Clicks7.1K
masada
118
Ks. Natanek. Grzeszymy przyjmując Komunię Św. od świeckiego szafarza. Jeszcze raz o szafarzach - "rozbójnikach" w Kościele Świętym.More
Ks. Natanek. Grzeszymy przyjmując Komunię Św. od świeckiego szafarza.

Jeszcze raz o szafarzach - "rozbójnikach" w Kościele Świętym.
Czas ucisku shares this
7
kod01
Eliasta
I od 62 roku to trwa.
Bóg jest Miłością
@BAH , przykro mi, ale mój mały rozumek nie pozwala mi zaprzestać.
BAH
Bóg jest Miłością 8 godziny temu
@BAH. dziękuje za odpowiedź.
🤨

Nie czekam na 'dziekuję' tylko na 'przepraszam ks. Piotra'
oraz zaprzestania pisania kolejnych bzdur.

Nie szukaj tego, co jest zbyt ciężkie,
ani nie badaj tego, co jest zbyt trudne dla ciebie.
O tym rozmyślaj, co ci nakazane,
bo rzeczy zakryte nie są ci potrzebne.

Nie trudź się niepotrzebnie nad tym, co siły twoje przechodzi -
More
Bóg jest Miłością 8 godziny temu
@BAH. dziękuje za odpowiedź.
🤨

Nie czekam na 'dziekuję' tylko na 'przepraszam ks. Piotra'
oraz zaprzestania pisania kolejnych bzdur.

Nie szukaj tego, co jest zbyt ciężkie,
ani nie badaj tego, co jest zbyt trudne dla ciebie.
O tym rozmyślaj, co ci nakazane,
bo rzeczy zakryte nie są ci potrzebne.

Nie trudź się niepotrzebnie nad tym, co siły twoje przechodzi -
więcej, niż zniesie rozum ludzki, zostało ci objawione.
Wielu bowiem domysły ich w błąd wprowadziły
i o złe przypuszczenia potknęły się ich rozumy.

Na chorobę pyszałka nie ma lekarstwa,
albowiem nasienie zła w nim zapuściło korzenie.
Serce rozumnego rozważa przypowieści,
a ucho słuchacza jest pragnieniem mędrca.


[Syr 3, 24-29]
Bóg jest Miłością
@BAH. dziękuje za odpowiedź. Pozwolę sobie zacytować kanon, który poprzedza niżej wyszczególnione. jest to kanon 841

Kan. 841 - Ponieważ sakramenty są te same dla całego Kościoła i należą do depozytu wiary, tylko do najwyższej władzy kościelnej należy zatwierdzanie lub określanie tego, co jest wymagane do ich ważności.
Także do tejże lub innej kompetentnej władzy, zgodnie z kan. 838, §§ 3 i …
More
@BAH. dziękuje za odpowiedź. Pozwolę sobie zacytować kanon, który poprzedza niżej wyszczególnione. jest to kanon 841

Kan. 841 - Ponieważ sakramenty są te same dla całego Kościoła i należą do depozytu wiary, tylko do najwyższej władzy kościelnej należy zatwierdzanie lub określanie tego, co jest wymagane do ich ważności.
Także do tejże lub innej kompetentnej władzy, zgodnie z kan. 838, §§ 3 i 4, należy określanie tego, co dotyczy godziwego ich sprawowania, udzielania i przyjmowania, jak również obrzędu stosowanego przy ich sprawowaniu

Jeśli więc najwyższa władza w Kościele wydaje dokument (
np. Instrukcja Immensae caritatis) w którym określa zasady udzielania danego sakramentu- bo ma do tego prawo w świetle tego co mówi kanon 841- to nadal nie widzę powodu dla którego wierny miałby popełniać grzech przyjmując Najświętszy Sakrament w ten sposób.
Osobiście uważam iż w Polsce nie ma obiektywnych powodów do powoływania nadzwyczajnych szafarzy. Jeśli jednak taka osoba "działa" , nawet jeśli pojawiają się nadinterpretacje prawa - to winy za ten stan rzeczy nie ponosi przecież wierny, a ten kto owego nadużycia się dopuścił. Dlatego nie zgodzę się z tym, że popełnia grzech
BAH
www.zaufaj.com/prawo-kanoniczne/54.html

Kan. 844 -

§ 1. Katoliccy szafarze udzielają godziwie sakramentów tylko wiernym katolikom, którzy też godziwie przyjmują je tylko od katolickich szafarzy, z zachowaniem przepisów §§ 2, 3 i 4 niniejszego kanonu, jak również kan. 861, § 2.

