Clicks4.9K
O, Adonai! a sakrament pokuty. O, Ks. Reto Nai? Nie! O, Adonai! Dzien 2. Druga wielka antyfona "O Adonai" ma coś wspólnego z Sakramentem Pokuty. Chcesz się dowiedzieć co? Posłuchaj. O Adonai, Wodzu…More
O, Adonai! a sakrament pokuty.

O, Ks. Reto Nai? Nie! O, Adonai! Dzien 2.
Druga wielka antyfona "O Adonai" ma coś wspólnego z Sakramentem Pokuty. Chcesz się dowiedzieć co? Posłuchaj.
O Adonai, Wodzu Izraela, Tyś w krzaku gorejącym objawił się Mojżeszowi i na Syjonie dałeś mu Prawo, przyjdź nas wyzwolić swym potężnym ramieniem.

Rekolekcje adwentowe z ks. Reto. Druga część.
Kazimierz Paczkowski shares this
4.9K
Polecam!
ptyś
👍 👏
baj900
MODLITWA BLOGOSLAWIENSTWO DOMU

+ Niech Wszechmogacy I Litościwy Bóg Ojciec, Bóg Syn, oraz Bóg Duch Swiety,+ blogoslawi nam I chroni nas. Amen

Naslodszy Panie Jezu Chryste. Wszechmogący Królu Niebios i Ziemi, Synu Dawida, Jezu Nazarenski, za nas ukrzyzowany. Synu Boga Zywego, miej litosc nad tym domem, chroń jego mieszkancow.

Niech Twoje Boskie BŁogoslawieństwo wszedzie im towarzyszy…More
MODLITWA BLOGOSLAWIENSTWO DOMU

+ Niech Wszechmogacy I Litościwy Bóg Ojciec, Bóg Syn, oraz Bóg Duch Swiety,+ blogoslawi nam I chroni nas. Amen

Naslodszy Panie Jezu Chryste. Wszechmogący Królu Niebios i Ziemi, Synu Dawida, Jezu Nazarenski, za nas ukrzyzowany. Synu Boga Zywego, miej litosc nad tym domem, chroń jego mieszkancow.

Niech Twoje Boskie BŁogoslawieństwo wszedzie im towarzyszy; niech Duch Swiety oświeca ich umysly i serca, i niech Jego sila dziala w nich gdziekolwiek sie znajdują.

Niech wszystko, co znajduje sie w tym domu, bedzie Blogoslawione, a takze wchodzący i wychodzący. Niech blogoslawienstwo Swietej Trojcy chroni ich od zlego, tak, by omijaly ich nieszcześcia.

Niech Świete imie Jezusa wspolnie z dwunastoma chorami Aniolow przyniosą pokoj temu domowi.

Niech Przenajświetsza Krew Pana Jezusa obmywa z grzechów wszystkich mieszkańców.

Niech Najswietsza Dziewica otoczy go matczyna opieka.

Niech chroni go swiety Archaniol.

Niech swieci Apostolowie przyniosa mu zamoznosc.

Niech swieci Ewangelisci wzmocnia go.

Niech Chrystus bedzie tarcza tego domu.

Niech trzy gwozdzie Chrystusa beda jego barierą.

Niech korona Chrystusowa bedzie jego tarcza.

Niech mieszkańcy tego domu otworza serca dla Pana Jezusa.

Jezu, Mario, Jozefie, wszyscy nasi patronowie, a takze wy, Swieci Aniolowie i Archaniołowie, uzyskajcie od Boga w Trzech Osobach, ochrone tego domu przed piorunami, ogniem, gradem, potopem, atakami zlych ludzi, skandalem, niewiernością, herezją, niepokojem, smutkiem, obsesją, depresją, pychą, chciwością, nieczystością, nieumiarkowaniem w jedzeniu i picu, lenistwem, ninawiścią, nierządem, zazdrościa, gniewem, alkocholizmem, narkomanią, chorobą psychiczną, fizyczną, moralną duchową pochodzącą od złego ducha, opentaniem, obsesją diabelską, śmiercią, od wszelkiej myśli o samobójstwie, poronieniu dziecka, okaleczeniu dziecka, od popadania w rozwiązłość cielesną i duchową, od rozbicia rodziny, od wszelkiej złej przyjażni, od wszelkiej formy czarów, uroków, zaklęć, guseł, nowych religi new age, wszelkigo rodzju przekeństw, zło życzenia, i od wszelkiego zła ukrytego jakakimkolwiek niepowodzeniem zagrazajacym duszy i cialu. Niech ten dom będzie wytchnieniem i odpoczynkim dla osób tutaj miszkających, niech ten dom pobudzi i wzmocni, wiare, nadzieje i miłośc w Pana Jezusa Chrystusa, Matkę Bożą Maryję, Św Jozefa, Św. Michała Archanioła, Św. Gabriela Archanioła, Św. Rafała Archanioła i wszystkich Aniołow i Archaniołów Wszystkich, Świętych i Błogosławionych i niech oni wspieraja i wypraszaja wszelakie laski dla jego mieszkancow. Amen.

