Clicks13.6K
Leo3340
428
Posolstvo Garabandalu. Tento video-dokument zachytáva udalosti série zjavení našej blahoslavenej nebeskej Matky štyrom vidieckym dievčatám v horskej dedinke San Sebastian de Garabandal v severnom …More
Posolstvo Garabandalu.

Tento video-dokument zachytáva udalosti série zjavení našej blahoslavenej nebeskej Matky štyrom vidieckym dievčatám v horskej dedinke San Sebastian de Garabandal v severnom Španielsku v rokoch 1961 až 1965. Štyri dievčatá – Mária Conchita Gonzales (12), Mari-Loli Dolores Mazon (12), Jacinta Gonzales (12) a Mária Cruz Gonzales (11) – počas zjavení Panny Marie upadali do stavu hlbokej extázy, kde boli prítomní aj mnohí lekári, ktorí tieto extatické stavy dievčat zdokumentovali a ktoré odporovali fyzikálnym a najmä statickým zákonom ako i bežným reakciám ľudského organizmu. Dievčatá v týchto stavoch neustále porušovali fyzikálne zákony tohto sveta. Pohybovali sa dopredu – akoby sa posúvali – a to nielen postojačky ale aj v kľačiacej polohe v ktorúkoľvek dennú či nočnú hodinu. Keď počas extázy dopadali na kolená, boli nárazy tak tvrdé, že okolostojaci mali strach, aby si neroztrieštili kolená. Dievčatám sa však nikdy nič nestalo a nič ich ani nebolelo. Pri svetelných šokoch, ktorým boli vystavené ich oči, dievčatá nikdy nežmurkli. Počas extázy sa nikdy telesne ani duševne neunavili a počas behu sa nikdy nezadýchali a ani dážď ich nepremočil. Bolo bežné, že počas extázy boli dievčatá akoby zavesené vo vzduchu bez toho, že by ich niekto držal alebo mali pod sebou nejakú podperu. Tieto prípady levitácie boli mnohokrát vyfotografované a boli videné početnými svedkami.

Dôvodom zjavení Božej Matky v Garabandale bolo to, aby prostredníctvom dievčat odovzdala celému svetu závažné posolstvo, ktoré významovo naväzuje na varovanie Panny Márie z La Salette a objasňuje dôležité upozornenie z Fatimy. Obzvlášť potvrdzuje 3. Fatimské tajomstvo, ktoré bolo oficiálne zverejnené pápežom Jánom Pavlom II. Panna Mária sa vo svojom posolstve z Garabandalu zmieňuje o Veľkom Varovaní, ktoré je ústrednou témou zverejňovaných Ježišových posolstiev na webe jezis-kristus-varovanie.webnode.sk, prijímaných vizionárkou Máriou Božského Milosrdenstva. Panna Mária postupne oznámila dievčatám, že Boh zošle na ľudstvo Veľké Varovanie, ktoré bude viditeľné na celom svete. Bude to ako vnútorné zjavenie našich hriechov – osvietenie nášho svedomia. Uvidia a pocítia ho veriaci aj neveriaci všade vo svete. Mari-Loli Dolores Mazon taktiež povedala, že počas Varovania sa zastavia všetky motory a stroje a že sa máme na túto udalosť pripraviť tým, že máme konať hodne pokánia, prinášať obete, denne navštevovať Najsvätejšiu Sviatosť a každý deň sa modliť ruženec. Jacinta Gonzales opisuje Veľké Varovanie takto: "Bude najprv videné vo vzduchu všade na svete a potom sa to prenesie do vnútra našich duší. Nebude to trvať dlho ale bude sa to zdať veľmi dlhé kvôli tomu, ako to na nás zapôsobí. Bude to pre dobro našich duší, aby sme uvideli v nás, v našom svedomí, dobro aj zlo, ktoré sme spôsobili. Vtedy pocítime veľkú lásku k našim nebeským rodičom (k Nebeskému Otcovi a k Márii, našej Nebeskej Matke) a budeme prosiť o odpustenie za všetky urážky …"

Svätý páter Pio z Pietrelciny (1887-1968) vo svojej výpovedi potvrdzuje, že sa jedná o naozaj pravé Mariánske zjavenie. Dá sa s istotou povedať, že stigmatizovaný svätec, ktorý medzi iným obdržal od Pána aj dar byť prítomný súčasne na dvoch miestach, by cez svoje mimoriadne rozlišovacie schopnosti istotne ľahko rozpoznal pravosť tohto zjavenia. Dôverujme svätcom, lebo oni nás približujú k živému Kristovi.
apredsasatoci shares this
29
🤔
apredsasatoci and 2 more users link to this post
hasak shares this
6
dokumenttarný.