§ 2. Ilekroć domaga się tego konieczność lub zaleca prawdziwy pożytek duchowy i jeśli nie zachodzi niebezpieczeństw…More
www.zaufaj.com/prawo-kanoniczne/54.html

Kan. 844 -

§ 1. Katoliccy szafarze udzielają godziwie sakramentów tylko wiernym katolikom, którzy też godziwie przyjmują je tylko od katolickich szafarzy, z zachowaniem przepisów §§ 2, 3 i 4 niniejszego kanonu, jak również kan. 861, § 2.

§ 2. Ilekroć domaga się tego konieczność lub zaleca prawdziwy pożytek duchowy i jeśli nie zachodzi niebezpieczeństwo błędu lub indyferentyzmu, wolno wiernym, dla których fizycznie lub moralnie jest niemożliwe udanie się do szafarza katolickiego, przyjąć sakramenty pokuty, Eucharystii i namaszczenia chorych od szafarzy niekatolickich tego Kościoła, w którym są ważne wymienione sakramenty.
.....
Bóg jest Miłością
@BAH ,

Dziękuję za ten krytyczny głos, który w kwestii zastrzeżenia – jest jak najbardziej uzasadniony. Na tym jednak kończy się moja zgoda.

Cytuję : …Zaś sugerowanie, że ks. Piotr jest niekatolickim szafarzem,
to już przypadek kliniczny


Będę wdzięczny za wskazanie mi słów w mojej wypowiedzi, które sugerują taki stan rzeczy- tzn., że ks.Piotr jest niekatolickim szafarzem. Dla ułatwienia …More
@BAH ,

Dziękuję za ten krytyczny głos, który w kwestii zastrzeżenia – jest jak najbardziej uzasadniony. Na tym jednak kończy się moja zgoda.

Cytuję : …Zaś sugerowanie, że ks. Piotr jest niekatolickim szafarzem,
to już przypadek kliniczny


Będę wdzięczny za wskazanie mi słów w mojej wypowiedzi, które sugerują taki stan rzeczy- tzn., że ks.Piotr jest niekatolickim szafarzem. Dla ułatwienia wklejam cały tekst […Grzeszymy uczestnicząc we Mszy św. w niedzielnej, którą sprawuje kapłan suspendowany. Msza św. jest ważna, ale nie spełnia obowiązku mszy świętej niedzielnej [wg Kodeksu Prawa Kanonicznego, kan. 844, par. 2 ]

Osoby, które oglądają powyżej umieszczony fragment kazania- są świadkami narodzin nowego grzechu, jakim jest rzekomo przyjmowanie Komunii św. z rąk nadzwyczajnego szafarza. Chętnie przeczytam Pani/Pana zdanie w tej sprawie. I nie mam na myśli wywodów co mówi o tym Sobór, czy o zasadności powoływania takich osób .Interesuje mnie osoba wiernego, który ma to nieszczęście, że na takie ręce trafił. Na czym polega grzech wiernego?

W sytuacji, kiedy pojawiają się takie nowości ( a są one jak widzę zaczerpnięte z Orędzi na Czasy Ostateczne)- warto przypomnieć o rzeczach starych, a tą jest niewątpliwie informacja o tym, że uczestnictwo we Mszy św. niedzielnej, odprawianej przez kapłana suspendowanego które nie jest oczywiście zabronione, ma pewne konsekwencje i trzeba o nich pamiętać. Problemem takim jest to, że taka Msza św. choć jest ważna - nie spełnia obowiązku Mszy św. niedzielnej i należy tego dnia udać się ponownie na Mszę św. taką , która obowiązek ten wypełnia.