O pomoc w czym prosimy Boga Ojca, Syna Bozego oraz Ducha Swietego. Amen. +
Anja39
niestety nie moge sie pochwalić ze w moim kosciele mogę usłyszec tak mądre kazania trafiajace w serce a nie w eter.Pięknie powiedziane 👏
miroslawa oginska
Nie jest błachostką zauważenie tego, że kapłan z takim pietyzmem robi znak
Krzyża, jak również słowa pozdrowienia " Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus". Zauważyliście? Jak często zapomina się już o odpowiedzi " Na wieki wieków. Amen " Zastąpione zostało to zwykłym
"Dzień dobry i Do widzenia".
jerzy1
Może to błachostka dla mnie nie. Zwróćcie uwagę z jakim pietyzmem i uwielbieniem kapłan ten robi znak Krzyża. a jak to wygląda w naszych parafiach.
19mietek77
....Antyfona kontempluje Boga ,który dał nam Prawo w ST
które jest tym samym prawem w NT.
I musimy zrozumieć że jedyną możliwością by dotrzymać
tego Prawa jest - poprzez przyznanie się do tego
- że nie jesteśmy w stanie je dotrzymać.....


Dziękuję ks. Reto Nay za odpowiedż.
tahamata
parvus... chciałbym wierzyć w to naprawianie, chociaż mam wrażenie że to raczej dywersyfikacja (dla każdego coś miłego) niż rzeczywiste zmiany. Opór materii wielki wśród rewolucjonistów, musi wymrzeć pokolenie SVII by nastały realne zmiany (na lepsze lub na gorsze). W końcu fatimskie przesłanie jeszcze się nie wypełniło...
Virgina
Verstehe überhaubt nichts
was hier gepredigt wird?
Doch sicher von unserem,-"JESU CHRIST"
👍
tahamata
Nie czujesz, że mantrujesz parvus?

"Chrystus duchem Miłości wypełnił literę Starego Prawa, ale nie zrywa z samym Starym Prawem, lecz je udoskonala,co więcej, uroczyście oświadcza, że:"...dopóki ziemia i niebo nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko wypełni".(Mt 5,18)."

A teraz tą jotę, która się nie zmieni odnieś do owoców II Soboru Watykańskieg…More
Nie czujesz, że mantrujesz parvus?

"Chrystus duchem Miłości wypełnił literę Starego Prawa, ale nie zrywa z samym Starym Prawem, lecz je udoskonala,co więcej, uroczyście oświadcza, że:"...dopóki ziemia i niebo nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko wypełni".(Mt 5,18)."

A teraz tą jotę, która się nie zmieni odnieś do owoców II Soboru Watykańskiego, bo moim zdaniem zmieniło się wszystko. I wszystko zmieniło się na gorsze.
tahamata
Wyżej stawiam Akwinatę, niż gloryjnych biblistów....

Przed tak wielkim Sakramentem Upadajmy wszyscy wraz,
Niech przed Nowym Testamentem Starych praw ustąpi czas.
Co dla zmyslow niepojęte, Niech dopełni wiara w nas.
Bogu Ojcu i Synowi Hołd po wszystkie nieśmy dni.
niech podaje wiek wiekowi Hymn triumfu, dzięki, czci.
A równemu im Duchowi Niechaj wieczna chwała brzmi.
Amen.
masada
Pytanie: Czy chrześcijanie muszą przestrzegać praw Starego Testamentu?

Odpowiedź:
By właściwie odpowiedzieć na to pytanie musimy zrozumieć, że zakon Starego Testamentu został nadany narodowi Izraelskiemu, nie chrześcijanom. Niektóre prawa nadane zostały Izraelitom, by nauczyli się posłuszeństwa wobec Boga i tego, co robić, by mu się podobać (np. Dziesięć Przykazań), niektóre miały pokazać, jak …More
Pytanie: Czy chrześcijanie muszą przestrzegać praw Starego Testamentu?

Odpowiedź:
By właściwie odpowiedzieć na to pytanie musimy zrozumieć, że zakon Starego Testamentu został nadany narodowi Izraelskiemu, nie chrześcijanom. Niektóre prawa nadane zostały Izraelitom, by nauczyli się posłuszeństwa wobec Boga i tego, co robić, by mu się podobać (np. Dziesięć Przykazań), niektóre miały pokazać, jak uwielbiać Boga (składanie ofiar), niektóre miały im po prostu pomóc nie upodabniać się do innych narodów (nakazy dotyczące jedzenia i ubrania). Żadne z praw Starego Testamentu nie dotyczy nas dzisiaj. Kiedy Jezus umarł na krzyżu, położył kres prawom Starego Testamentu (Listy świętego Pawła do Rzymian 10:4; Galacjan 3:23-25; Efezjan 2:15).