telo
aobubo
Reagujete Pařez na jiný článek,než jsem vložil odkaz,zatím jsem ho nečetl,sry.
pařez
ad) Nový přístup k hodnocení zjevení - četl jsem jen kousek, je to hodně rozsáhlé - asi to stojí za to si to přečíst. Nicméně s něčím souhlasit nelze:

"...Dále se budeme zabývat tím, od jakých bytostí jsou tyto informace vizionáři získávány. Nicméně budeme předpokládat, že všechny informace pocházejí z informačního pole, které vytvořil a má pod kontrolou Bůh. V informačním poli jsou informace …More
ad) Nový přístup k hodnocení zjevení - četl jsem jen kousek, je to hodně rozsáhlé - asi to stojí za to si to přečíst. Nicméně s něčím souhlasit nelze:

"...Dále se budeme zabývat tím, od jakých bytostí jsou tyto informace vizionáři získávány. Nicméně budeme předpokládat, že všechny informace pocházejí z informačního pole, které vytvořil a má pod kontrolou Bůh. V informačním poli jsou informace z minulosti, přítomnosti a budoucnosti. Z informačního pole může čerpat ten, kdo tam získá od Boha přístup..."
www.verite.cz/cs/informace-ze-zjeveni

Autor se asi inspiruje pojetím Břetislava Kafky - osobně klidně připouštím existenci "informačního pole", ve kterém jsou "zapsány" události, ke kterým už došlo, tj. minulost. Psát o přítomnosti je pochybné, protože okamžik přítomnosti se dříve, než ho stačíme zaznamenat, stává minulostí.
Především a hlavně v tomto "informačním poli" nemůže být uložena budoucnost. Budoucnost totiž zná pouze Bůh díky své vševědoucnosti.
Andělé mohou poznávat do určité míry budoucnost díky své inteligenci - tj. udělat "prognózu" toho, co může nastat, resp. do toho zahrnout své záměry (ďáblové), nebo to, co jim zjeví Bůh pro dobro lidí (dobří andělé).
Principiálně v "informačním poli" budoucnost být zapsána nemůže - není totiž pevně dána, odvíjí se od uplatnění svobodné vůle rozumem obdařených tvorů. Zda je nicméně možné, aby se v tomto "informačním poli" zobrazoval výsledek existujících dějů a záměrů s jistým předstihem, to podle mne vyloučit nelze - vysvětlovalo by to existenci předtuch a vizí budoucnosti různých věštců. Jiné vysvětlení by ale bylo, že tyto vize a předtuchy mohou pocházet od andělů (dobrých nebo zlých), kteří ve svém neskonale dokonalejším poznání mohou poznat budoucnost lépe než my.
aobubo
Peter(skala)
V * A * R * O * V * A * N * I * E 🙏 (POSLEDNÉ ČASY)
Rastislav333 shares this
6
Dokumentárne.

rôzne
johnfrax shares this
3
Kresťanská téma video.

mozaika-rôzne videá
robbi
Username, prepáč, ale tvoja úroveň vyjadrovania patrí tak medzi 3-4 cenovú úroveň.
v tom stanovisku je zhrnuté pre aj proti. Kto chce ten to pochopí a kto nechce to nepochopí. Niekoľko krát bolo prehodnotené stanovisko ku Garabandalu. Keby človek mal čas, tak tie tvoje výroky by neobstáli a padli by ako domčetk z karát. Nie je to ale potrebné, lebo ľudia čistého srdca vedia svoje a zlý zostanú …More
Username, prepáč, ale tvoja úroveň vyjadrovania patrí tak medzi 3-4 cenovú úroveň.
v tom stanovisku je zhrnuté pre aj proti. Kto chce ten to pochopí a kto nechce to nepochopí. Niekoľko krát bolo prehodnotené stanovisko ku Garabandalu. Keby človek mal čas, tak tie tvoje výroky by neobstáli a padli by ako domčetk z karát. Nie je to ale potrebné, lebo ľudia čistého srdca vedia svoje a zlý zostanú takými akými aj sú . Nikto nepôjde do zatratenia preto, že uverí posolstvám v Garabandale. Skôr si myslím, že tento tvoj urputný boj je ako býk na červené plátno., pričom je to celkom zbytočné.
Je to naozaj strata času a nedostatok bratskej lásky.
robbi
One more comment from robbi
robbi
Virtue, ani mne sa nepáčia tieto súboje. Budem sa za Teba modliť, aby sa Duch svätý dotkol Tvojho srdca. Je treba ale, aby mu človek dovolil vstúpiť do svojho srdca. Takéto srdce musí by ť čisté, pokorné a túžiť prijať Pravdu.
Tvoja sestra v Kristovi
alino
Virtue-digger — 25.12.2011 11:53:26:
...počínanie posledných dvoch pápežov treba len správne pochopiť. Deklarácia Dominus Iesus by každému mohla napovedať dosť...