A tak na marginesie dodam, że zadziwia mnie to, że bez zająknięcia przyswajane zostają błędy różnego kalibru, które wyczytywane są z TYCH prywatnych orędzi . Nawet objawienia zaaprobowane przez KK stanowią zwykle dodatek do Ewangelii czy Katechizmu KK, a nie stanowią podstawy działalności duszpasterskiej.
BAH
Bóg jest Miłością 9 godziny temu
@BAH. tak naprawdę to nie wiem co ma na myśli mój rozmówca.....
🤨

To byłby najmniejszy kłopot.

Prawdziwy problem, to bzdury jakie wypisujesz.
I nawet nie czujesz, że trujesz od rzeczy.

Przywołujesz stwierdzenia, których nie rozumiesz.

Zastrzeżenie mówi tym kto może udzielić rozgrzeszenia
a nie kto i do kogo ma pisać.

Zaś sugerowanie, że ks. Piotr jest nieka…More
Bóg jest Miłością 9 godziny temu
@BAH. tak naprawdę to nie wiem co ma na myśli mój rozmówca.....
🤨

To byłby najmniejszy kłopot.

Prawdziwy problem, to bzdury jakie wypisujesz.
I nawet nie czujesz, że trujesz od rzeczy.

Przywołujesz stwierdzenia, których nie rozumiesz.

Zastrzeżenie mówi tym kto może udzielić rozgrzeszenia
a nie kto i do kogo ma pisać.

Zaś sugerowanie, że ks. Piotr jest niekatolickim szafarzem,
to już przypadek kliniczny.

Tego to nawet miejscowi opluwacze przez 5 lat nie wymyślili.
masada
Każdy kapłan, który być może w grzechu ciężkim odprawia Mszę Świętą.
To też jest ważna tylko niegodna. każdy rozważa w swoim sercu co jest dobre a co złe.
Bóg jest Miłością
@BAH. tak naprawdę to nie wiem co ma na myśli mój rozmówca, ja przypominam lub uświadamiam pewien fakt, którym jest to, że : Grzeszymy uczestnicząc we Mszy św. w niedzielnej, którą sprawuje kapłan suspendowany. Msza św. jest ważna, ale nie spełnia obowiązku mszy świętej niedzielnej [wg Kodeksu Prawa Kanonicznego, kan. 844, par. 2 ]
BAH
@Bóg jest Miłością 6 godziny temu

Ekskomunice zastrzeżonej Stolicy Apostolskiej simpliciter podlega ten

kto zapisuje się do sekty masońskiej lub jej podobnych sekt, kan. 2335
Czy ten, którego masz na myśli jest posiadaczem takiego pisma ze Stolicy Apostolskiej?

🤨

kan. 1325 KPK mówi o ignorancji ciężko zawinionej przewrotnej lub umyślnej,

oraz nietrzeźwości lub innych zaburzeniach …More
@Bóg jest Miłością 6 godziny temu

Ekskomunice zastrzeżonej Stolicy Apostolskiej simpliciter podlega ten

kto zapisuje się do sekty masońskiej lub jej podobnych sekt, kan. 2335
Czy ten, którego masz na myśli jest posiadaczem takiego pisma ze Stolicy Apostolskiej?