W miejsce starotestamentowego zakonu został nam nadany Zakon Chrystusa (List św. Pawła do Galacjan 6:2), który polega na tym, by „On mu odpowiedział: Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy ” (Ewangelia wg św. Mateusza 22:37-40). Jeśli będziemy robić te dwie rzeczy, spełnimy wszystko, czego chce od nas Chrystus: „Albowiem miłość względem Boga polega na spełnianiu Jego przykazań, a przykazania Jego nie są ciężkie” (1 List św. Jana 5:3). Teoretycznie nawet Dziesięć Przykazań nie dotyczy chrześcijan. Jednak dziewięć z Dziesięciu Przykazań jest powtórzone w Nowym Testamencie (wszystkie z wyjątkiem święcenia dnia Sabatu). Oczywiście jeśli będziemy kochać Boga, nie będziemy uwielbiali innych bogów ani nie oddamy czci bożkom. Jeśli będziemy kochać bliźnich, nie będziemy ich mordercami, nie będziemy kłamać, cudzołożyć czy przywłaszczać sobie czyjejś własności. Nie jesteśmy zatem pod żadnym nakazem Starego Testamentu. Mamy kochać Boga i naszych bliźnich, a wtedy wszystko inne będzie na właściwym miejscu. 🤗 😉
carpediem1
tahamata — 2012-12-06 16:59:28:
Niech przed Nowym Testamentem Starych praw ustąpi czas.
.......................................................................................

Chrystus powiedział,że nie przyszedł po to,aby znieść Prawo.

" Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę. bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie …More
tahamata — 2012-12-06 16:59:28:
Niech przed Nowym Testamentem Starych praw ustąpi czas.
.......................................................................................

Chrystus powiedział,że nie przyszedł po to,aby znieść Prawo.

" Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę. bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni." ( Mt 5,17-18)
Zatem Stary Testament nie został zniesiony,w związku z czym nadal obowiązuje.
tahamata
Zdumiewa mnie odsyłanie do Starego Testamentu.... Do tej pory wierzyłem, że wypełnieniem, streszczeniem, kwintesencją katolickiej wiary jest przykazanie miłości Boga i bliźniego...

Przed tak wielkim Sakramentem Upadajmy wszyscy wraz, Niech przed Nowym Testamentem Starych praw ustąpi czas. Co dla zmyslow niepojęte, Niech dopełni wiara w nas. Bogu Ojcu i Synowi Hołd po wszystkie nieśmy dni. …More
Zdumiewa mnie odsyłanie do Starego Testamentu.... Do tej pory wierzyłem, że wypełnieniem, streszczeniem, kwintesencją katolickiej wiary jest przykazanie miłości Boga i bliźniego...

Przed tak wielkim Sakramentem Upadajmy wszyscy wraz, Niech przed Nowym Testamentem Starych praw ustąpi czas. Co dla zmyslow niepojęte, Niech dopełni wiara w nas. Bogu Ojcu i Synowi Hołd po wszystkie nieśmy dni. niech podaje wiek wiekowi Hymn triumfu, dzięki, czci. A równemu im Duchowi Niechaj wieczna chwała brzmi. Amen.
oczy_szeroko_otwarte
Niech będzie Pochwalony Jezus Chrystus 👍

„Prawo mówi co należy robić ale nie daje siły by je wypełniać”

Boże prawo jest niezmienne. Było i jest objawieniem Jego woli. Bóg jest miłością i Jego przewodnim prawem jest prawo miłości. Dwie główne zasady prawa Bożego to: miłość do Boga i miłość do bliźniego. "Miłość jest wypełnieniem Prawa." (Rz 13:10). Prawo to nakazane przez Boga oznacza także …More
Niech będzie Pochwalony Jezus Chrystus 👍

„Prawo mówi co należy robić ale nie daje siły by je wypełniać”