Kto prijme nové myslenie, stratí zdravý rozum, a kto novú evanjelizáciu, ten stratí Boha úplne.
Mne stačil prejav včera na námestí v Ríme...vraj prišiel na zem princ mieru... čo už ste všetci mimo? a to dobre dávno, že?
😜
evelina
🤦
robbi
Virtue nie nechcem, aby si neprispieval, ale aby si hľadal pravdu a Božiu vôľu. Človek rýchlo usúdi čo je správne a čo nie. Napr. k tomu, čo sem sústavne píše username sa nedá "zvoleja" odpovedať, ale treba dohľadať veci o ktorých si človek myslel, že ich má v malíčku.
Bolo to síce ťažké, ale veľmi mi to pomohlo. Napr. Jej stanoviská ku Garabandalu vo mne spôsobili opak a to ten, že som sa …More
Virtue nie nechcem, aby si neprispieval, ale aby si hľadal pravdu a Božiu vôľu. Človek rýchlo usúdi čo je správne a čo nie. Napr. k tomu, čo sem sústavne píše username sa nedá "zvoleja" odpovedať, ale treba dohľadať veci o ktorých si človek myslel, že ich má v malíčku.
Bolo to síce ťažké, ale veľmi mi to pomohlo. Napr. Jej stanoviská ku Garabandalu vo mne spôsobili opak a to ten, že som sa posilnila v pravosti posolstiev. Skoro všetko čo píše je opačné. Všimla som si to už dávno. Teraz už nepochybujem, lebo v knihe, ktorú mám náhodou kúpenú u Saleziánov. Boli autentické listy od Pátra Pia o pravosti týchto posolstiev a ešte viac Prečítaj si úvod, ten som sem vložila. Musíš čítať aj medzi riadkami.
Požehnané sviatky
robbi
Virtue - Ty čítaš z písma len to čo chceš čítať a to čo chceš počuť.
Duch svätý vanie kde chce. Sv. Faustína bola oslovená Pánom Ježišom k tomu, aby pomohla Pánovi pripraviť jeho druhý príchod. Pápež má svoju úlohu v rámci tejto prípravy a Ty máš tiež svoju úlohu. Možno si myslíš, že sa nás tento druhý príchod netýka, ale mýliš sa.
Neviem, či je tu niekto iný, kto vkladá katechézy Benedikta na …More
Virtue - Ty čítaš z písma len to čo chceš čítať a to čo chceš počuť.
Duch svätý vanie kde chce. Sv. Faustína bola oslovená Pánom Ježišom k tomu, aby pomohla Pánovi pripraviť jeho druhý príchod. Pápež má svoju úlohu v rámci tejto prípravy a Ty máš tiež svoju úlohu. Možno si myslíš, že sa nás tento druhý príchod netýka, ale mýliš sa.
Neviem, či je tu niekto iný, kto vkladá katechézy Benedikta na gloriu. keď ich vkladám, tak ich aj počúvam. Neviem, či je tu niekto iný, kto vkladá nedeľné evanjelium. Keď to vkladám, tak to počúvam.
Pokiaľ by si sa pozrel na moju prácu, vedel by si, že počúvam Benedikta, učím sa z Jána Pavla II, čítam evanjelium, ale treba nám, aby sme vedeli rozoznať časy v ktorých žijeme, lebo vieš ako spravíš skúšku bez prípravy - veľmi slabo. Príprava je dôležitá ako v živote praktickom vo všetkých veciach tak aj v duchovnom.
Pokiaľ sa ty a username nemienite pripravovať na druhý príchod Pánov a žiť si akoby nič - tzv driemajúca cirkev- nebudete pripravení. Tak aspoň nebuďte zlým príkladom ostatným.
alino
Virtue-digger 25.12.2011
Daruj nám, Bože, pravoverného Pápeža!
Nech vedie svoje stádo len ku Tebe Pane.
🙏