🤨

kan. 1325 KPK mówi o ignorancji ciężko zawinionej przewrotnej lub umyślnej,

oraz nietrzeźwości lub innych zaburzeniach umysłowych, a także wzburzeniach uczuciowych.
Bóg jest Miłością
@KR44 Zapewne myślisz o tym paragrafie :
Ekskomunice zastrzeżonej Stolicy Apostolskiej simpliciter podlega ten
kto zapisuje się do sekty masońskiej lub jej podobnych sekt, kan. 2335
Czy ten, którego masz na myśli jest posiadaczem takiego pisma ze Stolicy Apostolskiej?
Bo nie słyszałem.
Co do mojego wpisu, wydaje mi się, że uczciwość nakazywałaby powiadomić uczestniczących we Mszy św. niedzieln…More
@KR44 Zapewne myślisz o tym paragrafie :
Ekskomunice zastrzeżonej Stolicy Apostolskiej simpliciter podlega ten
kto zapisuje się do sekty masońskiej lub jej podobnych sekt, kan. 2335
Czy ten, którego masz na myśli jest posiadaczem takiego pisma ze Stolicy Apostolskiej?
Bo nie słyszałem.
Co do mojego wpisu, wydaje mi się, że uczciwość nakazywałaby powiadomić uczestniczących we Mszy św. niedzielnej, że powinni jeszcze raz wybrać się tego dnia do kościoła.
KR44
A czy suspensa tego kapłana jest ważna skoro nałożył ją ktoś kto sam jest ekskomunikowany?
Widziałam wielką liczbę kapłanów dotkniętych ekskomuniką, którzy wydawali się tym nie przejmować, a nawet o tym nie wiedzieli. A jednak byli ekskomunikowali od chwili, gdy wzięli udział w pewnych przedsięwzięciach, gdy weszli do pewnych stowarzyszeń i przejmowali opinie, na których ciążyła klątwa.
waz2054
@Bóg jest Miłością niestety masz rację. Ale jedną z metod wybielania samego siebie jest mówienie o grzechach innych. Sic!
Bóg jest Miłością
Grzeszymy uczestnicząc we Mszy św. w niedzielnej, którą sprawuje kapłan suspendowany. Msza św. jest ważna, ale nie spełnia obowiązku mszy świętej niedzielnej [wg Kodeksu Prawa Kanonicznego, kan. 844, par. 2 ]
Weronika.S
Podczas uroczystości 1050 rocznicy Chrztu Polski ,,generalicja,, siedziała, a świeccy szafarze ,,udzielali,, Komunii Świętej,,
wacula25wp.pl
I każdy może się mylić ponieważ jest grzesznikiem . Przecież ksiadz lub jakis szafasz nie jest BOGIEM J.CH.i nie widzi stanu duszy jak CHRYSTUS MOI drodzy a co nasz CHRYSTUS miałby jeszcze uczynić jak te słowa i czyny jego a czy kapłan nie czyni tego samego robicie coś tak jak żydzi chcą być lepsi od świętego apostoła św. Łukasza, zwrócił się Jezus do uczniów. Potem wziął kielich wina, odmówił …More
I każdy może się mylić ponieważ jest grzesznikiem . Przecież ksiadz lub jakis szafasz nie jest BOGIEM J.CH.i nie widzi stanu duszy jak CHRYSTUS MOI drodzy a co nasz CHRYSTUS miałby jeszcze uczynić jak te słowa i czyny jego a czy kapłan nie czyni tego samego robicie coś tak jak żydzi chcą być lepsi od świętego apostoła św. Łukasza, zwrócił się Jezus do uczniów. Potem wziął kielich wina, odmówił modlitwę i polecił: „Weźcie go i podzielcie między siebie;albowiem powiadam wam: odtąd nie będę już pił z owocu winnego krzewu, aż przyjdzie Królestwo Boże”. I tak apostoł Piotr rybak o twardych spracowanych ciężkich dłoniach jak jego braci w wierze rozdzielali między siebie BOŻY DAR i WINO , tak jak kapłani i szafarze słudzy pańscy
mariba
Boże ----ile razy przyjąłem Komunię Św. od tych bandytów???? W Anglii w Kościele Katolickim pośrodku stał ksiądz z Panem Jezusem, a po bokach dwa babsztyle z Jego Krwią i wszyscy podchodzili najpierw do kapłana, a później do którejś z tych wstrętnych babsztylów i pili z Kielicha!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Co tam szafarze, BABSZTYL, to dopiero ..............
masada
... kto bierze Komunię Świętą z rąk świeckiego szafarza. Bierze udział świadomie w akcji profanacji Boga.