądz, który odprawia Msze Św. Trydenckie udziela Komunii Św. zamaskowany. Wymaga i wymusza też od wiernych zakładania masek. Niestety wielu się jemu podporządkowuje. Na inny niegodny strój nie zwraca uwagi i niewiasty mogą przychodzić w spodniach i kusych spódniczkach z dużymi dekoltami. Wystarczy, że mają zasłoniętą twarz, reszta może być goła.
ľubica
Kolumbovi rytieri sú často označovaní ako "katolícke slobodomurárstvo".
niewolnicaMaryi
Boże Ojcze , Boże Jezu Chryste , Boże Duchu Święty , ratuj bo diabeł nas zniszczy , co mamy robić . Matko Boża zmiażdż łeb starodawnego węża szatana . Zwyciężyłaś , zwyciężaj o Niepokalana !!!