Quas Primas
211.9K
Walczyć o prawdę
Występowanie przeciwko zasadom tradycyjnej wiary katolickiej oraz oficjalnie i publiczne ogłaszanie tego podlega ekskomunice z mocy prawa. Czy wobec tego na urzędzie Piotrowym nie mamy ekskomunikowanego Franciszka, całego zastępu kardynałów i biskupów, którzy czynią odstępstwa religijne prawem katolików narażając na niebezpieczeństwo ich dusze?
etbilard shares this
881