Boże prawo jest niezmienne. Było i jest objawieniem Jego woli. Bóg jest miłością i Jego przewodnim prawem jest prawo miłości. Dwie główne zasady prawa Bożego to: miłość do Boga i miłość do bliźniego. "Miłość jest wypełnieniem Prawa." (Rz 13:10). Prawo to nakazane przez Boga oznacza także sprawiedliwość i prawdę (nieodzowne gałęzie miłości, stanowiące istotę prawa Bożego). Psalmista napisał: "Twoje Prawo to jest prawda ... Wszystkie Twoje przykazania są sprawiedliwe." (Psalm 119, 142, 172) i apostoł Paweł powiedział: "zakon jest święty i przykazanie jest święte, sprawiedliwe i dobre" (Rz 7:12) więc prawo, które jest wyrazem Bożej myśli i woli Boga musi być tak samo trwałe jak ustawodawcy zatem daje siłę by je wypełniać - DEKALOG. Dziesięć zwięzłych zakazów i nakazów wyrażających wolę Boga, którego jako chrześcijanie czcimy i któremu służymy ze szczerej miłości, wypływającej z głębi serca i myśli najczystszych (czyli pragnień = podszeptów duszy).
Prawo jednak nigdy nie zawierało i nie zawiera w sobie żadnych funkcji zbawczych, określa jedynie, czym jest grzech. Jednak Kochany Niebiański Ojciec w swojej wielkiej Miłości do stworzeń, postanowił ratować nas za wszelką cenę. Jako chrześcijanie wiemy, że ucieleśnienie Bożej miłości do nas, upadłych ludzi, dokonało się w Jezusie Chrystusie. Bowiem "tak umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne" (J 3,16).
Bóg nie spodziewa się, nie oczekuje, a nawet nie chce, abyśmy czynił cokolwiek tylko dlatego, że On tak chce, że tak należy, czy wypada. Zresztą byłoby to oczekiwanie abstrakcyjne bo Miłości nie można nakazać. Można ją jednak wzbudzić. I to właśnie czyni Bóg. Z miłości powołał nas do istnienia, dał nam słuszne prawa, które, gdybyśmy zgodnie z nimi postępowali, przez całą wieczność stałyby na straży naszego szczęścia i pokoju. Ale… człowiek jest tylko człowiekiem, grzesznikiem, upada, podnosi się… jak Syzyf, który ciągle wspina się na górę, by za chwilę znaleźć się u jej stóp. Dlatego „… kiedy Adonai przychodzi do naszego życia, przychodzi najpierw z mocą ognia swojej istoty, która pokazuje, że On jest Tym, odmieniającym życie z zimna codzienności w ciepło i obecność Jego Świętej Istoty”. Niczego cudowniejszego niż spotkanie z Odmieniającym Życie nie można doświadczyć – gdy umiera stary człowiek a rodzi się nowy – nowy w wierze, „Moc Ognia” objawia się wtedy najpełniej. Jeśli świat ma poznać Boga, Bóg musi mieć możliwość objawienia Siebie poprzez Kościół. Bóg nie może przepływać przez samolubne, cielesne ciało. W odpowiedzi na ten żałosny stan, Paweł woła: „Zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze” (Ef 4:22). Cóż za słowa skierowane do kościoła, do ludzi zrodzonych z Boga, ludzi napełnionych Duchem Świętym. Innymi słowy Paweł mówi: zewleczcie z siebie samolubstwo, przejrzyjcie gdyż inaczej świat umrze bez ewangelii.

Nawrócenie i uświęcenie godzi ludzi z Bogiem, który zawsze prowadzi do zgodności z zasadami prawa Bożego.

Niech Adonai w pełni ogarnie serca, życie, myśli… nas wszystkich jak najszybciej i już na zawsze

🤗
19mietek77
Przyznam że gdy zbliżał się koniec nauki rekolekcyjnej
to już zapomniałem co było na początku -dużo tego!
Dlatego zacytuję końcówkę:
Już nie jesteśmy tymi ,którzy cierpią z powodu Prawa
Jesteśmy świętymi ,którzy mogą wypełnić przykazania
podane nam w Starym Testamencie.....


A ja uważam że cierpimy z powodu nieprzestrzegania
Prawa podanego nam w Starym Testamencie.
Prawo w wielu punktach zosta…More
Przyznam że gdy zbliżał się koniec nauki rekolekcyjnej
to już zapomniałem co było na początku -dużo tego!
Dlatego zacytuję końcówkę:
Już nie jesteśmy tymi ,którzy cierpią z powodu Prawa
Jesteśmy świętymi ,którzy mogą wypełnić przykazania
podane nam w Starym Testamencie.....


A ja uważam że cierpimy z powodu nieprzestrzegania
Prawa podanego nam w Starym Testamencie.
Prawo w wielu punktach zostało po prostu zmienione
i obowiązuje Jego zmieniona wersja która wyprowadza
nas na "duchową pustynię"

Więc pytam - co tu jest grane ,lub co tu nie gra?
Luchinka
masada, dziekuje za wskazanie bledu. Za jakas godzinke - poltorej zostanie on poprawiony. Wiec prosimy o troche cierpliwosci i przepraszamy. Pozdrawiam wszystkich 🤗
masada
Słabo słychać lektorkę w j. polskim. 🤗
mirriam
Bóg zapłać! 😇